Uutinen

Kannustavia oppimiskokemuksia kouluarjen rikastuttamiseksi – tilaa meiltä veso-kelpoinen koulutus!

Ohjelmat Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Digitaalisuus Kansainvälistyminen Opettajat ja kasvattajat
Kuva osallistumistodistuksesta eTwinning-koulutukseen

eTwinning tarjoaa runsaasti erilaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia opettajille. Keksimme jatkuvasti uusia tapoja innostaa opettajia hyödyntämään eTwinningiä. Yksi tuoreimmista mahdollisuuksista on veso-kelpoinen koulutuspakettimme. Kouluttajina toimivat aina opettajana työskentelevät eTwinning-lähettiläämme. Täten tieto siirtyy aidosti opettajalta opettajalle.

Innostava, matalan kynnyksen koulutus kokeneiden kouluttajien kanssa.

Veso-kelpoisia koulutuksia tuottavat ja vetävät lähettiläämme ovat kokeneita eTwinningin asiantuntijoita, jotka tietävät, miten eTwinning mahdollistaa kansainvälisyyskokemusten tarjoamisen jokaiselle oppilaalle koulun arjessa. He kertovat, miten eTwinning-projektit toimivat työkaluina saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteita ja miten eTwinningiä voi hyödyntää esimerkiksi oppiainerajoja ylittävissä projekteissa. He tietävät, että eTwinning-projektit motivoivat ja sekä oppilaita ja opettajia opiskeluun ja työn tekoon. ”Oppilaiden vuoksi” on eTwinningiä käyttävien opettajien motto.

eTwinning-työpaja veso-kelpoisena koulutuksena

Yleissivistävässä opetuksessa opettajilla on tietty tuntimäärä koulutus- ja suunnittelupäiviä eli niin sanottuja Vesoja lukuvuoden aikana. Monessa kunnassa ja kaupungissa opettaja voi sopia työnantajan kanssa, mihin veso-kouluksiin he osallistuvat. Opettaja voi sopia rehtorin tai koulutuksen järjestäjän kanssa, onko hänen mahdollista saada valitsemansa koulutus hyväksytyksi osaksi työaikaansa.

Veso-kelpoisen työajan sisällöksi eTwinning-lähettiläämme Ritva Metso ja Antti Piiroinen ovat tuottaneet yhdessä kolmetuntisen koulutuspaketin, joka koostuu kolmesta yhden tunnin kestävästä periodista. Ensimmäisen tunnin aikana Antti ja Ritva esittelevät muun muassa eTwinning-portaalia ja sen oppimisalustaa. Toisen tunnin he kuvaavat projektiesimerkkejä. Kolmas tunti on pienryhmätyöskentelyä, jossa suunnitellaan ja keskustellaan osallistujien omista, mahdollisista eTwinning-projekteista.

Ritva ja Antti tarjoavat veso-kelpoisen koulutuksen verkossa ainakin neljä kertaa lukuvuoden aikana. Heidän kolmituntisensa on räätälöity kieltenopettajille ja se yhdistää hienosti kieltenopettajia eri puolilta Suomea. Osallistujat ovat kokeneet tämän antoisaksi. Myös konkreettiset esimerkit eTwinning-projekteista, vinkit projektikumppanin löytämiseen ja mahdollisuus keskusteluihin muiden osallistujien kanssa on koettu mielekkääksi.

Yhteys muuhun maailmaan ja vuorovaikutustaitoja kehittävät digityökalut

Kansainvälisyys, digitaaliset työtavat, yhteistoiminnallinen oppiminen ja erilaiset oppimisympäristöt löytyvät opetussuunnitelmien perusteista. Kansainvälisyysvalmiuksien opettaminen ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa on tärkeää. eTwinning luo puitteet luontevaan eurooppalaiseen yhteistyöhön, usein monialaisesti oppiaineita yhdistäen. eTwinning-projekteissa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla, jolloin digityökalujen käyttö tukee sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä että pedagogisten tavoitteiden saavuttamista. Tyypillistä on, että sekä oppilaat että opettajat oppivat uutta. eTwinning-projektit toimivat hienosti matalan kynnyksen työvälineinä saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteita.

Kaikki opettajat ja rehtorit voivat tilata Opetushallituksen eTwinning-tiimiltä kunnan, kaupungin tai oman koulun opettajien tarpeita varten räätälöidyn maksuttoman veso-kelpoisen koulutuksen. eTwinningin kohderyhmää ovat kaikkien aineiden opettajat. Koulutus voidaan toteuttaa joko verkossa tai koululla iltapäiväkahveineen. Verkossa toimiessa kouluttajia on kaksi, kouluilla yksi. Teemme osallistujille todistukset tarvittaessa. Myös lyhyemmät infot ja koulutukset onnistuvat myös.

Uutiskirjeemme tilaajana saat tietoa eTwinningin tarjoamista osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista kerran kuussa sähköpostiisi. Muistathan seurata myös some-kanaviamme!

Koulutusten tilaukset: eTwinning(at)oph.fi

Tutustu tuleviin koulutuksiin tapahtumakalenterissamme