Uutinen

Erasmus+ -akkreditointi kiinnosti toisella hakukierroksella

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Erasmus+ -ohjelman toinen akkreditointihaku kiinnosti koulutus- ja nuorisoalan organisaatioita. Hakemuksia hyväksyttiin kaikkiaan 82. Akkreditointi mahdollistaa organisaatioille pitkäjänteisemmän ja samalla laatuvarmistetun kansainvälisen yhteistyön jatkuvuuden Erasmus+ -ohjelmassa.
Maapallo

Jo 100 yleissivistävän koulutuksen toimijaa eli päiväkotia, koulua, lukiota, taiteen perusopetusta, kuntaa ja konsortion koordinaattoria on todentanut kansainvälisen liikkuvuustoimintansa laadun akkreditoitumalla.  Maantieteellinen kattavuus on nyt Ylitorniosta Ahvenanmaalle. Kansainvälisyys on kaikille akkreditoiduille toimijoille kiinteä osa opetussuunnitelman toteuttamista. Yleissivistävän koulutuksen akkreditointeja myönnetään vuosittain enintään 50 kappaletta. Tällä toisella hakukierroksella hakijoita oli 58. Nyt akkreditoiduista kuusi toimijaa on konsortion koordinaattoreita. Heidän kauttaan Erasmus+ -avustuksen piiriin pääsee lisäksi kymmeniä suomalaisia toimijoita konsortion jäseneksi liittymällä. Vuonna 2022 akkreditoiduille myönnettävä avustusbudjetti on yli 5 miljoonaa euroa.

 Ammatillisen koulutuksen osalta hyväksyttiin organisaatioita monipuolisesti eri aloilta. Hakijoita oli kaikkiaan yhdeksän, joista kahdeksan suomenkielistä ja yksi ruotsikielinen. Kaikkien hakemukset hyväksyttiin. Akkreditoitujen organisaatioiden joukkoon saatiin nyt kaksi konservatoriota, kaksi urheiluoppilaitosta, yksi ammatillinen lukio ja neljä ammattioppilaitosta. Maantieteellisesti merkittävää on, että Ahvenanmaa tuli ensimmäistä kertaa mukaan. Ammatillisessa koulutuksessa akkreditoinnin piirissä on akkreditoituna organisaationa tai verkoston jäsenenä nyt jo yhteensä 70 koulutuksen järjestäjää.

Aikuiskoulutussektorilla hyväksyttiin akkreditoitujen piiriin kuusi uutta organisaatiota. Hakijoita oli kaikkiaan kymmenen, joista yhdeksän suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen. Akkreditoitujen organisaatioiden joukossa on nyt kattavasti erityyppisiä aikuiskoulutusta tarjoavia organisaatiota; muun muassa järjestöjä, säätiöitä, aikuislukioita ja kansalais- sekä kansanopistoja. Maantieteellisesti merkittävää on, että myös aikuiskoulutuksessa Ahvenanmaa tuli mukaan ensimmäistä kertaa. 

- Kahden hakukierroksen jälkeen on akkreditoitu 15 aikuiskoulutusorganisaatiota. Toivomme seuraavassa haussa syksyllä 2022 sankoin joukoin hakemuksia aikuisten oppijoiden organisaatioilta, jotka haluavat kehittää kansainvälistä toimintaansa strategiseen suuntaan ja osaksi arkeaan, ohjelma-asiantuntija Johanna Tarvainen Opetushallituksesta toteaa.

Nuorisoalan vuoden 2021 akkreditointihauissa akkreditoitiin yhteensä 17 toimijaa. Suomessa nuorisoalan toimijoiden akkreditointeja on tehty maan kokoon nähden runsaasti muuhun Eurooppaan verrattuna. Akkreditoituja nuorisotoimijoita on ympäri Suomen Ahvenanmaalta Nurmekseen ja Muhokselta Ähtäriin. 

- Akkreditointi tuntuu palvelevan hyvin monenlaisia organisaatioita, jotka näkevät kansainvälisen toiminnan hyödyn organisaation kehitykselle sekä toimintaan osallistuvien nuorten kasvulle ja osallistumiselle. Useat alueelliset nuorisokeskukset tukevat lähialueen kansainvälistymistä akkreditoinnin kautta, akkreditoidut järjestöt puolestaan käyttävät akkreditointia enemmän tukea tarvitsevien nuorten osallistumisen lisäämiseen, valottaa ohjelma-asiantuntija Paavo Pyykkönen
 

Mikä on Erasmus+ -akkreditointi?

Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä". Akkreditointia haettaessa organisaatiot ja konsortiot osoittavat toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja. Akkreditoinnin avulla kansainvälisen toiminnan pätevyys ja yhteistyökyky voidaan todeta kansainvälisellä tasolla luotettavasti. Tämä helpottaa kansainvälistä yhteistyötä varsinkin uusien toimijoiden kanssa.
Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat akkreditointihakemukset Euroopan komission määrittelemillä kriteereillä. Näin varmistetaan, että akkreditointi myönnetään samoin perustein kaikkialla Euroopassa.
Akkreditointia voi hakea vuosittain. Seuraava haku on syksyllä ja päättyy 19.10.2022 klo 13 Suomen aikaa. Nyt myönnetyt akkreditoinnit ovat voimassa koko alkaneen Erasmus+ -ohjelmakauden (2021ꟷ2027) ajan.