Uutinen

Korona vähensi suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoja myös vuonna 2021

Ajankohtaista Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Koronavirus Tilastot
Opetushallituksen tilastot osoittavat, että vuosi 2021 oli korkeakoulujen opiskelijaliikkuvuudessa edelleen selvästi koronavuosi. Tämä näkyi erityisesti Suomesta lähteneiden opiskelijoiden määrässä, mutta Suomeen tulevien opiskelijoiden määrä oli jo lähempänä pandemiaa edeltänyttä aikaa.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä

Vuonna 2021 suomalaisista korkeakouluista lähti vähintään 3 kuukauden mittaiselle opiskelijavaihto- tai harjoittelujaksolle 2890 opiskelijaa. Tämä on vielä vähemmän kuin ensimmäisenä koronavuonna 2020, jolloin lähtijöitä oli 3866. Kevään 2020 liikkuvuusluvut olivat vielä lähellä normaalitasoa, sillä suuri osa vaihdoista oli ehtinyt alkaa ennen koronapandemian puhkeamista; syyslukukaudella luvut romahtivat pohjalukemiin ja ovat sen jälkeen taas hiljalleen kasvaneet.

Suomalaisopiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä alkoi vähentyä jo ennen koronaa. Vuonna 2019 ulkomaanjaksolle lähti 7893 opiskelijaa, kun parhaimmillaan vuonna 2016 lähtijöitä oli yli 10 000. 

Infograafi kuvaa opiskelijoiden ulkomaanjaksojen kehittymistä vuodesta 2015 vuoteen 2021.

Vuonna 2021 Suomeen tuli 6711 korkeakouluopiskelijaa ulkomailta. Tulijoiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta, jolloin heitä oli 5411. Ennen pandemiaa suomalaisiin korkeakouluihin on tullut vuosittain reilut 10 000 opiskelijaa.

– Korkeakoulujen arvion mukaan Suomen vetovoimaa vaihto-opiskelijoiden silmissä ovat lisänneet moniin muihin maihin verrattuna koronan matalat tartuntaluvut ja suhteellisen lieviksi koetut rajoitukset, sanoo vastaava asiantuntija Anni Kallio Opetushallituksesta.

Myös alle 3 kuukauden mittaisten ulkomaanjaksojen määrä on pysytellyt koronan vaikutuksesta matalalla. Vuoden 2021 alussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suositteli lyhytaikaisten opiskelijavaihtojen keskeyttämistä ja moni korkeakoulu linjasi, että niitä ei toteuteta lainkaan. Lyhyet jaksot ovat perinteisesti houkutelleet Suomesta lähteviä opiskelijoita tulijoita enemmän. Näin oli myös vuonna 2021: Suomesta lähti vaihtoon 530 korkeakouluopiskelijaa ja tänne tuli 182 opiskelijaa. Ennen koronaa Suomesta lähti lyhyelle ulkomaanjaksolle noin 4500 ja Suomeen tuli noin 2500 opiskelijaa.

Jos kaikkien Suomesta ulkomaanjaksolle lähteneiden määrän suhteuttaa vuonna 2021 korkeakouluopintonsa aloittaneisiin, yliopisto-opiskelijoista lähti ulkomaanjaksolle 7 % ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 4 %.

Virtuaalivaihtojen määrä jäi vielä maltilliseksi

Korona-aika on vauhdittanut myös ns. virtuaalivaihtojen arkipäiväistymistä ja ne näyttäisivät olevan vakiintumassa kansainvälisen yhteistyön osaksi jatkossakin. Osa suunnitelluista ulkomaanjaksoista on korona-aikana toteutettu kokonaan verkon välityksellä kotimaasta käsin, osa virtuaalisen ja fyysisen vaihdon yhdistelminä, selvisi Opetushallituksen korkeakouluille tekemästä kyselystä.

– Kyselyn mukaan suomalaisopiskelijat eivät vielä ole kovin innokkaasti tarttuneet virtuaalivaihtojen mahdollisuuteen, sillä esimerkiksi syyslukukaudella 2021 tällaisia ulkomaanjaksoja tehtiin vajaat 80. Sen sijaan suomalaisissa korkeakouluissa opiskeli virtuaalisesti peräti 400 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa, sanoo Kallio. 

EU:n Erasmus+ -ohjelman merkitys liikkuvuuden rahoittajana kasvoi

Korona-aika on entisestään kasvattanut Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman merkitystä vaihto-opiskelun rahoittajana. Vuonna 2021 67 % Suomesta lähteneistä ja 84 % Suomeen tulevista opiskelijoista liikkui Erasmus+ -ohjelman tuella. Ennen koronaa vuonna 2019 Erasmus+ -ohjelmaa hyödynsi 58 % lähteneistä ja 74 % tulevista opiskelijoista.

Yli 3 kuukauden mittaisilla ulkomaanjaksoilla suomalaisopiskelijoiden yleisimpiä kohdemaita olivat Saksa, Ranska, Espanja, Alankomaat ja Etelä-Korea. Korona vähensi kaikkiin maihin lähtevien opiskelijoiden määrää, mutta ei tasaisesti: esimerkiksi Aasian maista Kiinaan ja Japaniin suunnanneiden määrä väheni selvästi enemmän kuin Etelä-Koreaan, kun taas Euroopassa Britanniaan ja moneen itäisen Euroopan maahan lähti keskimääräistä selvästi vähemmän opiskelijoita.

Suomeen tultiin erityisesti Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja Alankomaista. Euroopasta tulevien opiskelijoiden määrä laski selvästi vähemmän kuin muista maanosista tulevien. Esimerkiksi aasialaisten opiskelijoiden määrä putosi koronaa edeltävän ajan luvuista 70 % ja eurooppalaisten 25 %. Muista Pohjoismaista tulevien vaihto-opiskelijoiden määrä on pysynyt lähes ennallaan.  

Lisätiedot:

  • tilastot: erityisasiantuntija Irma Garam, puh. 029 533 8549, irma.garam [at] oph.fi
  • korkeakoulujen tilanne: vastaava asiantuntija Anni Kallio, puh. 029 533 8696, anni.kallio [at] oph.fi