Uutinen

Esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tietojen poiminnat KOSKI-tietovarannosta valtionosuusrahoitukseen

Palvelut Valtionosuudet
Kädet tietokoneen näppäimistöllä

Liitteenä tiedote koulutuksen järjestäjille esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä niiden yhteydessä järjestettävän tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen KOSKI-tietovarantoon siirtyneistä valtionosuusrahoituksessa käytettävistä tiedoista tehtävistä poiminnoista. Ennen tilastointipäivää  julkaistaan ennakkoraportteja ja tilastointipäivän  jälkeen tiedot poimitaan vuoden 2023 valtionosuusrahoituksen laskentaa varten.