Uutinen

Erasmus+ kumppanuushankkeiden vuoden 2022 hakukierrokselta rahoitetaan viisi korkeakoulutuksen hanketta

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Maaliskuussa 2022 päättyneen Erasmus+ kumppanuushankkeiden hakukierroksen valinnat on tehty Opetushallituksessa. Korkeakoulusektorille jätettiin 13 hakemusta ja rahoituksen saa viisi hanketta.

Erasmus+ kumppanuushankkeiden kevään 2022 hakukierros oli ensimmäinen uudella kertakorvausmallilla, jossa haettavissa oli 120 000, 250 000 ja 400 000 euron hankkeita. Korkeakoulutuksen sektorille kumppanuushankkeiden hakemuksia jätettiin Opetushallitukseen yhteensä 13, joista kaksi oli 250 000 euron hankkeita ja yksitoista 400 000 euron hankkeita. Haetun rahoituksen kokonaismäärä oli 4,9 miljoonaa euroa.

Hakemusmäärä putosi huomattavasti vuoden 2021 hakukierroksen 34:stä. Hakijoina oli 11 eri korkeakoulua. Ammattikorkeakoulut osallistuivat hakuun yliopistoja aktiivisemmin: 13 hakemuksesta yhdeksän oli ammattikorkeakoulujen ja neljä yliopistojen koordinoimia.

Rahoituksen saa viisi 400 000 euron kumppanuushanketta ja myönnetty tukisumma on yhteensä 2 miljoonaa euroa. Hakemusten hyväksymisprosentti on 38. Rahoitettuja hankkeita koordinoi neljä eri korkeakoulua. Hankkeisiin osallistuu myös muita organisaatioita, kuten kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Näiden hankkeiden lisäksi suomalaiset korkeakoulut ovat mukana sekä muista maista että muilta sektoreilta rahoitetuissa kumppanuushankkeissa. Kevään hakukierrokselta ei ole vielä käytettävissä tilastotietoja.

Monipuolista korkeakoulutuksen kehittämistä

Hyväksytyt hankkeet kattavat laajan kirjon aihepiirejä ja niissä kehitetään eettistä osaamista terveydenhoitoalalla, edistetään kirjanpidon koulutusta huomioimaan kiertotalous, vahvistetaan matalan sosioiekonomisen taustan opiskelijoiden akateemisia taitoja erityisesti digitaalisessa ympäristössä ja kehitetään yrittäjyyskoulutusta sekä hybridioppimista ja -opetusta. Kaikkien valittujen kumppanuushankkeiden tulee huomioida hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa Erasmus+ -ohjelmassa painottuvat osallisuuden, ympäristövastuullisuuden ja digitaalisuuden periaatteet.

Kumppanuushankkeiden tavoitteena on tukea korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Hankkeilla on myös yhteys eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytyt hankkeet alkavat syys-joulukuussa 2022 ja niiden kesto on hankkeesta riippuen 32 tai 36 kuukautta.

Hyväksytyt hankkeet

  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Accounting for Circular Economy and Sustainability - Innovative training solutions in higher education facilitating accounting for the circular economy, ACES
  • Oulun yliopisto, Upgrading higher education teachers’ and students’ hybrid learning competences, Hyb-IT-up
  • Turun ammattikorkeakoulu, EthCo - For better ethical safety in future health care environments, EthCO
  • Turun yliopisto, Inclusive Digital Learning, DIG-2-INC
  • Turun yliopisto, Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education, PROMISE

Seuraava hakukierros

Seuraava kumppanuushankkeiden hakukierros avautunee loppuvuodesta 2022 ja päättynee keväällä 2023. Tiedotamme hakukierroksesta sekä hakuneuvontatilaisuuksista korkeakoulutuksen kumppanuushankkeiden verkkosivuilla.