Uutinen

”Emme etsi maailman parasta hanketta” – Euroopan komission urheiluyksikön kokenut asiantuntija kertoo Erasmus+ Sport -avustushaun uudesta painopisteestä ja antaa vinkit tulevaan hakuun

Ohjelmat Liikunta ja urheilu Kansalaistoiminta Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Hyvinvointi Kansainvälistyminen
Tulevassa Erasmus+ Sport -avustushaussa voi saada rahoitusta myös terveellisiä elämäntapoja edistäville hankkeille. Kysyimme videopuhelussa Brysselissä työskentelevältä Stefano Pintukselta, mistä asiassa on oikein kyse.
Kuvassa Stefano Pintus
Kuvassa Euroopan komission urheiluyksikössä työskentelevä Stefano Pintus

Moni eurooppalainen ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Euroopan komissiossa urheiluasioita useamman vuoden hoitaneen Stefano Pintuksen mielestä se on haaste, johon pitää puuttua.

– Eurobarometrien mukaan joka toinen eurooppalainen ei harrasta lainkaan liikuntaa. On helppo kuvitella, että se aiheuttaa ongelmia, Pintus huokaa.

Komissio on jo pitkään kannustanut liikunta- ja urheiluorganisaatioita tarttumaan vähäisen liikkumisen aiheuttamiin haasteisiin. Erasmus+ Sport -avustusten kautta pienetkin urheilutoimijat voivat käynnistää matalan kynnyksen liikuntaa edistäviä hankkeita kansainvälisesti.

Pelkkä fyysinen aktiivisuus ei kuitenkaan riitä turvaamaan terveyttä. Pintuksen mukaan fyysinen aktiivisuus nähdään komissiossa osana isoa terveellisten elämäntapojen kokonaisuutta.

– Fyysistä aktiivisuutta ei voi ajatella erillisenä saarekkeena, Pintus toteaa.

Komissio julkisti syyskuussa Euroopan urheiluviikon yhteydessä HealthyLifestyle4All-nimisen aloitteen. Aloitteella pyritään esittämään terveellinen elämäntapa kokonaisuutena, joka koostuu muun muassa liikunnasta ja oikeasta ruokavaliosta.

Jotta HealthyLifestyle4All-aloitteen edistämät tavoitteet todella toteutuisivat, komissio jakaa siihen rahaa. Erasmus+ Sport -avustusten kautta suomalaisetkin organisaatiot voivat käynnistää terveellisiä elämäntapoja edistäviä hankkeita eurooppalaisessa yhteistyössä.  
 

Ruohonjuuritason toimijat mukaan

Vuoden 2022 Erasmus+ -ohjelmaoppaassa terveelliset elämäntavat ovat liikunnan ja urheilun uusi erityinen painopiste. Erasmus+ Sportin kautta erilaiset toimijat voivat saada rahoitusta hankkeille, jotka tukevat HealthyLifestyle4All-aloitteen tavoitteita.

Tässä kohtaa on syytä kysyä Pintukselta tarkemmin, mistä HealthyLifestyle4All-aloitteessa on oikeasti kyse.

Italialaisasiantuntija ryhtyy perkaamaan kysymystä huolellisesti pala palalta. HealthyLifestyle4All on juuri hänen vastuullaan komissiossa, mikä heijastuu väistämättä vastausten analyyttisyyteen.

– Aloite rakentuu kolmen tukipilarin ympärille. Ensimmäinen pyrkii lisäämään tietoisuutta kaikissa ikäryhmissä, toinen liikunnan ja terveellisen ruokavalion saavutettavuutta ja kolmas kokonaisvaltaista näkemystä terveelliseen elämään, Pintus selittää.

Käytännössä HealthyLifestyle4All rakentuu aloitteen sisällä olevien pienempien aloitteiden varaan. Erilaiset organisaatiot ruohonjuuritason urheiluseuroista EU:n jäsenmaihin voivat julkistaa terveellistä elämäntapaa edistäviä aloitteita.

Kun Pintukselta kysyy, voiko esimerkiksi urheiluseura saada rahoitusta aloitteen tekemiseksi, vastaus on kaksijakoinen.

– HealthyLifestyle4All-aloitteiden tekemiseksi ei ole erillistä rahoitusta. Erasmus+ Sportista voi kuitenkin hakea rahaa hankkeelle, joka kohdistuu samaan teemaan. Osana rahoitettua hanketta voi sitten halutessaan julkistaa myös aloitteen.

 

Palautetta kaikista hakemuksista

Pintus toivoo, että pienetkin liikunta- ja urheiluorganisaatiot hakisivat aktiivisemmin hankerahoitusta Erasmus+ Sportin kautta. Terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen on vain yksi rahoitettava painopiste.

Erasmus+ Sport -avustusten hakumenettely on hiljattain helpotettu, jotta pienetkin liikunta-alan toimijat rohkaistuisivat toteuttamaan hankkeita. Esimerkiksi urheiluseura voi saada 30 000 euron avustuksen hankkeelle, jossa vaihdetaan hyviä käytäntöjä ulkomaalaisen kumppaniseuran kanssa.

– 30 000 euroa on hyvä summa aloittaa. Ajatuksena on saada mukaan nekin toimijat, joita arveluttaa hallita 60 000:ta tai 250 000:ta, Pintus toteaa.

Pintuksen mielestä liikunta-alan toimijoiden ei kannata empiä Erasmus+ Sport -avustuksen hakemista. Vaikka oma hankeidea ei olisi täysin kypsynyt, jo hakuprosessiin osallistuminen on usein hyödyllistä.

– Emme etsi maailman parasta hanketta ja annamme kaikista hakemuksista palautetta. Vaikka pieni organisaatio ei sattuisikaan saamaan avustusta ensimmäisenä vuonna, seuraavana vuonna se voi hyvinkin saada sen kehitettyään hanketta palautteen pohjalta.

Seuraava Erasmus+ Sport -haku umpeutuu 23.3.2022 klo 17 (CET). Yhteensä erilaisiin liikunta- ja urheilusektorin Erasmus+ Sport hankkeisiin on jaossa yli 50 miljoona euroa vuonna 2022. Opetushallituksen Erasmus+ Sport -sivuille on koottu kattavasti tietoa avustushaun painopisteistä ja hakumenettelystä. Opetushallitus tarjoaa myös maksutonta hakuneuvontaa.
 

Teksti: Alberto Politi