Uutinen

Ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle

Opettajat ja kasvattajat Esiopetus Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Lapsen oikeuksien viikko järjestetään kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla 14.–20.11.2022. Viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus turvallisuuteen – #MunTurvallisuus #SunTurvallisuus.
Lapsen oikeuksien viikko - vain kampanjan käyttöön

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto tarjoaa tänäkin vuonna maksuttomia opetusmateriaaleja, tehtäviä ja vinkkejä lapsen oikeuksien käsittelyyn varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Toiminnallinen teemaviikko auttaa toteuttamaan opetussuunnitelman velvoitetta opettaa ja toteuttaa lapsen oikeuksia.

Merkitse viikko hyvissä kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan nyt! Osallistuminen on ilmaista, eikä ilmoittautuminen sido mihinkään. Lapsen oikeuksien viestintäverkosto lähettää ilmoittautuneille lisäinfoa ja muistutuksen sähköpostitse. Materiaalit julkaistaan alkusyksystä osoitteessa Lapsenoikeuksienviikko.fi ja ne ovat vapaasti käytössä myös lapsen oikeuksien viikon jälkeen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat huomioimaan lapsen edun ensisijaisesti kaikessa toiminnassa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimista sekä oppisisällöissä että koulun kaikessa toiminnassa. Lasten tuntemus omista oikeuksistaan onkin viime vuosina kasvanut, mistä kiitos kuuluu pitkälti teille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille ja Lapsen oikeuksien viikolle.

Lapsella on oikeus turvallisuuteen

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden elää ja kasvaa turvassa. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta.

Viime vuosina lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ovat kuitenkin murentaneet muun muassa ilmastokriisi, koronapandemia sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Lapset ja nuoret itse ovat nostaneet esille huolta kiusaamisesta ja väkivallasta sekä toiveita mielenterveyden tukemisesta. Erityisesti tyttöjen kokemukset häirinnästä ovat lisääntyneet sekä THL:n kouluterveyskyselyn että Pelastakaa Lapset ry:n Grooming lasten silmin -selvityksen mukaan.

Aikuiset voivat aktiivisesti lisätä lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta esimerkiksi lainsäädännöllä, liikennesuunnittelulla, perheiden tuella ja syrjinnän vastaisella työllä. Erityisen tärkeää on kuunnella lasten ja nuorten omia näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuudesta, antaa heidän purkaa tunteitaan sekä tukea heitä heidän toiveidensa mukaisilla tavoilla.

Lapsen oikeuksien viestintäverkosto

Lapsen oikeuksien viestintäverkosto kutsuu tänä vuonna jokaista lasten parissa työskentelevää, päättäjää, vanhempaa, mediaa ja lapsia itseään pohtimaan lasten ja nuorten turvallisuutta ja sitä, miten voimme sitä vahvistaa.

Teemaviikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöistä, lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja seurakuntien sekä valtion toimijoista koostuva Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.