Uutinen

Mitä ohjaajan täytyy tietää tutkintojen ja kieliosaamisen tunnustamisesta?

Ohjelmat Euroguidance Kotoutuminen Elinikäinen ohjaus Maahanmuuttajakoulutus Tutkintojen tunnustaminen
Tutkintojen tai kieliosaamisen virallinen tunnustaminen voi tulla eteen, jos suunnittelee opintoja tai työskentelyä toisessa maassa. Muualta Suomeen muuttaneet voivat joutua hakemaan tunnustusta aiemmille opinnoilleen tai kielitaidolleen opiskelupaikan, työn tai kansalaisuuden saamiseksi. Saara Kalajoki ja Salla Lauerma kertovat, mitä ohjausalan ammattilaisen on aiheesta hyvä tietää.
Henkilöitä työskentelemässä työpöydän ääressä

Saara Kalajoki toimii erityisasiantuntijana Tutkintojen ja kieliosaamisen tunnustamisen yksikössä Opetushallituksessa.

– Kielitutkinnon suorittamisen tarve voi tulla eteen kansalaisuushakemuksessa tai esimerkiksi jatko-opintoihin haettaessa. Toisaalta virallisen arvion hankkiminen omasta kielitaidosta voi olla kiinnostavaa ihan oppimismotivaationkin kannalta.

Yleisten kielitutkintojen syksyn ilmoittautuminen käynnissä

Yleisiä kielitutkintoja (YKI) voi suorittaa yhdeksässä eri kielessä, jotka ovat suomi, ruotsi, englanti, espanja, ranska, italia, saksa, venäjä ja pohjoissaame. Tutkintoja järjestetään ympäri Suomea, ja syksyn ilmoittautuminen on nyt meneillään. 

– Suurin osallistujamäärä on suomen kielen keskitason tutkinnoissa, joissa on vuosittain useampi tuhat suorittajaa. Sen todistusta käytetään monesti Suomen kansalaisuutta varten vaadittavan kielitaidon osoittamiseen, Saara sanoo.

Opetushallitus ylläpitää YKI-tutkintojen ilmoittautumisjärjestelmää ja neuvoo ja palvelee tutkintojen suorittajia. 

– YKI-tutkintojen verkkosivuja on hiljattain uudistettu, ja niissä on pyritty huomioimaan asiakas entistä paremmin. Myös kieliasua on selkiytetty, sillä asiakuntamme on hyvin monikielistä ja usein suomea vieraana kielenä oppinutta.

Valtionhallinnon kielitutkintoa tarvitaan julkisella sektorilla

Opetushallitus hallinnoi YKI-tutkintojen lisäksi toista kielitutkintojärjestelmää, valtionhallinnon kielitutkintoja. Tutkinnon voi suorittaa suomen ja ruotsin kielessä esimerkiksi julkishallinnon tehtäviä varten. Myös kansalaisuutta varten vaadittavan kielitaidon voi näyttää valtionhallinnon kielitutkinnolla.

Ammattimaisen käännöksen ja tulkkauksen tarve taas saattaa johdattaa yksityishenkilön tai viranomaisen etsimään pätevää kääntäjää tai tulkkia rekisterien hakupalveluista. 

– Ohjausalan ammattilaisten on hyvä tuntea nämä järjestelmät, Saara kertoo.

Nyt on meneillään myös ilmoittautuminen marraskuussa järjestettävään auktorisoidun kääntäjän tutkintoon. Sen suorittanut henkilö voi toimia auktorisoituna kääntäjänä, eli tehdä laillisesti päteviä käännöksiä.

Räätälöityä tietoa ohjausalan ammattilaisille

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Päätöksiä tekevät viranomaiset, oppilaitokset ja korkeakoulut sekä työnantajat. Salla Lauerman työ Tutkintojen ja kieliosaamisen tunnustamisen yksikössä sisältää erityisesti asiakasneuvontaa ja viestintää.

– Meillä on laajat verkkosivut tutkintojen tunnustamisesta, joihin kannattaa tutustua yhdessä asiakkaiden kanssa. Kaikki tieto on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja esimerkiksi yleisesite tutkintojen tunnustamisesta löytyy 11 eri kielellä, Salla kertoo.

Verkkosivuilla on myös ohjausalan ammattilaisille suunnattu osio, jossa on tietolähteitä ja materiaalia tutkintojen tunnustamisesta sekä ulkomaisista koulutusjärjestelmistä. 

– Jos verkkosivuihin tutustumisenkin jälkeen on vielä jotain epäselvää, neuvomme mielellämme sähköpostitse osoitteessa recognition(at)oph.fi. Ohjaajien kannattaa myös osallistua 27. syyskuuta pidettävään webinaariimme, jossa kerromme aiheista lisää.

Tietoa tutkintojen tunnustamisesta ohjaustyön tueksi

Webinaari: Ajankohtaista tutkintojen ja kieliosaamisen tunnustamisesta

Yleiset kielitutkinnot

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto