Uutinen

Focus on Africa -tilaisuus saavutti suuren määrän osallistujia

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Globaali yhteistyö Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys kasvaa nuorisoalan ja koulutuksen kentällä. Opetushallitus järjesti 9.12.2021 Focus on Africa -webinaarin, joka keskittyi Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön kasvavaan strategiseen painoarvoon ja laajentuviin yhteistyömahdollisuuksiin eri koulutussektoreilla ja nuorisoalalla.
Yhteistyö kehittyvien maiden kanssa

Afrikan mantereen merkitys on kasvanut globaalista näkökulmasta. Afrikan maiden väestö on nuorta: väestöstä 60 prosenttia on alle 25-vuotiaita. Mantereen talouskasvu asettaa tarpeita myös koulutettujen työntekijöiden määrälle ja kasvulle. Tämä kasvattaa myös koulutuksen ja nuorisoalan yhteistyön merkitystä Suomen ja Afrikan eri maiden välillä.

Tasavertainen kumppanuus korostuu Afrikka-strategioissa

Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys näkyy strategisissa painopisteissä, joita on määritelty niin EU:n kuin Suomen kansallisen tason Afrikka-strategioissa. Molemmissa strategioissa koulutus- ja nuorisoalat ovat keskeisesti mukana ja tasavertaisen kumppanuuden rakentaminen sekä tulevaisuuden haasteiden ratkaiseminen yhdessä ovat tärkeitä näkökulmia. Kansallisesti Suomen Afrikka-strategiaan on valmisteilla myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalojen yhteinen Afrikka-toimintasuunnitelma.

Nämä strategiset näkökulmat sekä Afrikan maiden kanssa tehtävän koulutusyhteistyön hyvät käytänteet ja konkreettiset yhteistyömahdollisuudet olivat keskiössä Opetushallituksen Focus on Africa -webinaarissa 9.12.2021. Webinaarin tarkoituksena oli saattaa yhteen eri toimijoita koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilta. Englanninkieliseen webinaariin osallistui yli 280 ihmistä pääasiassa Suomesta, mutta myös ulkomailta.

Webinaarin puhujina oli laaja kattaus koulutus- ja nuorisoalojen asiantuntijoita. Webinaarin avasi Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä, joka nosti puheessaan esille Afrikan maiden kanssa tehtäviä yhteistyömahdollisuuksia ja erilaisia Opetushallituksen hallinnoimia tukimahdollisuuksia yhteistyön kehittämiseen.

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosastolta Claire Herrman nosti EU:n Afrikka-strategian näkökulmia ja yhtymäkohtia Afrikan Unionin strategisiin painotuksiin sekä esitteli erilaisia EU:n koulutusyhteistyön muotoja. Vahvistuva panostus yhteistyöhön Afrikan maiden kanssa näkyy myös saatavilla olevan tuen tasossa: esimerkiksi Erasmus+ -ohjelmassa saatavilla oleva tuki Saharan eteläpuolisten maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön yli nelinkertaistuu nyt käynnissä olevalla ohjelmakaudella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Afrikka-toimintasuunnitelmasta kertoi ministeriön kansainvälisten asioiden johtaja Jaana Palojärvi. Toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen, kulttuurin, kulttuurisen ymmärryksen ja luovien alojen sekä yhteiskunnallisen koheesion ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä Afrikan maiden kanssa. Toimintasuunnitelman valmistelu on käynnissä ja tilaisuus toimi samalla uuden toimintasuunnitelman kommentointitilaisuutena.

Afrikan maiden välisen koulutusyhteistyöjärjestö Association for the Development of Education in Africa ADEA:n pääsihteeri Albert Nsengiyumva peilasi kytköksiä ja yhteistyön paikkoja ADEA:n näkökulmasta niin EU-tason, kuin Suomen kansallisenkin Afrikka-strategian painopisteisiin pohjautuen.

Yhteistyön mahdollisuudet laajenevat

Webinaarissa kuultiin kommenttipuheenvuoroja useilta asiantuntijoilta sekä kuultiin kattavasti eri koulutussektoreiden yhteistyökokemuksia ja vinkkejä koulutusyhteistyön kehittämiseen liittyen. Tilaisuudessa esiteltiin Opetushallituksen ohjelmatarjontaa ja laajenevia mahdollisuuksia Afrikan maiden kanssa tehtävään koulutus- ja nuorisoyhteistyöhön.

Löydät webinaarin tallenteen ja materiaalit Opetushallituksen uudelta Yhteistyö kehittyvien maiden kanssa- sivustolta. Sivustolle on koottu Opetushallituksen eri ohjelmia ja toimintoja, jotka tukevat kehittyvien maiden kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä. Mukana ovat muun muassa syksyllä 2021 perustettu Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus ja koulutusvientiä tukeva Education Finland -ohjelma.