Uutinen

Hyvinvoinnin edistämiseen jaossa 5 miljoonaa ammatillisessa koulutuksessa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Tasa-arvo ja osallisuus
Opetushallitus avaa 28.9.2022 Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -valtionavustushaun. Haku on osa Oikeus osata - ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa. Haun tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ammatillisessa koulutuksessa. Verkostohankkeille on varattu noin 5 miljoonaa euroa.
iloisia opiskelijoita portailla
Opiskelijaporukka portailla

Haettavaksi tulevilla valtionavustuksilla edistetään monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia. Rahoitettavien verkostohankkeiden tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoimintaa, tukea oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, vahvistaa opiskelijoiden arjenhallintataitoja sekä kehittää hyvinvointijohtamista. 

Kaiken kehittämistoiminnan läpileikkaavana teemana on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen.  Hankkeet vievät osaltaan eteenpäin Agenda2030 -toimintaohjelman sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteita.  Tavoitteena on myös laajentaa kehittämistoimia opiskelijaryhmiin, aloille ja koulutuksen järjestäjille, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana hyvinvoinnin kehittämishankkeissa.

Haussa rahoitetaan lisäksi koko hankeverkoston kehittämistyötä seuraava, tukeva ja ohjaava valtakunnallinen koordinaatiohanke. Koordinaatiota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Valtionavustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja kolmannen sektorin toimijat. Hakuaika alkaa 28.9.2022 ja päättyy 1.11.2022. Avustuspäätökset tehdään joulukuussa.

Opetushallitus järjestää valtionavustushaun infotilaisuuden 6.10.2022 klo 14–15 Teamsin välityksellä. Tilaisuus on kaikille avoin ja osallistumislinkki löytyy tapahtumasivulta.
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus toteuttavat Oikeus osata kehittämisohjelman vuosina 2020–2022. Kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

 

Lisätietoja

Opetusneuvos Sanna Laiho, p. +358 29 533 1301, etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Opetusneuvos Ingeborg Rask, p. +358 29 533 1257, etunimi.sukunimi(at)oph.fi (ruotsinkielinen ammatillinen koulutus)