Uutinen

Askel eTwinningistä liikkuvuuteen

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Digitaalisuus Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Oppimisympäristö
Koska eTwinning toimii verkossa, sen voi yhdistää helposti osaksi Erasmus+ -ohjelmaa ja muita kansainvälistä liikkuvuutta tukevia ohjelmia. Lue eTwinning-lähettiläidemme Jenni Decandian ja Sari Kallion näkökulmista ja vinkeistä eTwinningin ja liikkuvuuksien yhdistämiseen!
Kolme oppilasta juoksee ulkona.

Kirjoittajat: Jenni Decandia ja Sari Kallio, eTwinning-lähettiläät

Erasmus+ -hankkeissa kannustetaan käyttämään eTwinningin tarjoamia ideoita, työkaluja ja verkkoympäristöjä hanketyössä. Mutta miten olisi hyvä lähteä liikkeelle? Miten voisin yhdistää eTwinningin ja liikkuvuuden suunnittelun ja toteutuksen toisiinsa?

Tutustu ennakkoon mahdollisiin tuleviin hankekumppaneihin

eTwinning on hyvä alusta tutustua mahdollisiin Erasmus+ -hankekumppaneihin. Voit aloittaa yhteistyön toteuttamalla ensin eTwinning-projektin yhteistyökumppanin kanssa. eTwinning-projektityöskentelyn aikana pääset tutustumaan mahdollisiin kumppaneihin, heidän työskentelytapoihinsa sekä heidän kykyynsä sitoutua yhteiseen toimintaan. Ei ole järkevää aloittaa Erasmus+ -hanketta kumppanin kanssa, joka ei kykene tekemään edes pientä eTwinning-projektia suuresta projektista puhumattakaan. Jos lyhyempi eTwinning-projekti onnistuu, voi kumppanin kanssa suunnitella pidempää Erasmus+ -hanketta. On hyvä tuntea partneri ennakkoon edes jollakin tavalla.

Yhteisen eTwinning-projektin jälkeen yhteistyötä voi jatkaa Erasmus+ Job shadowing -opettajavaihdon muodossa. Erasmus+ Job shadowing -opettajavaihto mahdollistaa yhteistyökouluun ja koulun henkilökuntaan tutustumisen ennen sellaisen suuremman liikkuvuushankkeen käynnistystä, jossa myös oppilaat osallistuvat liikkuvuuksiin. Kun opettaja on itse etukäteen vieraillut kumppanikoulussa ja päässyt tutustumaan kasvokkain hankekumppaniin, on uuden Erasmus+ -hankkeen suunnittelu helpompaa ja mukavampaa. Toteuttamalla ensin Job shadowing -liikkuvuushankkeen, koulut saavat arvokasta lisäaikaa oppilaiden liikkuvuushankkeen suunnitteluun.

Kaksi henkilöä pitävät toisiaan kädestä.

Suunnitelkaa hanke yhdessä hankekumppaneiden kanssa

Projektin suunnittelu on aina hyvä toteuttaa yhteistyössä. Voitte toteuttaa yhteissuunnittelun esimerkiksi jaetun Google Drive - tiedoston avulla. Google Driveen voi luoda projektikansion, johon saa tehtyä alakansioita jokaiseen liikkuvuuteen liittyen. Jo suunnitteluvaiheessa on myös hyvä tavata videopuhelussa, jossa pääsee vaihtamaan ideoita, ajatuksia ja ratkomaan mahdollisia kysymyksiä yhdessä keskustellen.

Sitouta koulun muut toimijat toimintaan jo heti alussa

Projektikoordinaattorille on tärkeää sitouttaa koulun muut toimijat sekä oppilaat ja opiskelijat toimintaan jo heti alussa, projektin suunnitteluvaiheessa. Kun kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja luomaan hankkeesta oman näköistään, sitoutuminen hanketyöskentelyn toteutukseen vahvistuu.

Koordinaattoria helpottaa säännöllinen yhteistyö, jolloin projektin päävastuuta voi jakaa toisten toimijoiden kesken ja työtä jakaa myös toisille toimijoille. Kaikille osallistujille on hyvä selvittää alusta lähtien, miten hankeliikkuvuudet ja lomamatkat eroavat toisistaan. Projektityöt jaetaan tasapuolisesti kaikkien osallistujien kesken niin, ettei kenenkään yksittäisen toimijan työmäärä kasva liian suureksi. Esimerkiksi liikkuvuuksiin osallistujien on hyvä raportoida omasta osuudestaan, tätä voi hyödyntää sitten väli- ja loppuraporttia tehdessä myöhemmin.

eTwinningistä Erasmukseen

Ensimmäisen eTwinning-projektin teemaa voi jatkaa yhdessä tutun partnerin kanssa syventämällä yhteistyötä Erasmus-hankkeeseen. Samaa eTwinning-projektia voi jatkaa myös Erasmus+ -hankkeissa kehittäen aiempaa projektia laajemmaksi tai luoden uuden projektin Erasmus+ -hanketyöskentelyä varten eTwinningiin.

Jos organisaatiollasi on akkreditointi, siinä tapauksessa Erasmus+ -yhteistyön partneriksi on hyvä valita toinen akkreditoinnin saanut organisaatio. Tämä helpottaa yhteistyötä, mutta tämä ei ole pakollista. Akkreditoidut organisaatiot pystyvät vapaammin suunnittelemaan hankkeen liikkuvuuksia ja toimintoja.

Lisätietoja

 

Keitä olemme?

Jenni Decandia, Orivesi

Kuva eTwinning-lähettiläs Jenni Decandiasta.

"Hei! Olen Jenni Decandia, kieltenopettaja, erityisopettaja, ympäristökasvattaja sekä kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Orivedeltä. Työtehtäviini kuuluu Oriveden koulujen kansainvälisyystoiminnan kehittäminen ja koordinointi. Autan ja opastan opettajia ja oppijoita eTwinning- ja Erasmus+ -projektien suunnittelussa sekä projektityöskentelyn käynnistämisessä. Liityin eTwinningiin vuonna 2011 ja olen ehtinyt olla mukana jo monessa eTwinning-projektissa. Projektityöskentely kansainvälisessä työskentely-ympäristössä on innostavaa, palkitsevaa ja rikastuttaa opetusta monella tapaa. Haluan tarjota kv-kokemuksia myös kaikile muille opettajille ja oppijoille. eTwinning mahdollistaa kansainvälistymiskokemusten tarjoamisen jokaiselle oppilaalle koulun arjessa".

Ota yhteyttä: jenni.decandia(at)orivesi.fi

Sari Kallio, Raahe

Kuva Sari Kalliosta.

”Olen musiikkiluokan opettaja Keskuskoululta Raahesta. Aloitin ensimmäisen eTwinning-projektini vuonna 2011 ja siitä lähtien eTwinning on ollut osa opetustani ja työskentelyäni. Olemme tehneet oppilaideni kanssa sekä koko lukuvuoden kestäviä että lyhyempiä projekteja eri oppiaineissa ja eri kielillä. Välillä yhteistyö on jatkunut myös pidemmiksi Comenius- ja Erasmus+- projekteiksi. Tällä hetkellä olen koulumme koordinaattorina uudessa Erasmus+-projektissa, jossa koulumme aiheena on kulttuuri ja luonto. Tykkään tehdä erilaisia projekteja ja projektien avulla olen saanut elämääni hyviä ystävyyssuhteita, kokenut ikimuistoisia kohtaamisia eri paikoissa sekä saanut erilaisia elämyksiä ja kokemuksia elämääni”.

Ota yhteyttä: sari.kallio(at)raahe.fi