Uutinen

Lukiokoulutuksen tilastointipäivä ja KOSKI-tietojen poiminta

Palvelut Lukiokoulutus Valtionosuudet

Opetushallituksen Valtionosuudet-tiimi hakee koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten lukiokoulutuksen tilastointipäivän 20.1.2022 opiskelijamäärätiedot ja muut valtionosuusrahoituksen laskentaan tarvittavat tiedot valtionosuusrahoituksen laskentaa varten KOSKI-tietovarannosta.

Lukiokoulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille on tehty ohje KOSKI-tietovarantoon siirtyvistä tiedoista valtionosuusrahoituksen laskennan ja määräytymisen näkökulmasta. Ohjetta on päivitetty viimeksi marraskuussa 2021.

Koski-wikisivustolla on nähtävissä Koulutuksen järjestäjille osiossa Vuosikello KOSKI-datan käyttöön tilastoinnissa ja valtionosuusrahoituksen laskennassa. Vuosikellon Lukiokoulutuksen Valtionosuusrahoituksen laskenta otsikon alla on nähtävissä päivämäärät, jolloin Valtionosuudet-tiimi poimii koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten tiedot KOSKI-tietovarannosta.