Uutinen

Ensimmäinen Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun tarkoitettu avustus myönnetty suomalaiselle korkeakoululle

Ohjelmat Korkeakoulutus Globaali yhteistyö Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on myöntänyt avustusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Nykyisen, vuonna 2021 alkaneen ohjelmakauden myötä toiminnossa myönnetään avustusta kahdelle hanketyypille: Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin sekä Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun.
Opiskelijat seisovat maailman kartan päällä

Vuoden 2022 Erasmus Mundus-toiminnon hakukierroksella rahoitusta haettiin Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) sekä Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Hakemuksia tuli kaikkialta maailmasta, mutta niiden lukumäärä laski hieman viime vuodesta. Nykyisellä ohjelmakaudella hankkeiden koordinaattorit voivat olla myös ohjelmaan assosioitumattomista kolmansista maista. Maisteriohjelmien konsortioihin tulee kuulua vähintään kaksi korkeakoulua ohjelmamaista tai ohjelmaan assosioituneista maista.

EMJM-hakemuksia jätettiin yhteensä 58, joista kuudessa oli mukana suomalaisia korkeakouluja täysivaltaisina kumppaneina. EMDM-hakemuksia jätettiin 122, joista kahdessa oli mukana suomalainen korkeakoulu koordinaattorina.

Vuoden 2022 hakukierroksen tulos

Vuoden 2022 haussa myönnettiin alustavasti avustusta 30 Erasmus Mundus -maisteriohjelmalle, joista kolmessa on mukana suomalainen korkeakoulu. Avustusta saaneiden joukossa oli mukana korkeakouluja, joilla on pitkä kokemus Erasmus Mundus -maisteriohjelmista sekä korkeakouluja, jotka saivat tällä kierroksella ensimmäistä kertaa rahoitusta Erasmus Mundus -maisteriohjelman perustamiseen.

Yksi uuden Erasmus+ -ohjelmakauden keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa uusien toimijoiden mukaan tuleminen Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin. Rahoitus Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun on tarkoitettu uusien osallistujien valmiuksien lisäämiseen. Vuoden 2022 hakukierroksella myönnettiin rahoitusta 58 EMDM-hankkeelle.

Suomessa aloittaa ensimmäinen Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa valmisteleva hanke

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sai ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna avustusta Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa valmistelevaan hankkeeseen. Co-creation of an Erasmus Mundus Joint Masters in Artificial Intelligence to boost Innovation Ecosystems, business competitiveness and employment in Europe (COMAI) on vahvasti ankkuroitu Haaga-Helian yhteistyöhön Ulysseus Eurooppalaiset yliopistot -allianssissa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 55 000 euroa.

"Tärkeä ulottuvuus Ulysseus-allianssissa ovat Innovation Hub -klusterit, joista jokaisen partnerikorkeakoulun vastuulla on yksi. Ulysseuksen Erasmus Mundus -yhteistutkinnot rakennetaan näiden innovaatiohubien ympärille. Haaga-Helian vastuulla on Innovation Hub teemalla Artificial Intelligence. Uuden eurooppalaisen maisteriohjelman sisältö ja osaamistavoitteet keskittyvät tekoälyn hyödyntämiseen liiketoiminnan konteksteissa, johon tarvitsemme laajaa osaamista niin korkeakouluista kuin yrityksistäkin. Oli luontevaa tehdä valmistelutyötä tukemaan hanke, jolla on selkeä aikataulu ja tavoitteet", kertoo Haaga-Helian COMAI-hankkeen projektipäällikkö Marjaana Mäkelä.  

"Erasmus Mundus -tutkinnoissa edellytetään yhteiskehittämisen periaatteiden lisäksi ns. European Approach -työskentelyä, mikä poikkeaa jossain määrin tavanomaisesta opetussuunnitelmatyöstä ammattikorkeakouluissa. Rahoituksen raamit tukevat kuitenkin hyvin tutkinnon suunnittelussa. Tutkintojen kehittäminen on meille motivoiva oppimisprosessi, ja edistää kiinnittymistämme soveltavan tutkimuksen eri kentille eurooppalaisten kumppanien kanssa. Asiantuntijoillemme COMAI tarjoaa mahdollisuuden syventää yhteistyöverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehittämästämme tutkinnosta tulee kiinnostava, poikkitieteellinen vaihtoehto eurooppalaisten korkeakoulujen tarjonnassa", jatkaa Mäkelä.  

Myönnetty tuki 

Vuoden 2022 hakukierroksella rahoitetut Erasmus Mundus -maisteriohjelmat, joissa mukana suomalainen korkeakoulu:

  • Joint Master's Degree Programme in Service Design Strategies and Innovations (SDSI), Lapin yliopisto partnerina
  • International Master in Brain and Data Science (NeuroData), Jyväskylän yliopisto partnerina
  • International Master in Technology and Management for Circular Economy (IMATEC), Åbo Akademi partnerina

Vuoden 2022 hakukierroksella rahoitetut Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluhankkeet, joissa mukana suomalainen korkeakoulu:

  • Co-creation of an Erasmus Mundus Joint Masters in Artificial Intelligence to boost Innovation Ecosystems, business competitiveness and employment in Europe (COMAI), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinaattorina

 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien haut 2019–2022 ja suomalaisten osallistuminen.

Vuosi

Myönnetty rahoitus

Hakemusten määrä

Rahoitettuja ohjelmia yhteensä

Suomalaiset korkeakoulut hakemuksissa

Suomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori/partneri)

Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)

2022

n. 137 milj. €

58

30

6

0/3

52%

2021

122 milj. € 

68

27

8

1/1

39%

2020

161 milj. €

97

40

12

3/5

41%

2019

166 milj. € 

91

44

10

1/5

48%

 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun haku 2021–2022 ja suomalaisten osallistuminen.

Vuosi

Myönnetty rahoitus

Hakemusten määrä

Rahoitettuja ohjelmia yhteensä

Suomalaiset korkeakoulut hakemuksissa

Suomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori)

Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)

2022

n. 3,4 milj. €

122

62

2

1

51%

2021

2 milj. € 

148

42

2

0

28%

 

Erasmus Mundus -toimintojen kolmas hakukierros avautuu loppusyksystä 2022 ja sen arvioidaan päättyvän helmikuussa 2023.

Mikä on Erasmus Mundus  -maisteriohjelma? 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Maisteriohjelmaan sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelijoille on tarjolla huomattavia apurahoja, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisesta korkeakoulusta.

Mitä on Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun rahoitus? 

EMDM-rahoituksen turvin luodaan yhteyksiä ja käynnistetään yhteistyötoimia Erasmus Mundus -maisteriohjelman perustamiseksi. Rahoitusta haetaan, kun konsortiolla on kiinnostusta yhteistutkinto-ohjelman järjestämiseen, mutta ei vielä valmiutta ohjelman käynnistämiseen.