Uutinen

Kokemuksia ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -hankkeiden hakemisesta

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Uutena toimijana kansainvälisen hanketyön aloittaminen voi mietityttää kaiken ollessa vielä uutta. Tiedon sisäistämiseen menee aikaa. Mistä lähteä liikkeelle, jos aiempaa kokemusta asiasta ei ole? Työtehoseuran kehittämispäälliköt Teemu Lähde ja Pirita Niemi jakoivat kokemuksiaan siitä, miten he ovat päässeet alkuun kansainvälisten hankkeiden parissa.
Kahden ihmisen kädet, papereita ja tablet-tietokone.

Mukaan kansainväliseen hankkeeseen partnerin roolissa

Työtehoseura lähti mukaan ensimmäiseen kansainväliseen hankkeeseen vuosia sitten, kun sähköpostiin tuli ilmoitus, että italialainen organisaatio etsii partneria logistiikan alan kehittämishankkeeseen. Siihen tartuttiin välittömästi. Italialaisella kumppanilla oli valmis hankeaihio ja he olivat iloisia siitä, että saivat Suomesta partnerin mukaan. Kokemus auttoi pääsemään sisälle kansainvälisten hankkeiden maailmaan. Hankepartnerina oppi ymmärtämään millaisia nämä kansainväliset hankkeet ovat, Pirita kertoo.

Hankkeet tuovat uusia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen, ja partnerina oleminen luo verkostoja. Hyvin tehdyt hankkeet vievät eteenpäin tietoa siitä mistä aiheista organisaatio on kiinnostunut, sekä millainen työskentelytapa organisaatiolla on. Hankekoordinaattorit keskustelevat keskenään ja he voivat onnistuneiden hankkeiden jälkeen ehdottaa muille tutuille yhteistyötä tietyn partnerin kanssa.  Esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman pienimuotoiset kumppanuushankkeet ovat hyvä mahdollisuus partnereihin tutustumiseen ja pienimuotoiseen kehittämiseen. Onnistumisten jälkeen on helpompi lähteä suunnittelemaan isompia projekteja partnereiden kanssa, kun yhteistyö toimii. 

Partnerina ollessa näkee myös koordinaattorin roolin hankkeissa. Koordinaattori edistää hakuprosessia ja yhteistyötä partnereiden kanssa. Hankkeen lopussa hankeraportin teko on koordinaattorin vastuulla, mutta raporttia tehdään yhdessä partnereiden kanssa.

Kokonaisuuden hahmottaminen hanketyössä

Kansainvälisyyshankkeissa parasta on uusien ajatuksien ja näkökulmien vaihto sekä ammatillisen koulutuksen kehittäminen yhdessä ympäri Eurooppaa.

Hanketyöhön lähteminen edellyttää organisaation johdon sitouttamista kansainvälisyyteen. Hanketyö aiheuttaa kustannuksia, omaa rahoitusta, työaikaa ja hanketyöntekijöitä kehittämään toimintaa. Hanketyötä suunnitellessa sitoutetaan Työtehoseuran johtoryhmä ja asiakkuuspäälliköt, joiden kautta saadaan koulutuspäälliköitä mukaan hankkeisiin. Sitouttaminen takaa hankkeen edistymisen suunnitellun mukaan. Hankkeet onnistuvat, kun tarve hankkeelle on myös toimialoilla.  

Hankkeen koordinaattorina oleminen vaatii kokonaisuuden hahmottamista ja partnereiden sitouttamista oman organisaation johdon lisäksi. Partnereiden sitouttamiseen vaaditaan aktiivisuutta, sekä yhteisen ymmärryksen löytymistä hankkeen tavoitteita varten.  Hankkeen suunnitteluun ja hankehakemuksen kirjoittamiseen täytyy varata aikaa, isomman kumppanuushankkeen valmistelemiseen kannattaa varata jopa puolikin vuotta.

Hakuprosessissa voi tulla vastaan myös yllätyksiä. ”Muutaman kerran nähty, että hankepartnereita katoaa hakuvaiheessa, siksi siihenkin pitää varautua.  Tärkeintä on, ettei luovuta. Hankehakemuksen kirjoittaminen on iso prosessi ja jos ensimmäisellä kerralla ei tule rahoitusta voi seuraavalle kierrokselle säästää hyvän hankeaihion ja parantaa hakemusta arvioijien ehdotusten mukaan”, Pirita ja Teemu toteavat.

Piritan ja Teemun vinkit uusille hakijoille

Lähde rohkeasti mukaan eri tilaisuuksiin ja verkostoihin! Opetushallitus järjestää kansainvälisyyteen liittyviä tilaisuuksia ja kannattaa mennä mukaan Facebookin Erasmus-ryhmiin, sieltä saa nopeasti uusia kavereita. Erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen ja verkostoihin liittyminen auttaa ajankohtaisen tiedon saannissa. Opetushallituksen asiantuntijat auttavat, kun tulee kysyttävää. Erasmus+ -ohjelman TCA-seminaareja järjestetään eri puolilla Eurooppaa, kannattaa hakea niihin osallistujaksi. Tutustuessa muihin organisaatioihin, joilla samoja kiinnostavia hankeideoita, syntyy uusia partneruuksia. Myös EPALEa kannattaa seurata.

Lisätietoja

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammatilliselle koulutukselle?  

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset seminaarit ja koulutukset

EPALE

Liity sähköpostilistalle

TEKSTI: Piret Kinnunen / korkeakouluharjoittelija