Uutinen

Ennätysmäärä EU-avustusta myönnetty korkeakoulujen eurooppalaiseen liikkuvuuteen Erasmus+ -ohjelmassa

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Rahoitus
Erasmus+ -ohjelman korkeakoulujen eurooppalaisen liikkuvuuteen myönnettiin avustusta yhteensä 16  910 280 euroa, mikä on reilut viisi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella.
Nuoret pitävät käsissään maapalloja

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131-HED) vuoden 2022 avustus on myönnetty korkeakouluille. Nyt tehty päätös on ehdollinen ja vahvistuu, kun Euroopan komissio myöntää määrärahan Opetushallitukselle.  

Eurooppalaisen liikkuvuuteen myönnettiin avustusta yhteensä 16 910 280 euroa, mikä on reilut viisi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella. Tällä Erasmus+ -ohjelmakaudella korkeakoulujen liikkuvuuteen käytettävissä oleva budjetti on kasvamassa vuosittain.  

Tuen myönnöt korkeakouluille perustuvat koronapandemiaa edeltävien sopimuskausien 2017 ja 2018 toteutuneisiin liikkuvuusmääriin, vuonna 2021 myönnetyn tuen käyttöön ja korkeakoulujen sopimuskaudelle 2022 hakemiin liikkujamääriin.  

Opiskelijoiden apurahat nousevat

Kasvavan rahoituksen myötä opiskelijoiden saamat Erasmus+ -apurahat nousevat Erasmus+ -ohjelmasääntöjen sallimiin maksimisummiin. Syksystä 2022 alkaen suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille maksamat apurahat ovat opiskelijavaihdon osalta 540 euroa tai 490 euroa kuussa ja harjoittelussa 690 euroa tai 640 euroa kuussa kohdemaasta riippuen.  

Opiskelijavaihtoon myönnettiin EU-tukea 10 675 000 euroa (2021: 6 809 050 euroa) ja harjoitteluun 2 323 000 euroa (2021: 1 503 450 euroa). Yhtä toteutettavaa opiskelijavaihtoa kohti tukea myönnettiin 2 500 euroa ja harjoittelijavaihtoa kohti 2 300 euroa. Laskennallinen tuki vaihtoa kohti nousee näin 350 eurolla edellisistä vuosista.  

Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon EU-tukea myönnettiin yhteensä 1 072 440 euroa (2021: 984 700 euroa). Tukea myönnettiin 865 euroa kutakin vaihtoa kohti, paitsi Pohjois-Suomessa sijaitseville korkeakouluille myönnettiin 950 euroa kutakin vaihtoa kohti. Syy myöntösummien erolle on pidemmistä etäisyyksistä johtuvat korkeammat matkakulut. Nyt myönnetyn avustuksen lisäksi korkeakoulut voivat vielä käyttää aiemmille sopimuskausille 2020 ja 2021 myönnettyä avustusta, mikäli sitä on jäljellä. Tämän vuoksi henkilöstön apurahat säilyvät samoina kuin kahtena edellisenä vuonna. Tämän toivotaan helpottavan useamman yhtäaikaisen sopimuskauden tuen hallinnointia korkeakouluissa.  

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 2 062 540 euroa (2021: 1 668 770 euroa). Liikkujakohtainen OS-tuki on korkeakoulun sataa ensimmäistä liikkujaa kohti 400 euroa ja sadan ylittävistä 230 euroa per liikkuja.  

Haettujen monimuotoisten intensiivikurssien määrä laski

Viime vuonna käynnistyneen Erasmus+ -ohjelmakauden uutuus ovat korkeakoulujen kansainvälisten kumppaniensa kanssa järjestämät monimuotoiset intensiivikurssit (Blended Intensive Programmes - BIP). Ne tarjoavat uusia ja joustavampia liikkuvuuden muotoja, joissa lyhytkestoinen fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen oppimiseen. Nyt järjestetyllä toisella hakukierroksella myönnettiin avustusta 776 400 euroa (2021: 840 000 euroa) yhteensä 106:een (2021: 115:een) suomalaisten korkeakoulujen koordinoimaan monimuotoiseen intensiivikurssiin, joille osallistuu arviolta 1 941 (2021: 2 100) henkilöä ulkomailta.   

Kursseille osallistuu myös suomalaisten korkeakoulujen omia opiskelijoita ja henkilökuntaa. Lisäksi suomalaiset korkeakoulut voivat lähettää omia opiskelijoitaan ja henkilöstöään vastaaville kursseille ulkomaille. Haettujen intensiivikurssien määrä ja niille osallistuvien henkilöiden määrä laski hieman viime vuonna järjestetystä ensimmäisestä hakukierroksesta, oletettavasti johtuen siitä, että osa edellisvuonna myönnetyistä kursseista toteutuu koronarajoitusten vuoksi vasta tulevan lukuvuoden aikana.  

Monimuotoisten intensiivikurssien ohella kaikkiin liikkuvuusjaksoihin voidaan yhdistää myös virtuaalinen osuus, eli liikkuvuus voidaan toteuttaa monimuotoisena. Lisäksi opiskelijoiden lyhytkestoiset monimuotoiset opiskelu- ja harjoitteluvaihdot, joissa lyhytkestoinen fyysinen liikkuvuus yhdistyy virtuaaliseen oppimiseen tai etätyöhön, tarjoavat uusia liikkuvuusmahdollisuuksia erityisesti henkilöille, joille pitkäkestoinen liikkuvuus ei syystä tai toisesta ole mahdollista.  

Vaihtoon voi matkustaa vihreästi ja lähteä myös Euroopan ulkopuolelle  

Ympäristövastuullisuus on yksi uuden Erasmus+ -ohjelman poikkileikkaavista painopisteistä. Korkeakoulujen liikkuvuudessa tämä näkyy siten, että vaihtoihin osallistuvia kannustetaan huomioimaan ja pienentämään ympäristöjalanjälkeään vaihdon aikana. Liikkuvuuksiin osallistuvia kannustetaan valitsemaan lentämisen sijaan vihreämpiä matkustusmuotoja tarjoamalla heille korotettua matka-apurahaa ja huomioimalla pitempi matka-aika apurahaan oikeuttavana aikana.  

Korkeakoulut voivat käyttää eurooppalaisen liikkuvuuteen myönnetystä avustuksesta enintään 20 % Erasmus+ -ohjelmamaiden ulkopuolelle suuntautuvaan lähtevään liikkuvuuteen. Tässä ns. kumppanimaihin suuntautuvassa liikkuvuudessa tavoitteena on mahdollisimman laaja maantieteellinen kattavuus ja yhteistyö mahdollisimman monen kumppanikorkeakoulun kanssa.  

Uusi sopimuskausi alkaa kesäkuussa

Korkeakoulut voivat toteuttaa liikkuvuutta ja järjestää monimuotoisia intensiivikursseja nyt myönnetyllä avustuksella 26 kuukauden ajan. Vuoden 2022 sopimuskausi on 1.6.2022 – 31.7.2024. Uuden ohjelmakauden rahoitussopimukset lähetetään korkeakouluille allekirjoitettavaksi arviolta elokuussa sen jälkeen, kun sopimus Euroopan komission ja Opetushallituksen välillä on allekirjoitettu.  

Nyt myönnetyn avustuksen lisäksi Erasmus+ -liikkuvuuden EU-budjetista on varattu reilut 1,9 miljoonaa euroa siirrettäväksi korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden (KA220-HED) rahoitukseen ja korkeakouluille myöhemmin haettaviin tai myönnettäviin liikkuvuuden lisäapurahoihin sekä osallisuustukeen, jota voidaan hakemuksesta myöntää liikkujille, joilla on erityistarpeita tai muita vähemmän mahdollisuuksia vaihtoon osallistumiseen.  

Teksti: Sami Niemelä