Uutinen

Erasmus+ -yhteistyöhankkeita haettiin viimevuotista vähemmän

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Innovaatioita ja oppilaitosten kehittämistä tukevien yhteistyöhankkeiden hakemusmäärät laskivat viime vuodesta. Yhtenä syynä saattaa olla se, että edellisillä hakukierroksilla rahoitettuja tämän hanketyypin hankkeita on yhä käynnissä.
Kuvassa on pöytä, jonka päällä on kyniä, puisia ABC-palikoita ja omena kirjakasan päällä.

Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden hakukierros päättyi 23.3.2022. Yhteistyöhankkeina voi hakea sekä kumppanuushankkeita että pienimuotoisia kumppanuushankkeita. Kumppanuushankkeita haettiin yhteensä 70 kpl ja pienimuotoisia kumppanuushankkeita 30 kpl. Hakemusmäärät laskivat viime vuodesta, jolloin vastaavat luvut olivat 133 kpl ja 56 kpl.

– Yhtenä syynä hakemusmäärien laskuun voi olla se, että organisaatioilla on yhä paljon hankkeita käynnissä. Jotkut hanketoimijat ovat kommentoineet, että he haluavat saada käynnissä olevia hankkeita päätökseen ennen uusien hakemista, kommentoi vastaava asiantuntija Hannele Nevalampi Opetushallituksesta.

Alustavien tietojen mukaan yhteistyöhankkeiden hakemusmäärät ovat pudonneet muissakin Euroopan maissa verrattuna viime vuoteen. Kyseessä on siis laajempi trendi.

Korkeakoulusektorilla aiotaan selvittää syytä pudonneisiin hakemusmääriin pienellä kyselyllä.  

Yleissivistävän koulutuksen sektorilla on paljon hajontaa kumppanuushankkeita hakevien organisaatioiden profiilissa.

– Yleissivistävän sektorin osalta vaikuttaa siltä, että koulut ovat nyt löytäneet tämän pienimuotoisten kumppanuushankkeiden toiminnon, iloitsee vastaava asiantuntija Tytti Voutilainen. Toiminto sopiikin mainiosti vaikkapa kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseen muiden eurooppalaisten koulujen kanssa.

Yhteistyöhankkeille jaossa yhteensä yli 8 miljoona euroa vuonna 2022

Pienimuotoisille kumppanuushankkeille myönnetään 30 000–60 0000 euroa/hanke. Kumppanuushankkeille myönnetään max. 400 000 euroa/hanke.

Hakemukset ovat parhaillaan arvioitavana. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista kesäkuussa.

Pienimuotoisia kumppanuushankkeita voi hakea myös vuoden toisella hakukierroksella, joka on syksyllä 2022. Haku päättyy 4.10.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET). Myös nuorisoalan kumppanuushankkeissa on toinen hakukierros syksyllä 2022. Haun määräaika on sama eli 4.10.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET).

Erasmus+ -yhteistyöhankkeilla kehitetään muun muassa ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja edistetään osallisuutta

Erasmus+ -yhteistyöhankkeet tukevat innovaatioita ja hyvien käytänteiden vaihtamista eurooppalaisten kumppaniorganisaatioiden kesken. Hankkeissa voidaan myös kehittää yhteistyönä esimerkiksi opetusmateriaaleja, koulutuskokonaisuuksia tai nuorisoalaa kehittäviä metodeja. Pienimuotoiset kumppanuushankkeet voivat olla pieniä, muutaman partnerin hankkeita. Ne sopivat erityisesti pienille organisaatioille ja uusille toimijoille. Kumppanuushankkeisiin verrattuna tässä hanketyypissä organisaatioille myönnetään pienempiä tukisummia, toiminta on lyhytkestoisempaa ja hallinnolliset vaatimukset kevyempiä.

Vuonna 2020 päättyneellä Erasmus+ -ohjelmakaudella rahoitettiin strategisia kumppanuushankkeita, jotka olivat toimintaperiaatteiltaan samanlaisia kuin nykyisen Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet. Erasmus+ strategisilla kumppanuushankkeilla kehitettiin Suomessa muun muassa koulujen ympäristövastuullisuutta, luotiin uusia opetussisältöjä ja pilottikursseja, kehitettiin kiinteistöalan energiatehokkuuden täydennyskoulutusta, kehitettiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta ja osallisuutta musiikki- ja taidekouluissa eri puolilla Eurooppaa.