Uutinen

Kestävä kehitys on vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon teema

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toimintansa laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Palkintoprosessilla haetaan parhaita käytäntöjä, joista myös muut organisaatiot voivat oppia. Vuoden 2022 laatupalkintoprosessissa haetaan erityisesti ratkaisuja, joilla koulutuksen järjestäjät edistävät kestävää kehitystä toiminnassaan. Laatupalkinnosta kiinnostuneet ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat jättää hakemuksensa toukokuun loppuun mennessä.
Opiskelijalla on maalipensseli kädessä.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät arvioivat ja parantavat toimintaansa pitkäjänteisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä laatupalkinto on erityinen tunnustus niille koulutuksen järjestäjille, jotka ovat tehneet laatutyötään esimerkillisesti. Prosessi tarjoaa hakijalle mahdollisuuden hakuvaiheessa itsearvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kaikki ulkoiseen arviointiin etenevät saavat Laatupalkintotoimikunnalta palauteraportin kehittämistyönsä tueksi. Hyviä käytäntöjä jaetaan kaikkien hyödyksi.  

 

Vuoden 2022 teema on kestävä kehitys

Laatupalkinto nostaa esille ajankohtaisia ja koulutuspoliittisesti tärkeitä teemoja. Teemat vaihtelevat vuosittain ja vuoden 2022 painopisteeksi on valittu kestävä kehitys. Teema on tärkeä, sillä kansallisena tavoitteenamme on vahvistaa Suomen siirtymistä kohti kestävän kehityksen yhteiskuntaa. Oppimisella ja osaamisen kehittämisellä on tässä merkittävä rooli. Kestävä kehitys integroituu kaikkeen koulutuksen järjestäjän toimintaan, kuten johtamiseen, toimintakulttuuriin, ympäristövastuuseen, osaamisen kehittämiseen, henkilökohtaistamisprosessiin, pedagogisiin käytäntöihin ja opetukseen sekä oppimisympäristöihin. 

 

Hakemukset Opetushallitukseen viimeistään 31.5.2022

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat jättää laatupalkintoa koskevat hakemuksensa Opetushallitukseen viimeistään ti 31.5.2022 klo 16.00. Hakemusten ja niiden pohjalta tehtävien ulkoisten arviointien toteuttamisesta vastaa Laatupalkintotoimikunta. Työelämän, opiskelijoiden, opettajien ja koulutuksen järjestäjien edustajista sekä opetusalan asiantuntijoista koostuva Laatupalkintotoimikunta jättää esityksensä palkittavista koulutuksen järjestäjistä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Palkinnon ja kunniamaininnan saajat julkaistaan vuoden 2022 lopulla.

 

Lisätietoa