Uutinen

Logistisilla ratkaisuilla voi keventää hiilijalanjälkeä

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Palvelualat
Logistiikka-alalla ympäristötietoisuus on lisääntynyt nopeasti. Kuljetusketjujen ympäristökuormitusta pyritään vähentämään ja kokonaisia tilaus- ja toimitusketjuja mietitään ekologisesti kestävään suuntaan. Logistiikan perustutkintoa uudistettaessa ympäristötietoisuus on ollut vahvasti esillä. Uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.
Naisbussikuski katsoo kameraan hymyillen

Uutiset logistiikka-alalta kertovat maailmantilanteen vaikutuksesta alaan. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet, kansainvälisellä ja kilpaillulla alalla kuljettajavaje vaivaa ja vihreä siirtymä tuo paineita toiminnan kehittämiseen. Toimivan yhteiskunnan ja menestyvän talouselämän kannalta merkityksellinen ala on kuitenkin jo pitkään tehostanut toimintaansa tekoälyn ja kevytautomaation avulla, kehittämällä ekologisesti kestäviä ratkaisuja sekä lisäämällä joustavuutta. Kehitys näkyy esimerkiksi varastojen automatisointina ja robotisoitumisena, toimitusketjujen optimoinnissa, pakkausmateriaalien käytössä ja uudenlaisina kuljetusratkaisuina. Tämänkaltaiset toimet tuovat logistiikka-alan yrityksille kilpailuetua ja samalla ne edistävät alan vihreää siirtymää.    


Osaamista uudenlaisen jakelukaluston käyttämiseen  

Logistiikka-alan perustutkinto kattaa laajasti alan tehtäviä erilaisista tavaraliikenteen tilaus- ja toimitusketjuista henkilöliikenteeseen. Tutkinto sisältää omina osaamisaloinaan kuljetuspalvelujen, lentoasemapalvelujen ja sisälogistiikan osaamisalat.

-    Esimerkiksi taloudellinen ajotapa on jo pitkään ollut osaamista, johon ammatillisessa peruskoulutuksessa on kiinnitetty huomiota. Nyt tehdyillä uudistuksilla pyritään muun muassa siihen, että saamme osaamista uudenlaisten kuljetuskalustojen käyttämiseen. Kun jakelua toteutetaan tarkoituksenmukaisella ja tilanteeseen sopivalla kalustolla, lisätään kuljetusten ekologisuutta, toteaa yli-insinööri Timo Repo Opetushallituksesta. Repo on vastannut logistiikka-alan perustutkinnon perusteiden uudistamisesta yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa. 

Esimerkkeinä tutkintoon tulleista uusista osaamisista Repo mainitsee erikoispitkien yhdistelmäajoneuvojen kytkennät ja käyttämisen sekä dronen ohjaamisen. 

 

Alan työt sijoittuvat lukuisiin erilaisiin työympäristöihin

Alalla toimii erilaisia yrityksiä maailmanlaajuisista logistiikkapalveluja tarjoavista yrityksistä yhden henkilön taksiyrittäjiin. Tutkinnon perusteita uudistettaessa on jouduttu miettimään sitä, miten perusteet parhaalla mahdollisella tavalla palvelevat erilaisten työpaikkojen osaamistarpeisiin. 

Yksi keino lisätä tutkinnon perusteiden hyödyntämismahdollisuuksia erilaisten yritysten tarpeisiin on joustavuuden lisääminen.  Valinnaisia tutkinnon osia on useille suoritealoille.  


Alan säädökset vaikuttavat tutkinnon perusteisiin

Logistiikka-ala on säädeltyä, ja säädösmuutosten myötä alan koulutusta joudutaan jatkuvasti kehittämään. Esimerkkinä Timo Repo mainitsee muutaman vuoden takaisen liikennepalvelulain muutoksen, joka madalsi kynnystä hakeutua taksinkuljettajaksi tai yrittäjäksi alalle. 

-    On tärkeää, että logistiikan perustutkinto antaa mahdollisuuden kouluttautua alalle logistiikka-alan ammattilaisiksi ja opiskelijoille mahdollistetaan niin alalla vaadittavaan osaamiseen kuin yritystoimintaan perehtyminen, muistuttaa Repo. 

Säädösmuutoksista johtuvia muutoksia tehdään tutkinnon perusteissa seuraavan kerran jo kesän aikana. Kaikkiin tutkintoihin, jotka sisältävät kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevia ammattipätevyysvaatimuksia, lisätään maininta siitä, että pätevyyden voi hankkia jatkossa myös kokeen suorittamalla ilman koulutusjaksoja.
 

Logistiikka-alan perustutkinto

  • Logistiikka-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 
  • Uudet perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.
  • Logistiikka-alaan perustutkintoa opiskelee noin 9 500 opiskelijaa, joista vuosittain valmistuu noin 2 000 alan ammattilaista.
  • Tutkinnossa on kolme osaamisalaa ja kuusi tutkintonimikkeitä: 
    • Kuljetuspalvelujen osaamisala – kuorma-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja 
    • Lentoasemapalvelujen osaamisala – kunnossapitotyöntekijä, maapalvelutyöntekijä 
    • Sisälogistiikan osaamisala - palvelulogistiikkatyöntekijä.

Lisätietoja