Uutinen

Digitaalinen työkalu ROADMAP viitoittaa tietä kielitietoiseen kouluun

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat
Lapsi kirjoittaa taululle.

Kielitietoisuus on kasvavassa määrin osa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja koulun toimintakulttuuria sekä sen johtamista. Koulujen kielitietoisen toimintakulttuurin arviointiin on kehitetty digitaalinen itsearviointityökalu ROADMAP – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen. Työkalun avulla koulun johto, opettajat, oppilaat, huoltajat ja koulun muu henkilökunta voivat arvioida koulun toimintakulttuuria, opetusta ja oppimisympäristöjä kielitietoisuuden ja kielellisen moninaisuuden kehittämisen näkökulmasta.

Itsearvioinnin pohjalta koulu saa raportin, joka kertoo koulun toimintakulttuurin vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Sen perusteella voidaan luoda koulun oma kielellisen moninaisuuden kehittämissuunnitelma osaksi muuta toimintasuunnitelmaa.

ROADMAP on laadittu eurooppalaisessa yhteistyössä, ja sen näkökulmat ja lähestymistapa sopivat erinomaisesti hyödynnettäviksi myös suomalaisessa koulussa. Opetushallitus on ollut vahvasti mukana kehittämässä työkalua osana Euroopan nykykielten keskuksen (ECML) A roadmap for schools to support the language(s) of schooling -hanketta.

Kielitietoisuudessa tunnistetaan kielen merkitys oppimisessa ja tehdään tiettäväksi eri oppiaineiden ja tiedonalojen tapoja rakentaa tietoa. ROADMAP-työkalu tukee koulujen ja oppilaitosten kielitietoisuuden kehittämistä ja kielen moninaisen merkityksen ymmärtämistä oppimisessa. Itsearviointityökalu on nyt käännetty suomeksi ja ruotsiksi, ja Opetushallitus suosittelee lämpimästi sen kokeilua ja käyttöä.

Lisätietoa ROADMAP-työkalusta:

  • Opetusneuvos Anu Halvari, ECML:n yhteyshenkilö Opetushallituksessa
  • Opetusneuvos Katri Kuukka

Lue tarkemmin ROADMAP-itsearvioinnista Euroopan nykykielten keskus ECML:n sivuilta

Kielitietoisuudesta sivuillamme: