Uutinen

eTwinning on helppo ja turvallinen verkkotyökalu kansainvälisyystyön edistämiseen

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Nordplus-ohjelma Digitaalisuus Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus
eTwinning tarjoaa ideoita ja välineitä opetussuunnitelman toteuttamiseen ja osallisuuden kehittämiseen yhteistyössä eurooppalaisten kollegoiden kanssa.
Lapset pitävät kädessään karttapalloa, puistomaisema.

Sodankylässä Tähtikunnan koulussa työskentelevä Katri Juusola suosittelee hyödyntämään opetussuunnitelman toteuttamisessa eTwinning-alustan monipuolisia toimintoja.

”Harvaan asutuilla alueilla koulut ovat kaukana toisistaan, eikä opettajalla aina ole sitä kollegaa, jonka kanssa suunnitella hankehakemuksia. Silloin eTwinning on ihan lyömätön työkalu. eTwinning-projektipakissa on valmiita suunnitelmia tavoitteineen ja menetelmineen. Niitä voi itse rikastuttaa tai karsia tarpeen mukaan. Kannattaa käydä katsomassa, siellä on tosi hyviä esimerkkejä!”

Jos liikkuvuushankkeet kiinnostavat, mutta partneri puuttuu, Juusola suosittelee kokeilemaan yhteistyötä ensin eTwinning-projektina.

”Kun partnerit ovat nähneet toistensa vahvuudet, hanke on helpompi suunnitella. OPH:lta voi hakea suunnittelurahoitusta, jolloin opettaja voi käydä siellä partnerin luona työstämässä hankesuunnitelman valmiiksi.”

Juusolan mielestä kansainvälistyminen ei aina edellytä liikkumista eikä kansainvälistymisen tarvitse edes olla se pääasia.

”Parhaimmillaan oppilaille löytyy jo alaluokilta asti hyvä kumppani, jonka kanssa voidaan tehdä yhteistyötä peruskoulun loppuun asti. Kansainvälistyminen tulee siinä tutustumisen ja ystävystymisen ohessa.”

eTwinning-alustan parhaita puolia Juusolan mukaan on myös sen turvallisuus.

”Alustalle kirjautuminen edellyttää, että olet opettaja tai opettajaksi opiskeleva. Sinne ei pääse ketään ulkopuolisia ja kaikki opettajan huolena olevat tietoturva-asiat on hoidettu. Toisaalta käyttäjälle ei tule myöskään mitään markkinointia tai ylimääräisiä viestejä. Projektin tekijät voivat asettaa ajastetun tunnuksen, jonka avulla oppilaiden vanhemmat voivat päästä katsomaan, mitä lapset ovat saaneet aikaan projektissa.”

Laaja-alaisena erityisopettajana ja englannin kielen opettajana työskentelevä Juusola on oppinut eTwinningin kautta hyödyntämään tietotekniikkaa opetuksensa tukena.

”Siellä on maksuttomia koulutuksia ja hyviä keskusteluryhmiä, mutta mikään osallistuminen ei ole pakollista. Jos on kiinnostunut vaikkapa kestävästä kehityksestä, eTwinning-alustalla voi keskustella muiden samanhenkisten kanssa tai käydä vain ammentamassa ideoita omaan tekemiseen.”

Juusola muistuttaa, että eTwinning-lähettilään voi pyytää koululle kertomaan lisää siitä, mihin kaikkeen alusta taipuu.

”Voin tulla pitämään maksutta työpajaa vaikkapa veso-päivän yhteydessä. Lapin alueella eTwinning-lähettiläänä toimii lisäkseni Mari Jokela Kittilässä, Pohjois-Pohjanmaalla Sari Kallio Raahessa ja Hanna-Mari Sipola Limingassa.”

Teemana kaunis, kestävä ja osallistava tulevaisuus

eTwinningin vuositeema kaunis, kestävä ja osallistava tulevaisuus kutsuu opettajia ja oppilaita pohtimaan yhdessä, millainen on heidän unelmakoulunsa ja mitkä asiat tekisivät heidän oppimisympäristöstään kauniin, kestävän ja osallistavan.

Värikäs kuva lasten askartelupöydästä.

Kasvatustieteen ja erityisesti arktisten koulutuskysymysten professorina Lapin yliopistossa elokuussa aloittanut Pigga Keskitalo pitää osallisuuden kehittämistä tärkeänä harvaan asutuilla alueilla.

”Saamelaisalueella pyritään kielellisesti ja kulttuurisesti moninaiseen opetukseen, mutta moni opettaja painii yksin käytännön toteutuksen kanssa muiden haasteiden ympäröimänä. Miten kaikki oppijat omista taustoista tai esteistä riippumatta pääsisivät osaksi kansainvälistä yhteisöä?”

Keskitalon mukaan ideaalitilanteessa lapset ja nuoret suunnittelisivat projektit itse ohjaajiensa tuella.

”Nuorelle on tärkeää kuulua joukkoon ja tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kannattaa kuunnella, minkä asian kanssa he haluaisivat tehdä töitä ja kenen kanssa. Jos oppilaalla on erilaisia oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita, toinen samanlaisten asioiden kanssa painiva oppilas voi tuoda mukavan peilauspinnan kokemusten ja tunteiden käsittelyyn. Virtuaalinen kansainvälistyminen olisi helppo ensimmäinen askel lisätä osallisuutta kaikille lapsille ja nuorille.”

Hae avustusta kansainvälistymiseen ja tutustu tuleviin tapahtumiin!

Opetushallituksen eTwinning-tiimi järjestää 1.–2.9.2022 Kittilässä pohjoisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen opettajille ja henkilökunnalle suunnatun kansainvälistymisseminaarin. Tapahtuman osallistujat pääsevät syventymään osallisuuden, digitaalisuuden ja kansainvälisyyden teemoihin sekä tutustumaan kansainvälisen yhteistyön aloittamiseen Erasmus+ ja Nordplus -ohjelmien sekä eTwinningin tarjoamien välineiden avulla – yhdessä muiden kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisen kanssa.

eTwinning-tiimi tarjoaa myös jatkossa vastaavia tapahtumia niin pohjoisessa kuin muuallakin Suomessa.