Uutinen

Eye Opener -koulutuksesta eväät nuorisovaihtojen toteuttamiseen

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen
Tiia Laine ja Sanni Suovanen osallistuivat nuori-nuorisotyöntekijä-parina kansainväliseen Eye Opener -koulutukseen. Reissulla jaettiin hyviä käytänteitä ja saatiin konkreettisia neuvoja nuorisovaihtojen suunnitteluun ja toteutukseen.
Kuvakollaasi haastateltujen henkilöiden matkalta ottamista kuvista: maisemakuvia, kuvia koulutusmateriaalista ja osallistujista.

Tiia Laine ja Sanni Suovanen istuvat rennosti jutellen Kokemäen koulukeskuksen ruokalassa. Tiia työskentelee Kokemäellä etsivänä nuorisotyöntekijänä ja toimii myös Satakunnan etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Sanni taas opiskelee toista vuotta Kokemäen lukiossa. Yhdessä he osallistuivat Islannissa järjestettyyn Eye Opener -koulutukseen.

Mukaan Tiia ja Sanni päätyivät viime hetkillä. SALTOn verkkosivujen kautta koulutuksen löytänyt Tiia oli toivonut saavansa vinkkejä siihen, miten pitää nuoret mukana nuorisovaihdon suunnittelu- ja hakuprosessissa loppuun asti.

- Se nuorisovaihtoprosessi on kuitenkin pitkä, niin kaipasin näkökulmia siihen, miten saataisiin nuoret pysymään mukana pitkäjänteisessä työskentelyssä. Silloin sattui osumaan silmään tämä koulutus, ihan viimeisinä hakupäivinä, Tiia kertoo.

Nuoreksi mukaan valikoitui Sanni, joka oli asiasta kuultuaan heti valmis lähtemään reissuun.

- Mä sitten kiinnostuin totta kai!

Koulutukseen hakeminen oli helppoa ja se hoidettiin itsenäisesti. Matkan varrella tulleisiin ongelmiin ja kysymyksiin sai apua Opetushallituksesta, jossa sijaitsee Suomen Erasmus+- ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallinen toimisto.  

- Löytyi kyllä ihan kaikki tuki sieltä päästä, Tiia kiittelee.

Koulutukselta Sanni odotti erityisesti ryhmäytymistä ja tutustumista muiden nuorten kanssa. Tiia taas toivoi nuorten motivointiin liittyvien neuvojen lisäksi näkevänsä, onko hakuprosessissa tai yleisesti nuorisovaihdoissa tapahtunut muutoksia korona-ajan jälkeen.

 

Nuoret alusta asti mukaan suunnitteluun

Eye Opener -koulutukseen, jolle Sanni ja Tiia osallistuivat, ilmoittaudutaan nuori-nuorisotyöntekijä-parina. Pohja-ajatuksena järjestelyssä oli nuorten innostaminen nuorisovaihtojen suunnittelemiseen ja järjestämiseen sekä se, että saataisiin nuorille itselleen osaamista hankejärjestelyihin liittyen, eikä tieto tulisi pelkästään aikuisten välityksellä.

- Koulutuksessa yritettiin vahvistaa nimenomaan sitä, että nuoret otettaisiin alusta asti mukaan mielekkäällä tavalla, Tiia kertoo.

Koulutukseen osallistui 50 osallistujaa yli kymmenestä maasta. Vaikka reissuun ilmoittauduttiin pareina, itse paikan päällä nuoret ja nuorisotyöntekijät toimivat paljon erillään omissa ryhmissään, ja sisällöt oli mukautettu eri ryhmien tarpeisiin. Nuorten ryhmässä esimerkiksi kuultiin nuorisovaihtojen rakenteesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta, mutta heillä oli myös paljon ryhmäytymistä esimerkiksi pelien muodossa. Toisaalta yhteisiäkin sisältöjä ryhmien välillä oli jonkun verran.

- Esimerkiksi lakijuttuja käytiin läpi yhdessä hauskalla tavalla tietokilpailun muodossa, ja ohjaajat olivat pukeutuneet Law and Order -sarjasta vedetyillä teemoilla, Tiia nauraa.

Nuorisotyöntekijöiden ryhmässä taas käsiteltiin muun muassa konkreettisia keinoja nuorten aktivointiin sekä hyvää ohjaajuutta. Heillä ryhmäytymistä toteutettiin pelien ja leikkien sijasta yhteisten kokemusten kautta.

- Meillä haettiin enemmän sellaisia yhdyspintoja: puhuttiin esimerkiksi, että mitä haasteita kullakin on organisaatiossaan ja että kellä on tämä sama haaste, Tiia kertoo.

Myös vapaa-aikaa reissulla oli: yhtenä päivänä Sanni ja Tiia lyöttäytyivät yhteen muiden suomalaisten osallistujien kanssa ja lähtivät porukalla kiertämään lähinähtävyyksiä.

 

Konkreettisia neuvoja nuorisovaihdon suunnitteluun

Koulutuksen aikana toteutettiin kolmipäiväinen simulaatioharjoitus nuorisovaihtohankehakemuksen tekemisestä, jonka aikana nuoret kirjoittivat hakemuksen itse alusta asti ja etsivät hankkeeseensa partnerit. Kyseisestä hankkeesta saatiin myös palaute, mitä Sanni ja Tiia pitivät erittäin opettavana ja hyödyllisenä kokemuksena. Se antoi lisäksi arvokasta ymmärrystä siitä, mitä hakemuksessa tarkalleen arvioidaan ja mitä kaikilla kysymyksillä tarkoitetaan: nämä tiedot ovat suureksi hyödyksi tulevaisuudessa hakemusta kirjoittaessa.

- Mulle tuli tosi paljon uutta tietoa ihan pelkästään nuorisovaihdoista ja siitä, miten niitä järjestetään, mutta myös eri kulttuureista ja kohdemaasta. Isoin juttu, minkä sisäistin vielä paremmin, oli se, että monia asioita voi soveltaa yhteen, ja että monet eri mielipiteet voi muodostaa yhden kokonaisuuden, Sanni kuvailee.

Myös Tiialle koulutus sisältöineen oli erittäin hyödyllinen ja tärkeä, vaikka hän onkin kokenut toimija nuorisoalalla. Hänelle suurin anti koulutukselta oli kuitenkin vastaus siihen, mitä hän koulutukselta toivoi: muistutus siitä, että ohjaajalla on nuorten motivoinnissa suurin rooli.

- Jos sulla on nuoret, jotka ovat kiinnostuneita, ja he pääsevät työstämään aihetta, joka heitä kiinnostaa, niin sitten se on vaan ohjaajasta kiinni löytää sille ryhmälle sopivat työkalut ja viedä se prosessi maaliin asti, Tiia avaa.

Myös muille osallistujille reissu oli antoisa: kyseinen koulutus pisti alkuun yhden oikean nuorisovaihtohankkeen, kun muutama osallistuja lyöttäytyi yhteen suunnittelemaan oikeaa nuorisovaihtoa.

 

Uusia kavereita ja isoja oivalluksia

Entä reissun paras muisto?

- Niitä on niin monta! Mutta mulle ehkä paras muisto on se, että sai uusia kaverisuhteita ja ihmisiä, joihin voi pitää yhteyttä, Sanni hymyilee.

- Mulle taas parasta oli jutella Sannin kanssa Sannin kasvukohdista ja oivalluksista, Tiia kertoo.

Koulutus lähensikin Sannia ja Tiiaa, jotka kävivät reissun aikana keskenään tärkeitä keskusteluja. Yksi isoista oivalluksista oli reissun tuoma vapaus olla täysin oma itsensä.

- Koska muotithan meille yleensä luo joku muu, kuin me itse. Kun tulet ympäristöön, missä joku muu sen boksin on sulle rakentanut, niin tuolla sai olla täysin ilman sitä. Siellä näki monesta nuoresta sen, miten eri tavalla he ottivat roolia ja olivat rohkeita kertomaan omia mielipiteitään, Tiia kertoo.

- Ne oivallukset, mitä tuli sitä kautta, niin kyllä Sanni oli mulle mun reissun paras anti!

 

Koulutuksen opit tueksi kansainväliseen nuorisotyöhön

Selkeää hankeideaa reissulta ei jäänyt vielä käteen, mutta paljon ideoita ja intoa kylläkin.

- Tässä kohtaa koulutus auttoi paljon kansainvälisen nuorisotyön suunnitelmiin, joissa Kokemäki on mukana, Tiia kertoo.

Kokemäki on mukana ylikunnallisessa ryhmässä, jolla on tulevaisuudessa suunnitteilla tehdä kansainvälisiä hankkeita. Ensimmäinen askel olisi siis integroida nuorisovaihtokoulutuksen opit ja ideat kyseiseen toimintaan.

- Koulutuksen aikana vahvistui se, että kyllä me tullaan tekemään suunnitelmia nuorisovaihtojen toteuttamiseen. Reissun sulattelussa kyllä kestää hetki!

Koulutuksen jälkeen osallistujat täyttivät Youthpassin, jonka avulla tunnustetaan ja tunnistetaan non-formaalia oppimista. Erityisesti Sannille todistus oli hyödyllinen, ja hän voikin käyttää sitä myöhemmin osallistumis- ja osaamistodistuksena esimerkiksi työnhaussa.

Sanni myös ehdottomasti kannustaa muita nuoria lähtemään mukaan vastaaviin koulutuksiin.

- Siinä ei menetä mitään: ennemminkin ne avartavat omaa näkemystä ja antavat lisää tietoa maailmasta!

Koulutuksista tietoa, taitoja ja verkostoja eurooppalaiseen nuorisotyöhön

Opetushallituksessa sijaitsevan Erasmus+- ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallisen toimiston kautta avautuva koulutustarjonta on monipuolista, pitäen sisällään niin hanketoiminnan taitoja kuin nuorisotyön sisällöllistä oppimista ja hyviin käytäntöihin tutustumista. Esimerkiksi vuonna 2021 lähetettiin yli 150 henkilöä maksuttomiin nuorisoalan koulutuksiin verkossa, Suomessa ja muualla.

Joka viikko nuoriso-ohjelmien sometileillä julkaistaan katsaus avoinna oleviin koulutuksiin. Käy tutustumassa:

IG: @europeanyouthfinland

Facebook: Youth in Action Finland

Teksti: Anni-Leena Alanen