Uutinen

”Meillä on mahdollisuus ammentaa kahdesta maailmasta”

Ohjelmat Korkeakoulutus Euroguidance Elinikäinen ohjaus Opetus ja ohjaus Opinto-ohjaus Oppilaanohjaus Kasvatusalat
Jatkuvaa ruotsinkielistä ohjauksen koulutusta ei aiemmin ollut saatavilla Suomessa, mutta Åbo Akademi tarjoaa nyt ohjauksen korkeakouluopintoja Vaasassa. Kicki Häggblom kertoo, millaista koulutus on ja millaisia kysymyksiä ruotsinkieliseen ohjauksen kenttään Suomessa liittyy.
Nuori mies kirjastossa
Kuva Kicki Häggblom

Koulutusvastuu ruotsinkielisten oppilaan- ja opinto-ohjauksen pätevöitymisopinnoista Suomessa on Åbo Akademilla. Vuodesta 2019 lähtien kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa  Vaasassa on voinut opiskella oppilaan- ja opinto-ohjausta sivuaineena ja suorittaa 60 opintopistettä kattavan opintokokonaisuuden. Kicki Häggblom työskentelee ohjaajan ammatillisen osaamisen yliopisto-opettajana. 

”Ruotsinkielisten opettajien ammattiliiton tutkimus vuonna 2020 osoitti, että vain 72 prosenttia suomenruotsalaisista opinto-ohjaajista oli päteviä. Jatkuvan koulutuksen tarve oli siis suuri”, Kicki Häggblom kertoo.

Ruotsin Kulttuurirahaston tuella on voitu käynnistää vuosille 2021–23 pätevöitymiseen johtava koulutus myös erillisessä ryhmässä. Tässä ryhmässä opiskelevat jo aiemman tutkinnon suorittaneet ja työelämässä olevat henkilöt. ”Suurin osa ryhmäläisistä on opettajia. Osa työskentelee jo opinto-ohjaajina ja suorittaa meillä nyt siihen pätevöittävää tutkintoa”, Kicki sanoo. Nämä opiskelijat suorittavat opinnot etänä, kun taas sivuaineopinnot suoritetaan Vaasan kampuksella lähi- tai hybridiopintoina.

Kokonaisuus syntyy monen tahon yhteistyössä

Opinnot koostuvat kolmesta osasta: Koulu ja yhteiskunta, opiskelijan/nuorten maailma ja opinto-ohjaajan ammatillinen osaaminen. Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä tiedekunnan pääaineiden tai avoimen yliopiston kanssa. 

”Teemme tiivistä yhteistyötä Åbo Akademiin kuuluvan Vaasan harjoittelukoulun, Åbo Akademin avoimen yliopiston ja ennen kaikkea koulujen opinto-ohjaajien kanssa. Arvostamme todella heidän ponnistelujaan opiskelijoidemme eteen työharjoittelun aikana”, Kicki sanoo.

Tällä hetkellä ruotsinkielisiä ohjauksen opintoja suorittaa noin 60 sivuaineopiskelijaa ja 20 opiskelijaa erillisryhmässä. ”Olemme iloisia, että saimme koulutuksen käyntiin, ja meiltä on jo valmistunut opinto-ohjaajia. Pidämme myös suurena voittona sitä, että niin monet valitsevat opinto-ohjauksen sivuaineeksi: on hyvä, että nuorten kanssa työskentelevillä on ohjaustaitoja, vaikka he eivät varsinaisesti toimisikaan opinto-ohjaajina”, Kicki toteaa.

Uhka ja mahdollisuus

Kickin mukaan ruotsiksi ohjaustyötä tekevien haasteena on usein ruotsinkielisen palvelun ja materiaalin saatavuus. ”On tärkeää seurata, mitä kentällä tapahtuu, mutta tieto on omaksuttava suomeksi, koska ruotsiksi tieto tulee yleensä myöhemmin. Oppimateriaaleja on, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin suomeksi. Meidän on käärittävä hihat ja tehtävä sitä työtä itse.” 

Suomen ruotsinkielinen alue on maantiellisesti laaja,  Kicki huomauttaa. ”Koulutuksessa on tarjottava joustavia ratkaisuja, jotta se olisi mahdollisimman hyvin saavutettavissa.” 

Vaikka vähemmistöryhmään kuuluminen on haaste, tarjoaa kieli myös mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. ”Voimme ammentaa molemmista maailmoista niiden parhaat puolet. Esimerkiksi Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance ja tutkimuskoulu FinnFram Ruotsissa ovat meille tärkeitä verkostoja”, Kicki kertoo.

Kicki Häggblom on työskennellyt ohjaajana kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa ja ohjannut myös ulkomailla opiskelevia opiskelijoita. Hän tietää, että kansainvälisyysohjaukseen liittyy hyvin monentyyppisiä aiheita, lähtien eri maiden hakuprosesseista kulttuurieroihin sopeutumiseen ja uskaltamisen haasteisiin. ”Koulutukseemme sisältyy kurssi Monikulttuurisuuden perusteet, mutta kansainvälistymisen teemoja voitaisiin käsitellä paljon kattavamminkin”, Kicki toteaa.