Uutinen

"Meillä nuoret myös osallistuvat päätöksentekoon" -Suomen valmentajissa on myös nuoria jäseninä

Ohjelmat Kansalaistoiminta Liikunta ja urheilu Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Liikunta
Suomen Valmentajat ry loi Nuorten valmentajien tiimin, jotta nuoret saataisiin paremmin mukaan päätöksentekoon. Tiimi järjestää tapahtumia, tarjoaa tukea ja tuo nuorten valmentajien tarpeita ja ääntä esiin. Euroopan urheiluviikolla Nuorten valmentajien tiimi järjesti koulutus- ja verkostoitumistapahtuman muille nuorille valmentajille.
Nuoret valmentajat - tulevaisuuden tekijät -tapahtuma
Nuorten valmentajien tiimi järjesti koulutustapahtuman muille nuorille valmentajille

Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -koulutustapahtuma

Nuorten valmentajien tiimi sai idean tapahtuman järjestämiseen tarpeesta verkostoitua muiden nuorten valmentajien kanssa ja tutustua valmentajiin myös oman lajin ulkopuolelta.    

- Tällaiset tapahtumat ovat ainutlaatuisia tilaisuuksia nuorille valmentajille jakaa ajatuksia muiden valmentajien kanssa ja saada uusia näkökulmia omaan työhön, Nuorten valmentajien tiimin ja Suomen Valmentajien hallituksen jäsen Siiri Turunen kertoo.

Ensimmäinen Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -tapahtuma järjestettiin syksyllä 2021. Tapahtuma sai paljon kiitosta osallistujilta, joten tiimi päätti järjestää sen toistamiseen Euroopan urheiluviikon yhteyteen.

- Toivomme, että tapahtumasta tulisi vuosittainen perinne ja nuoret valmentajat osaisivat odottaa sitä.

Siiri Turunen

Nuorten valmentajien tiimi halusi kietoa koulutuksen teemat Fair Coaching -hankkeeseen, jossa Suomen Valmentajat ry on mukana. Erasmus+ Sport -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää arvostusta valmentajien keskuudessa ja taistella epäasiallista käytöstä vastaan urheilumaailmassa. Valmentajat joutuvat usein puuttumaan epäasialliseen käyttäytymiseen työssään.

- Halusimme antaa valmentajille konkreettisia keinoja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, sillä valmentaja joutuu usein vaikeaan välikäteen niissä tilanteissa, taitoluistelua opintojensa ohella valmentava Turunen miettii. 

Koulutuksen toiseksi teemaksi Nuorten valmentajien tiimi halusi nostaa valmentajan työhyvinvoinnin ja antaa keinoja omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Urheilupsykologi Satu Kasken johdolla pohdittiin valmentajan työlle ominaisia kuormittavia tekijöitä ja jaettiin ajatuksia oman työn johtamisesta.   

- Valmentaminen on monelle nuorelle intohimo ja sille haluaa antaa kaikkensa, mutta on tärkeää huolehtia myös omasta jaksamisesta. Oman työn rajaaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä taitoja valmentajan työssä, Turunen summaa.

 

 

Nuorten osallistuminen on tärkeää

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi, joka on Euroopan komission aloite nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Teemavuosi tunnustaa nuorison merkitystä paremman – vihreämmän, osallistavamman ja digitaalisemman – tulevaisuuden luomisessa. Nuorten valmentajien tiimi on oiva esimerkki nuorten osallistamisesta liikunta- ja urheilualalla.

- Meidän tiimin tarkoituksena on auttaa Suomen valmentajia kehittämään toimintaansa palvelemaan paremmin nuorten valmentajien tarpeita, tuoda esiin nuorten ääntä päätöksenteossa, tavoittaa nuoria valmentajia ja saada heitä mukaan toimintaan, kertaa Turunen.

Suomen Valmentajien Nuorten valmentajien tiimi on perustettu vuonna 2020. Tiimiin kuuluu noin kymmenen nuorta valmentajaa ja lisää otetaan mielellään mukaan.

- Tällä hetkellä työstämme opiskelijajäsenyyttä, jotta saisimme enemmän nuoria liittymään mukaan Suomen Valmentajiin.

Suomen Valmentajien toimintaan ovat tervetulleita kaikki valmentajana toimivat valmennustaustasta tai -koulutuksesta huolimatta.   

 

Teksti: Viola Asunmaa