Uutinen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto uudistettu

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Terveys- ja hyvinvointialat
Lapsi katsoo kaukaisuuteen isolla kaukoputkella.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia huomioimalla tutkinnon perusteissa paremmin oppivelvollisuuden laajeneminen sekä työskentely eri ikäisten oppijoiden kanssa. Tutkintorakennetta on myös joustavoitettu ja lisätty valinnaisuutta sekä ajantasaistettu käytössä olevia termejä.

Uudistettuun kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon on laadittu kaksi uutta tutkinnon osaa. Koska yhä useampi koulunkäynninohjaajista työskentelee yläkoulussa ja nivelvaiheen koulutuksissa sekä osin myös toisella asteella, laadittiin uusi vaihtoehtoinen pakollinen Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki- tutkinnon osa. Sen voi suorittaa vaihtoehtoisesti Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinnon osan kanssa. Näiden muutoksien vuoksi myös tutkintonimike yksinkertaistettiin koulunkäynninohjaajaksi. Lisäksi tuen tarpeen tunnistamista ja oppijan tuen eri muotoja on painotettu ja merkittävyyttä korostettu tutkinnossa.

Toinen uusi tutkinnon osa Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen laadittiin syventämään osaamista yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Uusi valinnainen tutkinnon osa keskittyy erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä tunnistamaan ja puuttumaan rasismin ja syrjinnän erilaisiin ilmenemismuotoihin.