Uutinen

Centriphery saattoi yhteen eurooppalaisia taiteilijoita ja synnytti vaikuttavan Biased-esityksen

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa
Luova Eurooppa -yhteistyöhanke Centriphery yhdistää taiteellista tutkimusta, aluekehitystä sekä taiteen ja kulttuurin voimaa, joka rohkaisee osallistumaan ja uudelleenluomaan paikallisidentiteettejä ja eurooppalaisia narratiiveja. Sen tavoitteena on eurooppalaisten taiteilijoiden ja tavallisten kansalaisten yhteistyö reuna-alueille sijoittuvilla paikkakunnilla. Hanke toi Espoon kaupunginteatteriin keväällä 2022 joukon kansainvälisiä taiteilijoita ja monipuolisen ohjelmakattauksen.
Suurien vihreiden laatikoiden ympäröimä henkilö nostaa ilmaan laatikon, johon on kirjoitettu superiority illusiory. Taustalla toinen henkilö siirtelee myös laatikoita.
Biased-esitys Espoon Kaupunginteatterissa 19.5.2022.

Hanke huipentui Suomessa keväällä 2022

Suomesta Centripheryssä on mukana Tapiolassa sijaitseva Espoon Kaupunginteatteri. Hanketta koordinoi Kulturverein Festival der Regionen Itävallasta, ja hankepartnereita on mukana seitsemästä Euroopan maasta. Hankekumppaneihin lukeutuu teattereita ja festivaaleja, joista jokainen pääsi nimeämään hankkeeseen kaksi paikallista taiteilijaa tai taiteilijakaksikkoa. Nämä neljän taiteilijan tai taiteilijaduon muodostamat ryhmät loivat teoksen sekä oman maansa että toisen hankkeeseen osallistuvan maan teatterissa tai festivaalilla.

Hankkeen Suomessa koettavaa antia olivat keväällä 2022 Espoossa järjestetyt tapahtumat, jotka sisälsivät taiteellisia residenssejä, taidetyöpajoja koulutuskuntayhtymä Omniassa, erilaisia esityksiä sekä teosten luomista. Espoon Kaupunginteatterin hankekevään kruunaasi ajatusvinoumista kertova teatteriesitys Biased, joka syntyi suomalaisten Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen -taiteilijaduon ja Ami Karvosen sekä kroatialaisen Matija Kezelen ja ranskalaisen Fred Nevchén yhteistyönä. Luovaan prosessiin osallistettiin hankkeen ajatuksen mukaisesti paikallisia, joten taiteilijat suunnittelivat ja vetivät työpajan Omnian kuvallisen ilmaisun opiskelijaryhmille. Työpajassa tutkittiin ajatusvinoumia sarjakuvan, harjoitteiden sekä keskustelujen kautta. Prosessien lopputuloksena valmistui Biased-teatteriesitys, jossa sukellettiin erilaisiin ajatusvinoumiin ja myös katsojat pääsivät kokeilemaan ja tutkiskelemaan vinoumia näyttelijöiden ohjaamana. Esityksessä näyttelivät Niina Sillanpää ja Yasmin Ahsanullah, ja musiikkina kuultiin Omnian työpajassa tehty Fred Nevchén kappale.

Monivuotisen hankkeen huipentuminen tapahtumien täyteiseen kevääseen on pitkän työn tulos

- Espoon Kaupunginteatterissa lähdimme hankkeeseen mukaan kansainvälisen kontaktin kautta, kun Festival der Region Airan Berg kysyi meitä mukaan hankkeeseen. Hakemuksen mentyä lävitse kesällä 2018 Centripheryyn alettiin valmistautua toden teolla. Muut mukaan tulleet partnerit olivat meille entuudestaan melko tuntemattomia, taustoittaa teatterin talous- ja hallintojohtaja Matilda von Weissenberg hankkeen alkuvaiheita.

Koronapandemian vuoksi hankkeeseen tuli kuitenkin matkan varrella muutoksia; residenssien aikatauluja siirrettiin miltei vuodella ja taiteilijat joutuivat sitoutumaan hankkeeseen odotettua pidemmäksi aikaa. Tämä ei kuitenkaan johtanut siihen, että taiteellisista prosesseista olisi tingitty - onneksi muutoksista huolimatta Espoossa pystyttiin toteuttamaan hankeohjelma melko lailla alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Espoon Kaupunginteatterin palkka- ja hankekoordinaattori Annika Huhtala on kokonaisuuteen tyytyväinen.

- Saimme hankkeessa paljon hienoja ja tärkeitä tuloksia monella eri tasolla. Meidän tiimimme loi hyvän ja ajankohtaisen esityksen, jossa onnistutaan luomaan mielestäni aivan mahtava ilmapiiri. Lisäksi koko teatterin henkilökunta on saanut oppia prosessin aikana uutta ja ihmisten väliset kohtaamiset ovat olleet arvokkaita.

Me opimme tästä projektista valtavasti ja koko teatterin henkilökunta sai hienon kokemuksen ja kansainvälistä osaamista hankkeen myötä.

Suurena teemana hankkeessa ovat olleet eurooppalaiset paikallisidentiteetit ja eurooppalaisen narratiivin luominen paikallisten myyttien muuttamiseen. Taiteilijoille ja osallistuville taiteilijaryhmille on kuitenkin annettu hyvin vapaat raamit tulkita teemaa, joka on johtanut monimuotoisiin ja hyvinkin erilaisiin taiteellisiin lopputuloksiin.

- Tämän päivän myytit ja narratiivit ovat olleet meille se tärkein aihe. Taiteilijat saivat ottaa omiin käsiinsä sen, miten he tarttuvat aiheeseen ja miten he haluavat rakentaa esityksensä teeman päälle. Biased-esityksessä vinoumien avulla tarkastellaan sitä, miten toimimme ja minkälaisia valintoja teemme. Olen pohtinut, että kognitiiviset vinoumat ovat tavallaan se rationaalisen ajattelun myytti, ja esityksessä näytetään, että eihän me voida täysin luottaa nopeaan päätöksentekoon. Päätöksenteko taas muokkaa olennaisesti todellisuuttamme ja tulevaisuuttamme, kiteyttää Annika Huhtala.

Kansainvälinen yhteistyö kehittää koko teatterin toiminnan laatua

Vierailutoiminta ja kansainväliset yhteistyöprojektit ovat Espoon Kaupunginteatterille entuudestaan tuttuja asioita, mutta EU-rahoitteinen hanketyö on tuonut mukanaan myös paljon uutta. Synergioita ja verkostoja haetaan kansainvälisesti siksi, että toiminta kehittää koko teatterin toiminnan laatua.

Matildan ja Annikan mielestä yksi tärkeimmistä neuvoista Luova Eurooppa -hanketta pohtivalle organisaatiolle olisi, että luottamuksen partnereiden välillä pitää olla kunnossa. Myös partnereiden lukumäärän pitäminen pienenä auttaa projektinhallinnassa, kuten myös asiantuntevat avainhenkilöt jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa organisaatiossa. Matilda ja Annika myös peräänkuuluttavat yhteisiä pelisääntöjä, jotka ylläpitävät luottamusta ja järjestystä hankkeen myllerryksessä. Teatterille hanke on Annikan mielestä merkinnyt kansainvälisten teosten ja tapahtumien lisäksi isoa oppimiskokemusta.

- Tärkeä lisäarvo hankkeessa on, että saadaan vaihdettua tietoa ja osaamista. Pystymme jakamaan erilaisuuksia ja samankaltaisuuksia keskenämme ja se vuorovaikutus on mielestäni todella tärkeää. Me opimme tästä projektista valtavasti ja koko teatterin henkilökunta sai hienon kokemuksen ja kansainvälistä osaamista hankkeen myötä.

Teksti: Susanna Perhomaa