Uutinen

Kohti häirinnästä vapaata urheilua ‒ valmentajien yhteisö kehittää vastuullista valmennusta EU-hankkeessa

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Suomen valmentajien yhdistys on mukana eurooppalaisessa yhteistyöhankkeessa, jossa rakennetaan häirintää ehkäiseviä toimintatapoja urheiluvalmennukseen. Eettisyys halutaan juurruttaa syvälle urheilijan ja valmentajan vuorovaikutussuhteeseen, sanoo järjestön toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.
Kuvassa rivissä neljä ihmistä, pitelevät Fair Coaching -lippua. Kuvassa Suomen Fari Coaching -porukka Belgradin seminaarissa

Joka kolmas naisurheilija, ja viidennes miehistä, on kokenut seksuaalista häirintää kilpaurheilun parissa. Tämä selvisi Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin vuoden 2020 selvityksessä, johon vastasi noin 9000 urheilijaa.

Selvityksen mukaan häirintä ei ole kilpaurheilussa yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa, mutta työtä turvallisen ympäristön eteen tarvitaan urheilupiireissäkin. Kilpaurheilussa vastuuta toiminnan johtamisesta kantavat valmentajat, jotka ovat keskeinen joukko häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kitkemisessä.

‒ Nuorilla naisilla ja toisaalta eri vähemmistöillä on suurin riski joutua epäasiallisen käytöksen tai häirinnän kohteiksi. On selvää, että urheiluyhteisönkin on tehtävä enemmän vastuullisuuden ja eettisyyden eteen, sanoo 4000 jäsentä edustavan Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.

Suomen Valmentajissa eettisyys, toisten arvostaminen ja reilu peli ovat järjestön strategiaan kirjattuja arvoja ja päätehtäviä. Parhaillaan järjestö on mukana myös Erasmus+ Sport -hankkeessa, jossa laaditaan koulutuskokonaisuutta häirinnän ehkäisemiseksi. Kolmivuotinen Fair Coaching -hanke alkaa olla jo loppusuoralla.

‒ Väittäisin, että kansainvälisessä verrannossa vastuullisuusasioissa ollaan Suomessa pitkällä. Joissakin maissa epäasiallinen käytös tai seksuaalinen häirintä ovat tabuja, tai ainakin vaikeampia keskusteluaiheita kuin Suomessa, Tuunainen sanoo.

Kansainvälinen hanke on silti tarjonnut monia oppeja.

‒ Joissakin maissa on käytössä hyviä strukturoituja toimenpidemalleja, joissa häirinnän ehkäisemistä katsotaan kokonaisvaltaisesti ja esimerkiksi urheilu- tai ottelutapahtumiin ulottuen. Ylipäänsä kansainvälinen hanke antaa mahdollisuuden asemoida omaa tilannettaan.


Arvostavan valmennussuhteen aakkoset

Fair Coaching -hanke on Suomen Valmentajille toinen isompi Erasmus+ -hanke, jossa järjestö on mukana partnerina. Edellisessä vuosina 2015‒2016 toteutuneessa SCORE-nimisessä hankkeessa teemana oli sukupuolten välinen tasa-arvo valmennuksessa. Hankkeen päätuotoksia olivat mentorikoulutusohjelma ja valmennuksen tasa-arvosuunnittelua tukeva työkalupakki.

Fair Coaching -hankkeessa on laadittu keskustelevaa ja työpajatyyppistä koulutusaineistoa valmentajille. Valmennuksen koulutusmateriaalia pilotoitiin ensin Suomessa ja sitten muissa hankemaissa. Italian lentopalloliigan vetämässä hankkeessa mukana on urheiluorganisaatioita ja tasa-arvojärjestöjä myös Ranskasta, Serbiasta, Kreikasta ja Hollannista.

Koulutuksessa valmentajat oppivat tunnistamaan haavoittuvaisessa asemassa olevia ihmisryhmiä ja mahdollisia häirintätilanteita. Yhtä lailla koulutuksessa syvennytään niin valmentajan ja valmennettavan kuin koko ympäröivän urheiluyhteisön välisiin suhteisiin, ja niihin liittyviin tunteiden kirjoon.

‒ Hanke kiteytyy urheilijalähtöiseen valmennukseen ja toisen ihmisen kunnioitukseen. Siinä alleviivataan, että valmennuksessa tapahtuvan yksilöllisen kohtaamisen perusta on arvostava ja kunnioittava vuorovaikutus. Urheilijaa viedään eteenpäin hyvin humanistiseen ihmiskäsitykseen nojautuen.

Tärkeää koulutuksessa ovat myös käsitteiden määrittely ja ymmärtäminen, ja ongelmien tunnistamisen lisäksi myös työkalut niiden raportoimiseksi.

Suomen Valmentajat aikoo käyttää ja levittää koulutuksen sisältöä aina, kun siihen on hyvä mahdollisuus.

‒ Koulutuksesta voi räätälöidä kahden tunnin tai kahden päivän kokonaisuuksia. Tarjoamme sitä sekä valmentajien  että lajiliittojen käyttöön, ja jos omissa tilaisuuksissamme on mahdollisuus työpajalle, niin sen myös teemme, Tuunainen sanoo.


Hankkeisiin mukaan omista lähtökohdista

Tuunaisen mukaan kansainvälinen hanketyö on yhdistyksen kannalta tärkeää täydennyskoulutusta ja oppia oman alan kysymyksistä.

Hän ei väheksy sitäkään, että hankkeissa järjestö saa käyttöönsä resursseja, eli rahaa ja aikaa asioihin, joita se pitää toimintansa kannalta tärkeimpinä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Tuunaisen mukaan pienen järjestön on tunnistettava se, mikä lopulta on tärkeää ja mikä ei.

‒ Emme lähde hankkeisiin, jotka eivät liity meidän oman strategiamme kärkiasioihin. Olemme pitäneet tiukasti kiinni siitä, että niiden hankkeiden, joihin lähdetään mukaan, on liityttävä olennaisesti meidän perustoimintaamme, Tuunainen sanoo, ja vinkkaa samaa ajattelutapaa muillekin järjestöille.

Toisaalta hän kannustaa suomalaisia urheilu- ja muitakin järjestöjä kansainvälisiin ympyröihin, jotka ovat hänen mielestään sellaisenaankin itseisarvo.

‒ Kyllä se vain on niin, että kansainvälinen näkökulma omaan toimintaan avartaa ihan hirveästi. Hankkeissa tämä näköala syntyy jo siitä, kun tutustuu hankepartnereihin ja heidän toimintaansa ja ajattelutapaansa. Tämä on tärkeää jo sinänsä, ja sen päälle tulevat vielä nämä konkreettiset tuotokset, joista on käytännöllistä hyötyä toiminnalle.

Fair Coaching: Respect for Coaches -hanke

  • Hanketyyppi: Erasmus+ Sport, kumppanuushanke
  • Hankeaika: 01/2020 - 12/2022
  • Kumppanit: Lega Volley (Italia, hankkeen koordinaattori), Alice Milliat Association (Ranska), K E A  (Kreikka), Serbian Rugby League Federation (Serbia), ASSIST (Italia), Fare Network (Alankomaat)
  • Rahoitus: 400 000 €

Mikä Kuukauden tähtihanke? 

Tämä juttu on osa Kuukauden tähtihanke -sarjaamme. Nostamme vuonna 2022 joka kuukausi esiin Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettua vaikuttavaa toimintaa ja hankkeita. Kuukauden tähtihanke juhlistaa 35 vuotta täyttävää Erasmus+ -ohjelmaa.

Kirjoittaja: Matias Manner