Uutinen

FitBack loi eurooppalaisen työkalun lasten ja nuorten kunnon seurantaan

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
FitBack-hankkeen kumppanit rakensivat verkkoalustan, joka tarjoaa ajantasaista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä kunnosta Euroopassa. Samalla se palvelee yksittäistä lasta ja hänen valmentajaansa palautteen saamisessa ja tavoitteiden asettamisessa.
Fitback-hankkeen toimijat ryhmäkuvassa rakennuksen edustalla.

Kahden ja puolen vuoden urakka on valmis. FitBack-hankkeen verkkopalvelu avattiin keväällä 2022 ja on nyt kansalaisten, tutkijoiden ja päättäjien vapaasti käytettävissä. 

FitBack on lasten ja nuorten fyysisen kunnon mittaus- ja palautejärjestelmä, joka toimii samannimisellä verkkoalustalla.  

Sivustoon tutustuessa kiinnittää ensiksi huomiota sen konkreettisuus. Jos nuori haluaa tietää, onko hänen juoksunopeutensa tai puristusvoimansa hyvällä, heikolla vai keskitasolla, sivuilta löytyy lomake, jonka kautta voi syöttää järjestelmään omat mittaustietonsa ja verrata itseään muihin ikäisiinsä. Eikä vain omaan koululuokkaansa, vaan isoon joukkoon eurooppalaisia nuoria. 

-    Kyllä, näin palvelu toimii. FitBackin yksi tarkoitus on palvella henkilökohtaisen kunnon seurassa. Sen työkaluja ei kuitenkaan ole varsinaisesti suunnattu lapsille itselleen, vaan pikemminkin niin, että lapsi voi hyödyntää niitä valmentajan tai opettajan ohjauksessa. Verkkoalustalta löytyy ohjeet kuntomittauksiin, mutta mittaukset toteutetaan aikuisen kanssa, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava tutkija Tuija Tammelin. 

Sivusto tarjoaa käyttäjille myös vinkkejä, miten kehittää vaikkapa kestävyyskuntoa tai lähteä liikkeelle treenaamisessa, jos kunto on jo hyvällä tasolla.   

Yleisemmin terveyteen ja kuntoon liittyvistä trendeistä kiinnostunut löytää sivuilta havainnollisia karttoja, joista voi tutkia vaikka sitä, millaisia tuloksia eri maiden lapset ja nuoret ovat saavuttaneet juoksussa tai tarkistaa, onko vyötärölihavuus yleisempää Suomessa kuin Italiassa. 

Hankkeen suomalaisena koordinaattorina toiminut Tuija Tammelin painottaa, että palvelun tavoitteet ovat kahdella tasolla.  

-    Henkilökohtaisen kunnon arvioinnin lisäksi kokoamme vertailtavaa tietoa poliittisen tason linjausten tekemiseen. Alustalta löytyy apua kansallisen seurantajärjestelmän kehittämiseksi, jotta lasten ja nuorten kunnon kehitystä voitaisiin seurata kussakin maassa. 

Lapsuuden liikuntaharrastukset luovat pohjan terveydelle 

Miksi sitten kunnon seuranta on niin tärkeää?  

FitBack-verkosto painottaa fyysisen kunnon yhteyttä terveyteen ja toimintakykyyn. Käytetyt mittarit on valittu niin, että ne antavat tietoa terveyden kannalta olennaisimmista kunnon osa-alueista.

-    Elintavat ja tottumukset muotoutuvat lapsena ja nuorena, ja lapsuuden fyysinen aktiivisuus ja kunto luovat pohjaa aikuisuuden työkyvylle. Tutkimukset osoittavat, että lasten kestävyyskunto on heikentynyt pitkällä aikavälillä, ihan viime vuosinakin, ja myös ylipaino lisääntyy, kertoo Tammelin. 

Kehitystrendien perusteella voi ennakoida, millaiseksi väestön terveys tulevaisuudessa muotoutuu. Viime vuosina on kiinnitetty huomiota myös siihen, että lasten kunto on yhteydessä kognitiiviseen toimintakykyyn ja vaikuttaa näin osaltaan koulumenestykseen ja yhteiskunnassa pärjäämiseen. 

Mukana laajasti eurooppalaista osaamista 

Erasmus+ -rahoitteisessa FitBack-hankkeessa oli mukana 10 toimijan konsortio, useimmat kumppaneista olivat yliopistoja. Mukaan haluttiin sekä maita, joilla on jo käytössä lasten kunnon kansallinen seurantajärjestelmä että maita, joissa sellaista ei vielä ole. 

Hanke alkoi kumppanien tapaamisella Zagrebissa, mutta pian oli siirryttävä pitämään kokoukset Zoomissa ja työskentelemään virtuaalialustoilla, sillä koronaepidemia sulki Euroopan. Loppuseminaari Ljubljanassa onnistuttiin taas pitämään kasvokkain. 

-    Monet rikastuttavat ja mukavat livetapaamiset jäivät pois, mutta suunnitelma pystyttiin hyvin toteuttamaan näinkin. Onneksi ehdimme tavata ja tutustua hankkeen alussa, niin yhteistyö lähti sujuvammin liikkeelle.  

Verkkoalustan lisäksi hankkeessa syntyi pysyvä verkosto, joka jatkaa yhteistyötä slovenialaisen kumppanin johdolla. Verkosto etsii nyt toimintatapojaan ja pohtii, kuinka usein on tarpeen kokoontua ja miten valita mukaan uusia kumppaneita. Kyselyjä on tullut uusilta toimijoilta, jotka haluavat hyödyntää hankkeen tuloksia.

Muitakin seurauksia yhteistyöllä on ollut, vaikka hankkeen tulosten levittäminen on vasta alkamassa. Kokemusten innoittamana Viro on ottamassa käyttöön kansallisen järjestelmän FitBackin tarjoaman mallin mukaisesti. 

Hyvä hankejohtaminen tekee yhteistyön helpoksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ollaan tyytyväisiä kokemukseen. Koronan lisäksi ei hankkeessa kohdattu yllätyksiä tai ongelmia vaan tavoitteita kohti edettiin suoraviivaisesti. Siitä Tammelin kiittää slovenialaista koordinaattoria professori Gregor Jurakia.  

-    Tämä oli todella hyvin johdettu hanke, jämäkkää liidaamista. Huomaa, että pääkumppanilla on paljon kokemusta Erasmus+ -hankkeista ja hallinnointitapa on ammattimainen. Kumppanina on ollut tosi helppoa olla mukana. 

Tammelin pitää hankehallinnossa tärkeänä sitä, että isossakin konsortiossa pysytään aikataulussa. Tässä hankkeessa myönteistä oli myös poikkeuksellisen toimiva sisäinen viestintä. Asiakirjat olivat kaikkien kumppanien saatavilla yhteisellä työskentelyalustalla ja tiedonkulku oli sujuvaa.  

Uusia hankesuunnitelmia on jo syntynyt. Työn alla on yhteinen terveyden edistämiseen liittyvä hakemus Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuun. Tässä ovat auttaneet syntyneet verkostot. 

-    Kotimaassa me lasten ja nuorten kunnosta kiinnostuneet olemme jo hyvin verkottuneita. Nyt kansainvälinen keskustelu on saatu tähän rinnalle, Tuija Tammelin kertaa hankkeen hyötyjä.

Yhteistyön kautta Tammelin sai tilaisuuden oppia paljon eri maisen toimintakulttuureista ja vinkkejä siitä, mitä uusia työtapoja Suomessa voitaisiin ottaa käyttöön. 

-    Ja kun puhuu muista maista tulevien kanssa, niin tunnistaa paremmin oman maan toimintatapoja, joista jotkut ovat aika hienoja ja toimivia. Suomessa esimerkiksi on osattu hyvin soveltaa malleja niin, että ne toimivat myös sellaisten lasten kohdalla, joilla on haasteita liikkumisessa. 

Tammelinin mukaan Erasmus+ -hankkeet tarjoavat mainion mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja tutustua ja toimivat siten loistavana pohjana uusille hankkeille. Kun on saanut jotakin aikaan yhdessä ja nähnyt kumppanin toimintatavat, syntyy luottamus.
 

Fitback - The European Network for the Support of Development of Systems for Monitoring Physical Fitness of Children and Adolescents

  • Hanketyyppi: Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle, yhteistyöhanke
  • Hankeaika: 01/2020 - 06/2022
  • Koordinaattori: University of Ljublana (Slovenia)
  • Kumppanit: EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION ASSOCIATION (Sveitsi), FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA (Portugali), LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO (Italia), LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTAMISSAATIO LIKES (Suomi), MAGYAR DIAKSPORT SZOVETSEG (Unkari), SVEUCILISTE U ZAGREBU KINEZIOLOSKIFAKULTET (Kroatia), TARTU ULIKOOL (Viro), UNIVERSIDAD DE GRANADA (Espanja), UNIVERZITET U BEOGRADU (Serbia)
  • Rahoitus: 399 900 €

Mikä Kuukauden tähtihanke? 

Tämä juttu on osa Kuukauden tähtihanke -sarjaamme. Nostamme vuonna 2022 joka kuukausi esiin Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettua vaikuttavaa toimintaa ja hankkeita. Kuukauden tähtihanke juhlistaa 35 vuotta täyttävää Erasmus+ -ohjelmaa.

Kirjoittaja: Päivi Kärnä