Uutinen

Avustuksia täydennyskoulutukseen haettavana - jaossa noin 15,4 miljoonaa euroa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Henkilöstökoulutus Oppimateriaali
Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutukseen suunnattu rahoitushaku on avattu ja se jatkuu 9.2.2023 saakka. Uutta on, että rahoitusta voi nyt hakea oppiaine- ja alakohtaisen osaamisen kehittämiseen. Rahoituksen turvin järjestetty opetustoimen henkilöstökoulutus on osallistujille ilmaista.
Opettaja on tietokoneen ääressä ja hymyilee puhelimelle joka videokuvaa häntä.

Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat toivoneet Opetushallitukselta täydennyskoulutuksen suuntaamista ammatilliseen perusosaamiseen niin, että alakohtaisen substanssiosaamisen kehittäminen onnistuisi myös valtion rahoittamana henkilöstökoulutuksena. Toive on kuultu. Joulukuussa 2022 käynnistyneellä hakukierroksella rahoitusta voivat saada myös oppiaine- ja alakohtaista osaamista kehittävät opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushankkeet.  

Oppiaine- ja alakohtaisen kehittämisen lisäksi rahoitettavaksi on valittu kahdeksan muutakin täydennyskoulutusteemaa, joista useat ovat tuttuja aiemmilta hakukierroksilta. Jatkossakin rahoitusta voi hakea esimerkiksi koulutukseen, jolla vahvistetaan osaamista arvioinnissa, digitaidoissa tai kestävässä toiminnassa.

Täydennyskoulutushankkeille on varattu rahoitusta 15,4 miljoonaa euroa, ja Opetushallitus myöntää rahoituksen erityisavustuksena organisaatioille. Rahoitusta saavat organisaatiot järjestävät täydennyskoulutusta, joka on opetustoimen henkilöille maksutonta. Tavoitteena on, että valtion rahoittama henkilöstökoulutus parantaa opetustoimessa työskentelevien mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja tarjoaa tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää opetustoimessa tarvittavaa osaamista koko työuran ajan.

Rahoitushaku on käynnissä 9.2.2023 asti. Hakija voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö, yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Opetushallituksen toiveena on, että hankkeita toteutettaisiin usean toimijan verkostoissa. Verkostomaisen toiminnan uskotaan monipuolistavan painopisteeksi valittujen teemojen käsittelyä koulutussisällöissä, kun eri toimijoiden osaamista voidaan hyödyntää.

 

Lisätietoa