Uutinen

Erasmus+ -ohjelman liikkuvuusjaksoja haettiin runsaasti pandemian matkustusrajoitusten lievennyttyä

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Kansainvälistyminen
Erasmus+ -ohjelman oppimiseen liittyvien liikkuvuuksien ensimmäinen haku päättyi 23.2.2022. Hakukierroksella rahoitusta oli jaossa liikkuvuusjaksoille noin 40 miljoonaa euroa.
Kuvassa on lasikippo, jossa on kolikoita ja niistä kasvava kasvi.

Liikkuvuuksia haettiin viimevuotista enemmän. Erityisesti akkreditoidut organisaatiot olivat tällä hakukierroksella aktiivisia. Suhteutettuna jaettavissa olevaan rahoitukseen kiinnostus on ollut suurinta yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sektoreilla. - Pandemia-ajan matkustusrajoitusten lievennyttyä ulkomaanjaksot tekevät paluuta läpi linjan. Samalla näemme, että rajoituksia edeltävään tasoon on vielä osittain matkaa, kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen toteaa. Pandemia vaikuttanee yhä siten, että useimmilla organisaatioilla on käyttämättä edellisillä hakukierroksilla saatuja avustuksia.

Yleissivistävällä sektorilla akkreditoidut organisaatiot hakivat liikkuvuuksia vilkkaasti

Yleissivistävällä sektorilla hakemuksia saatiin yhteensä 126 kpl, joista 89 oli akkreditoitujen organisaatioiden hankkeita ja 37 lyhytkestoisia liikkuvuushankkeita. Yhteensä haettiin 4 630 liikkuvuutta, joista valtaosa on oppilaiden ryhmäliikkuvuuteen 3251 ja henkilöstöliikkuvuuteen 1105. Lyhytkestoisia liikkuvuushankkeita haettiin ennakoitua vähemmän, mutta akkreditoitujen osuus oli toisaalta ennakoitua suurempi.  Suurin osa hakemuksista kohdentuu siis akkreditoituihin organisaatioihin ja konsortioihin, joihin myös ohjelman budjetti painottuu. Haettujen avustuksien kokonaismäärä on lähes 7.2 miljoonaa euroa, mikä ylittää nyt jaettavana olevan avustuksen määrän, joka on 6.6 miljoonaa euroa. Hakemusten runsaus kertonee tulevaisuususkosta ja paluusta normaaliin. Osallisuustukea haettiin 436 liikkuvuuteen, 1191 liikkuvuudessa on yhdistetty virtuaalista ja fyysistä liikkuvuutta, ja vihreän matkustuksen tukea 545 liikkuvuuteen. 

Liikkuuvuudet kiinnostivat myös ammatillisella sektorilla

Ammatillisella sektorilla liikkuvuuksia haettiin runsaasti viime vuoteen verrattuna. Kaikkiaan liikkuvuuksia haettiin noin 4500 osallistujalle, ja haettujen opiskelijaliikkuvuuksien määrä lähes tuplaantui. Kaksi kolmasosaa hakemuksista kohdistuu opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden liikkuvuusjaksoihin. Opiskelijaliikkuvuudesta osa (130 kpl) kohdistuu yli 90 päivän pituisille pitkille jaksoille. Henkilöstön ns. job shadowing -jaksoja haettiin 824 kappaletta.  Vihreän matkustuksen avustusta on haettu reilulle 400 osallistujalle, mikä tarkoittaa ympäristöystävällisenpää liikkumista Euroopassa. Suomessa on 64 akkreditoitua ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista KA121-rahoitushakemuksen jätti 51. Lyhytkestoisia (KA122) haettiin neljä kappaletta.

Aikuiskoulutuksessa budjetti oli suurempi kuin koskaan

Aikuiskoulutussektorilla liikkuvuushankkeiden budjetti on vuonna 2022 suurempi kuin koskaan ennen eli noin 1,6 miljoonaa euroa. Kahdeksan akkreditoitua organisaatiota haki rahoitusta toiminnalleen vuodelle 2022. Usealla akkreditoidulla organisaatiolla on koronapandemian vuoksi vielä käytettävänä vuoden 2021 tukea. Rahaa tälle hakukierrokselle oli kohdennettu noin 400 000 euroa, josta nyt saadaan käytettyä reilusti yli puolet. Lyhytkestoisia liikkuvuushankkeita haki kevään 2022 haussa 15 organisaatiota. Haettujen avustuksien yhteissumma on noin 380 000 euroa. Positiivista on, että noin 30 prosenttia lyhytkestoisista liikkuvuuksista haettiin aikuiskoulutuksen piirissä oleville oppijoille. Tuki on tarkoitettu oppijoille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan, ja se lisää huomattavasti aikuisoppijoiden osallistumis- ja osallisuusmahdollisuuksia.

Nuorisosektorilla akkreditoidut toimijat olivat hyvin mukana haussa

Nuorisosektorilla akkreditoitujen hankkeiden liikkuvuushankkeiden rahoitusta haki 16 organisaatiota. Tämä vähensi selvästi nuorisovaihtojen ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden hakijamäärää.

Erasmus+ -ohjelmassa nuorisoalalle heikommassa asemassa oleville henkilöille haettiin 1442 avustusta ja vihreämpään matkustukseen 721. Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa haettiin heikommassa asemassa oleville 147 avustusta. Vihreämmän matkustuksen hankkeita on vapaaehtoispalveluhankkeista noin puolet.

Molemmissa ohjelmissa akkreditoituneiden organisaatioiden rahoitushakemuksia (nuorisoalan liikkuvuushankkeet ja solidarisuusjoukkojen vapaehtoishankkeet) oli noin puolet kaikista saapuneista hakemuksista, eli yksittäisten hankkeiden avustushakemukset ovat vähentyneet.

Kaikki korkeakoulut hakivat avustuksia liikkuvuuteen

Korkeakoulutuksessa eurooppalaisen liikkuvuuden avustuksia hakivat kaikki Suomen 37 korkeakoulua. Avustuksia haettiin yhteensä 5663 opiskelijavaihtoon, 1350 harjoitteluvaihtoon, 924 opettajavaihtoon ja 1126 henkilökuntavaihtoon. 33 korkeakoulua haki yhteensä 106:ta monimuotoista intensiivikurssia, joille osallistuisi arviolta 1966 opiskelijaa ulkomailta. Haetuista avustuksista keskimäärin 15 prosenttia on suunniteltu käytettävän ohjelmaan assosioitumattomiin kolmansiin maihin suuntautuvaan liikkuvuuteen. Korkeakoulutuksen eurooppalaisen liikkuvuuden hakukierroksen 2022 käytettävissä oleva budjetti on 18,3 miljoonaa euroa, missä on kasvua 38 % edellisvuoden hakukierrokseen verrattuna.

Korkeakoulutuksen globaaliin liikkuvuuteen avustuksia haki 23 korkeakoulua ja 2 konsortiota yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Haettu summa on huomattavasti pienempi kuin edellisen ohjelmakauden viimeisillä hakukierroksilla. Hakukierroksella on jaossa tukea yhteensä 3,6 miljoonaa.

Euroopan solidaarisuusjoukot -hankkeet

Haku Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin päättyi 23.2.2022. Solidaarisuushankkeita haettiin 8, vapaaehtoishankkeita 24 ja laatumerkkihakemuksia 5 kappaletta.

Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret saavat mahdollisuuden osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin. Ohjelma on tarkoitettu 18–30-vuotiaille nuorille ja kaikenlaisille organisaatioille, jotka haluavat edistää solidaarisuutta. Ohjelmasta voi hakea avustuksia muun muassa vapaaehtoishankkeisiin, nuorten solidaarisuushankkeisiin sekä vapaaehtoistoimintaan Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen puitteissa.

Päätöksistä tiedotetaan viimeistään toukokuussa

Hakukierroksen arviointiprosessi alkaa ja päätöksistä tiedotetaan viimeistään toukokuun aikana.