Uutinen

Helsingin Sanomien uutissisältöihin tulossa MPASSid-kirjautumismahdollisuus – kouluissa ei tarvita enää erillistä Sanoma-tunnusta

Palvelut MPASSid
Sanoma on ottamassa käyttöön MPASSid:n yhtenä kirjautumisvaihtoehtona Helsingin Sanomien, Aamulehden ja Satakunnan Kansan verkkouutissisältöihin. MPASSid:n avulla uutisia on mahdollista päästä lukemaan suoraan oppilaitoksen tililtä ilman erillisiä Sanoma-tunnuksia niissä kouluissa, joissa oppilaille on ostettu lukemisen mahdollistavat lisenssit.
Nuori tyttö katselee kiinnostuneena tietokoneen näyttöä

MPASSid-käyttöönoton taustalla on Sanoman tavoite saada laadukas ja ajankohtainen journalismi kouluihin opetuksen tueksi mahdollisimman helposti. Nykyiset ratkaisut ovat vaatineet kultakin kirjautujalta erilliset Sanoma-tunnukset. Vaihtoehtoiseksi kirjautumistavaksi tulevan MPASSid:n avulla uutissisällöt saa oppilaitoksissa käyttöön entistä helpommin.

Sanoman uutissisältöihin pääsee kirjautumaan MPASSid:n kautta viimeistään syyslukukauden 2022 alusta lähtien

- MPASSid mahdollistaa uutissisältöjemme käytön kouluissa mahdollisimman helposti. Haluamme mahdollistaa laatusisältöjemme käytön opetuskäytössä, kehityspäällikkö Vesa Lindqvist Sanomalta kertoo.

MPASSid on testikäytössä Helsingin Sanomissa kevään 2022 ja näillä näkymin Sanoman uutissisältöihin pääsee kirjautumaan MPASSid:n kautta viimeistään syyslukukauden 2022 alusta lähtien.

HS.fi:n asiakaspolku esimerkkitapauksena MPASSid:n verkostoon liittymisestä

Ennen kuin MPASSid-yhteistyö polkaistiin käyntiin 2021 lopulla, oltiin Sanoman verkkolehtiä varten tutkittu erilaisia kirjautumisratkaisuja jo pidempään. Talon omista ratkaisuista ei ollut löytynyt sopivaa, joten Sanoma siirsi katseensa ulkopuolisiin toimijoihin. 

Syntyi ajatus Wilma-kirjautumisista – jos oppilailla on jo olemassa yhdet kirjautumistunnukset, voisiko niitä käyttää esimerkiksi HS.fi:ssä sellaisinaan? Sanomalta oltiin yhteydessä Wilman toimittajaan Vismaan, josta puolestaan neuvottiin ottamaan yhteyttä MPASSid:seen asian edistämiseksi. 

MPASSid ei ollut Sanoman verkkolehtipuolelle entuudestaan tuttu palvelu, mutta asiaan perehtymisen jälkeen se alkoi vaikuttaa hyvältä ja ennen kaikkea helpolta ratkaisulta haasteeseen myös Sanoman itsensä kannalta. MPASSid:llä oli jo valmiina sekä rajapinnat kirjautumisjärjestelmiin että oppilaitosten verkosto, joten yhteistyön katsottiin olevan kaikille osapuolille hedelmällistä. 

Tästä eteenpäin asiat alkoivatkin edetä nopeammin. Opetushallituksen MPASSid-palveluosoitteen kautta sovittiin ensimmäinen tutustumis- ja perehtymispalaveri, jonka perusteella päätös käyttöön otettavan palvelun valinnasta voitiin tehdä pitkälti saman tien. Myös alustavat suunnitelmat MPASSid-käyttöönotolle saatiin tehtyä pikaisesti, vaikka erityisesti teknisten yksityiskohtien ja järjestelmien yhteensopivuuden kanssa jouduttiinkin tekemään selvitystyötä. 

Vuoden 2022 puolelle tultaessa päästiinkin jo siihen pisteeseen, että Sanoman ja MPASSid:n tekniset tiimit pääsivät keskustelemaan keskenään käyttöönoton yksityiskohdista. Nyt kesää lähestyttäessä alkaa lopullinen tuotantokäyttö olla jo näköpiirissä.

Mitä opimme Sanomien palveluiden integraatiosta ja asiakaspolusta?  

Varaudumme kasvavaan käyttöön tarkkailemalla palvelumme kapasiteettia ja kantokykyä tämän vuoden kuluessa

Sanoma on verkkosisältöineen ja erityisesti Helsingin Sanomat -palveluineen käyttäjäkunnaltaan suurin MPASSid-verkostoon Opetushallituksen omistuksen aikana liittynyt palveluntarjoaja.

Helsingin Sanomilla on jo valmiiksi laaja lukijakunta ympäri Suomea ja uskomme, että sen verkkouutispalvelun tuominen MPASSid-kirjautumisen piiriin kasvattaa paitsi lehden potentiaalista lukijakuntaa, myös MPASSid:n käyttömääriä. Varaudummekin kasvavaan käyttöön tarkkailemalla palvelumme kapasiteettia ja kantokykyä tämän vuoden kuluessa. 

- Uskomme, että verkostoomme liittymällä suuret palveluntarjoajat houkuttelevat myös muita toimijoita tutustumaan MPASSid-vaihtoehtoon tarjoamiensa kirjautumis- ja tunnistautumistapojen rinnalle. Sanoman kaltaiset tunnetut asiakkaat ovat siis jo itsessään hyvää mainosta palvelullemme, palveluvastaava Kiira Noponen sanoo. 

Saimme projektista lisäetuna myös itsellemme lisää oppeja siitä, mitä voimme tehdä paremmin houkutellaksemme uusia toimijoita palvelumme käyttäjiksi: päällimmäisenä havaitsimme, että MPASSid:n näkyvyyttä ja tunnettuutta on syytä kasvattaa, jotta palveluntarjoajat olisivat tietoisia sen olemassaolosta jo ennalta alkaessaan pohtia erilaisia kirjautumisratkaisuja. Samalla myös koulutuskentälle on hyvä levittää MPASS-tietoisuutta entistä vahvemmin, jotta myös oppilaitoksissa tiedettäisiin selvemmin, mistä palvelussa on kyse.

Sanoma-projektista tekemiemme havaintojen perusteella vuodelle 2022 asettamamme tavoitteet vievät meitä oikeaan suuntaan, mutta saimme tästä käyttöönotosta entistä vahvempia suuntaviivoja MPASSid:n ja siitä viestimisen kehittämiseen.