Tiedote

Korkeakouluihin 137 980 hakijaa kevään toisessa yhteishaussa

Ajankohtaista Korkeakoulutus Opiskelijavalinnat
Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään yhteishaussa 137 980 hakijaa, mikä on 19 800 vähemmän kuin viime vuonna. Korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli haettavana miltei 53 000 aloituspaikkaa. 
Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

Korkeakoulujen kevään yhteishaku päättyi keskiviikkona 30.3. Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään toisessa yhteishaussa 137 980 hakijaa, joista 45 % haki pelkästään ammattikorkeakouluun, 40 % pelkästään yliopistoon ja 15 % molempiin. 

Korkeakoulujen syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli haettavana yli 52 900 aloituspaikkaa 1 700 hakukohteessa. Aloituspaikkoja on tarjolla yli 2 000 enemmän kuin viime vuonna.  

Määrällisesti eniten hakijoita pyrkii terveys- ja hyvinvointialoille, kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloille sekä yhteiskunnallisille aloille. Haussa pystyi hakemaan kuuteen hakukohteeseen, ja keskimäärin hakijat hakivat 3,5 hakukohteeseen. Aloituspaikoista 68 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.  

Suurin osa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näihin koulutuksiin oli 124 590 hakijaa. Lisäksi tarjolla on noin 9 900 aloituspaikkaa yliopistojen maisterikoulutuksissa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa.

Hakijamäärät yhtä aloituspaikkaa kohden vaihtelevat aloittain

Yliopistoissa kovin kilpailu aloituspaikoista on lääketieteissä (8,1 hakijaa/aloituspaikka), kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloille (8 hakijaa/aloituspaikka) ja palvelualoille (7,3 hakijaa/aloituspaikka). Ammattikorkeakouluissa suhteellisesti vaikeinta on päästä opiskelemaan luonnontieteiden aloille (6,6 hakijaa/aloituspaikka), yhteiskunnallisille aloille (5,7 hakijaa/aloituspaikka) sekä humanistisille ja taidealoille (4,9 hakijaa/aloituspaikka).

Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin on yliopistoissa tekniikan aloille (2,7 hakijaa/aloituspaikka) ja ammattikorkeakouluissa kasvatusaloille (2 hakijaa/aloituspaikka). 

Todistusvalinnat suoritetaan toukokuussa, valintakokeet pyritään järjestämään paikan päällä

Todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuus vaihtelee aloittain ja hakukohteittain. Tyypillisimmin todistuksen perusteella hyväksytään 50–60 % hakijoista, mutta osuudet vaihtelevat 10 % ja 100 % välillä. Suurin osa todistusvalinnan aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. 

Valintakokeet pidetään todistusvalinnan tulosten julkaisun jälkeen, ja ne pyritään järjestämään paikan päällä suoritettavina kokeina. 

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.5. Koko yhteishaun tulokset valmistuvat viimeistään 8.7. 

Lisätietoa

Suunnittelija Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, p.029 533 1758
Erityisasiantuntija Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, p. 029 533 1485

Yhteishaun viime vuoden hakijoiden määrää korjattu 31.3. kello 17.45. Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään yhteishaussa 137 980 hakijaa, mikä on 19 800 vähemmän kuin viime vuonna.