Uutinen

Kansainväliset yhteistyöhankkeet koskettavat Suekin toiminnan ydintä – ”Tuskin koskaan tapaus on täysin kotimainen”

Kokemuksia Liikunta ja urheilu Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Kansainvälistyminen
Suek hyödyntää Erasmus+ -ohjelman kilpailumanipulaatiota torjuvaa painopistettä tehokkaasti. Erasmus+ Sport -avustuksilla on saatu Suomeen koulutuksia, joita poliisit ja urheiluväki ylistävät.
Suek koulutti poliiseja ja syyttäjiä Erasmus+ Sport -rahalla viime marraskuussa. Jouko Ikonen edessä oikealla.
Suek koulutti poliiseja ja syyttäjiä Erasmus+ Sport -rahalla viime marraskuussa. Jouko Ikonen edessä oikealla.

Pari vuotta sitten Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry kutsui poliiseja ja syyttäjiä oppimaan uutta kansainvälisestä kilpailumanipulaatiota. Koulutus järjestettiin Suomessa Erasmus+ Sport -avustuksella. Seurauksena oli positiivisen palautteen vyöry.

Viime marraskuussa samankaltainen koulutus järjestettiin uudelleen. Molemmat koulutukset on rahoitettu kansainvälisten Erasmus+ Sport -hankkeiden kautta. SUEKissa hanketyön hyödyt tiedetään, sillä yhdistys on osallistunut kilpailumanipulaatiota torjuviin hankkeisiin kahdesti muutaman viime vuoden aikana.

Suekin tutkintapäällikön Jouko Ikosen mukaan ensimmäisestä hankkeesta saadut kokemukset kannustivat osallistumaan uuteenkin hankkeeseen.

– Siitä ensimmäisestä jäi niin hyvät ja myönteiset kokemukset, Ikonen kertoo.

Molemmissa hankkeissa ympäri Eurooppaa tulevat kumppanit ovat suunnitelleet yhdessä kilpailumanipulaatiota torjuvia koulutuksia. Ikosen mielestä kansainvälinen yhteistyö on Suekille ensiarvoisen tärkeää.

– Kilpailumanipulaatiossa tuskin koskaan tapaus on täysin kotimainen, Ikonen muistuttaa.

 

Konkreettisia oppeja kotimaahan

Vaikka SUEK on solminut uusia kansainvälisiä kontakteja, hanketyön hyödyt ovat konkretisoituneet Suomessa. EU-avustusten ja Poliisihallituksen kanssa tehdyn yhteistyön kautta SUEK on pystynyt kouluttamaan suomalaisia poliiseja, syyttäjiä ja keskeisiä urheilualan toimijoita.

Ikosen mukaan ensimmäisestä hankkeesta saatuja kokemuksia on pyritty toistamaan uudessakin hankkeessa. Samalla kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa on kuitenkin keskusteltu myös kilpailumanipulaation uusista ilmiöistä.

– Painotukset muuttuu, kun elämää eletään ja ajat muuttuu. On tavoiteltu sitä, että puhutaan ajankohtaisista asioista.

Ikosen mukaan ensimmäisen hankkeen aikana keskusteltiin muun muassa virtuaalivaluuttojen vaikutuksista. Viime marraskuun koulutuksessa painopistettä oli puolestaan kohdennettu kansainväliseen yhteistyöhön. Osallistujille jaettiin muun muassa hyväksi havaittuja käytänteitä ja selvennettiin Europolin ja Interpolin rooleja.

Erasmus+ Sport -avustuksilla on ollut keskeinen rooli koulutusten järjestämisessä. Uusimalle hankkeelle on myönnetty avustusta yhteensä 400 000 euroa. SUEKille summasta on ositettu noin 16 000 euroa.

Ikonen kertoo, että avustuksilla on mahdollistettu koulutusten järjestäminen käytännössä.

– Hallinnollisia kuluja, materiaalien painatuksia, matkakuluja, Ikonen luettelee.

 

Kynnys EU-hanketyöhön madaltunut

SUEKin hanketyöstä saamat hyödyt eivät ole rajoittuneet kotimaahan. Eri puolilta Eurooppaa tulevat kumppanit ovat auttaneet SUEKia suunnittelemaan koulutuksia ja jakaneet kokemuksiaan. Vastavuoroisesti Ikonen on käynyt luennoimassa kumppaneiden luona Ruotsissa ja Virossa.

Ikonen kokee, että SUEKissa on jatkossakin halua osallistua yhdistyksen toimialaa koskeviin EU-hankkeisiin. Hän myöntää kuitenkin, että mukanaolo vaatii myös työtä.

– Yksi vaihtoehto olisi, että hankerahoituksella voisi palkata henkilön hoitamaan sitä hanketta, Ikonen pohtii.

SUEKin toimialalla Erasmus+ Sport -avustusten saamiseen on hyvät edellytykset. Yksi Erasmus+ -ohjelman painopisteistä on dopingin, kilpailumanipulaation ja korruption torjunta sekä hyvän hallinnon ja arvojen vahvistaminen urheilussa. Painopisteisiin linkittyviä kansainvälisiä hankkeita tuetaan monipuolisesti.

Ikosen mielestä kansainvälisiin hankkeisiin kannattaa lähteä ennakkoluulottomasti mukaan. Hän tietää, että ensiaskeleen jälkeen kansainvälistä yhteistyötä on helppo jatkaa ja syventää.

– Ensimmäinen hanke oli itsellekin tuntematon juttu, jota lähdettiin viemään eteenpäin. Sitten tämä jälkimmäinen hanke oli paljon helpompi hoitaa, koska tiesi, mitä vaaditaan.

Ikosen mukaan Suekin kynnys osallistua EU-hankkeisiin on nyt selvästi matalampi kuin vielä muutama vuosi sitten.

 

Suek on osallistunut IntegriSport-hankkeeseen vuosina 2019–2020 sekä IntegriSport Next -hankkeeseen vuosina 2021–2022. Suekin lisäksi hankkeissa on ollut kumppaneita Alankomaista, Georgiasta, Kyprokselta, Liettuasta, Maltalta, Portugalista, Ruotsista, Slovakiasta, Unkarista ja Virosta.


Teksti: Alberto Politi