Uutinen

Merkonomikoulutuksen sisältöjä kehitetään - Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet uudistetaan

Kansainvälisyys Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Merkonomi on toisen asteen kaupan ja hallinnon perustutkinto eli alalle tulotutkinto. Merkonomilta edellytetään asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja myös vierailla kielillä. Merkonomiksi kouluttautunut toimii yrittäjämäisesti ja on saanut valmiudet talouden hallintaan. Tutkinnon suoritettuaan merkonomilla on myös valmiuksia tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä toimimiseen. Merkonomi voi työllistyö esimerkiksi taloushallinnon tehtäviin, toimistotöihin, kaupan alalle tai toimia yrittäjänä.
Opiskelijoita tietokoneen äärellä.

Uudistettavissa liiketoiminnan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhtenäinen ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arviointikriteeristö. Uuden arviointikriteeristön käyttöönotto edellyttää tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Uudistamistyössä huomioidaan myös kestävän elämäntavan vaatimukset ja digitalisaation vaikutukset liike-elämään ja osaamistarpeisiin.

Liiketoiminnan perustutkinnon uudistamisessa vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja päivitetään tutkinnon sisältöä vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeita, työkokonaisuuksia ja -prosesseja. Samalla selvitetään työelämän tarpeet tutkinnon muodostumisen muuttamiseen ja uusille tutkinnon osille. 

Tule mukaan uudistamistyöhön!

Opetushallitus valmistelee liiketoiminnan perustutkinnon perusteita yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kanssa. Tavoitteena on, että uudet tutkinnon perusteet saadaan käyttöön 1.8.2024.

Tutkinnon perusteiden uudistustyö on avoin prosessi, johon ovat tervetulleita osallistumaan niin opettajat ja muu oppilaitoshenkilöstö, opiskelijat sekä kaikki alalla työskentelevät. Perusteita valmistellaan verkkotyöpajoissa.

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden sisältöjen kehittämiseksi on avattu kysely liiketoiminta-alan osaamistarpeista ja toivoisimme, että kertoisit oman näkemyksesi uudistamistarpeista. 

Voit myös osallistua uudistamistyön webinaareihin ja verkkotyöpajoihin. Käynnistyseminaari järjestetään 22.9.2022 klo 12-15.