Uutinen

Komissio on myöntänyt rahoitusta uuden Erasmus+ -ohjelmakauden Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Uuden ohjelmakauden myötä toiminnossa myönnettiin rahoitusta kahdelle hanketyypille: Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin sekä uuteen Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun.
Maapallo

Haku 2021

Edellisellä Erasmus+ -ohjelmakaudella 2014-2020 Erasmus Mundus -rahoitusta on saanut yhteensä 250 yhteistä maisteriohjelmaa koko Euroopassa. Erasmus+ -ohjelmakausi 2021-2027 toi mukanaan uuden hanketyypin Erasmus Mundus -toimintoon. Vuoden 2021 hakukierroksella rahoitusta haettiin tuttuihin Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) sekä ensimmäistä kertaa Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Uusi hanketyyppi madaltaa osallistumisen kynnystä Erasmus Mundus -hankkeisiin etenkin sellaisten kumppanimaiden, organisaatioiden tai alojen osalta, jotka ovat aliedustettuna Erasmus Mundus -ohjelmissa.  

Euroopassa haettiin aktiivisesti molempia toimintoja. EMJM-hakemuksia jätettiin yhteensä 68, joista kahdeksassa oli mukana suomalaisia korkeakouluja. EMDM-hakemuksia jätettiin 148, joista kahdessa oli mukana suomalainen korkeakoulu.

 

Myönnetty rahoitus 

Rahoitusta vuoden 2021 haussa myönnettiin 27 Erasmus Mundus -maisteriohjelmaan, joista kahdessa on mukana suomalainen korkeakoulu. Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun myönnettiin rahoitusta 42 hankkeelle. Rahoitettujen hankkeiden joukossa ei ollut suomalaisia korkeakouluja. Vaikka valmistelevaa rahoitusta ei ole suomalaiselle korkeakoululle myönnetty, voi korkeakoulu osallistua EMDM-hankkeeseen mahdollisena maisteriohjelmapartnerina.

Vuoden 2021 hakukierroksella rahoitetut Erasmus Mundus -maisteriohjelmat, joissa mukana suomalainen korkeakoulu

  • Erasmus Mundus Joint Master in Sustainable Mineral and Metal Processing Engineering, Oulun Yliopisto koordinaattorina
  • Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering, LUT-yliopisto partnerina

 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien haut 2019-2021 ja suomalaisten osallistuminen.

Vuosi Myönnetty rahoitus Hakemusten määrä Rahoitettuja ohjelmia yhteensä Suomalaiset korkeakoulut hakemuksissa Suomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori/partneri) Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)
2021 122 milj. €  68 27 8 1/1 39%
2020 161 milj. € 97 40 12 3/5 41%
2019 166 milj. €  91 44 10 1/5 48%

 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelun haku 2021 ja suomalaisten osallistuminen.

Vuosi Myönnetty rahoitus Hakemusten määrä Rahoitettuja ohjelmia yhteensä Suomalaiset korkeakoulut hakemuksissa Suomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori) Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)
2021 2 milj. €  148 42 2 0 28%

 

Uuden Erasmus+ -ohjelman Erasmus Mundus- toimintojen toinen hakukierros päättyi 16.2.2022. Kolmas hakukierros avautuu loppusyksystä 2022.

 

Mikä on Erasmus Mundus yhteinen maisteriohjelma? 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Maisteriohjelmaan sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelijoille on tarjolla huomattavia apurahoja, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisesta korkeakoulusta.

Mikä on Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu? 

EMDM-rahoituksen turvin luodaan yhteyksiä ja käynnistetään yhteistyötoimia Erasmus Mundus -maisteriohjelman perustamiseksi. Rahoitusta haetaan, kun konsortiolla on kiinnostusta yhteistutkinto-ohjelman järjestämiseen, mutta ei vielä valmiutta ohjelman käynnistämiseen.