Uutinen

Mobiililaitteiden käyttö osana opetusta - kysymyksiä ja vastauksia

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Digitaalisuus Lainsäädäntö Opettajat ja kasvattajat Oppimisympäristö
Miksi kännyköitä käytetään opetuksessa? Voiko opettaja ottaa mobiililaitteen oppilaalta? Tähän uutiseen on koottu kysymyksiä ja vastauksia tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyen.
Pojat katsovat yhdessä kännykkää ruokalassa.

Mobiililaitteita käytetään monipuolisesti osana opetusta. Koululla, mutta myös oppilaalla on tiettyjä vastuita mobiililaitteiden käyttöön liittyen.

Kootut vastaukset pohjautuvat oppaaseen mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa. Oppaan tarkoituksena on selventää juridisia näkökohtia laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön liittyen. Opas on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan hyödyntää myös lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa ikä ja ohjauksen tarve huomioiden.

Miksi mobiililaitteita käytetään opetuksessa?

Laitteiden käytön harjoittelu on opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus digitaaliseen osaamiseen. Opetuksessa varmistetaan, että jokainen oppilas saa riittävän digiosaamisen toimiakseen yhteiskunnassa. Digilaitteiden ja sovellusten hallinta ovat tärkeitä taitoja nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalinen media ja erityisesti sosiaalinen media ovat lasten ja nuorten keskeinen yhteydenpidon, tiedonsaannin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen väline. On tärkeää turvata lapsille ja nuorille osallistumisen mahdollisuudet yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi vammaisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta. Toisaalta lapsia ja nuoria on suojeltava erilaisilta verkkopalvelujen mukanaan tuomilta ongelmilta ja hyväksikäytöltä ja minimoida niihin liittyviä riskejä. Mobiililaitteiden käytössä ja verkkomaailmassa toimimisessa onkin kyse tasapainottelusta lapsen osallisuuden ja suojelun välillä. Yksi digiosaamisen alue, jota koulussa harjoitellaan, on palvelujen turvallinen ja vastuullinen käyttö.

Voiko koulu vaatia oppilasta käyttämään omaa laitetta?

Ei. Lähtökohtana on, että opetuksessa käytetään koulun laitteita, mutta halutessaan oppilas voi käyttää omaa laitetta osana opetusta, jos näin on sovittu oppilaan huoltajan kanssa. 15 vuotta täyttänyt oppilas voi päättää itse, ottaako oman mobiililaitteensa kouluun ja käyttääkö sitä opetuksessa. Perusopetus on maksutonta ja koulu tarjoaa koulussa tarvittavat laitteet.

Saako koulu kieltää laitteiden käytön?

Koulun järjestyssäännöissä ei voida kokonaan kieltää mobiililaitteiden tuomista kouluun, mutta järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä opetuksen aikana. Oppitunnilla voidaan sallia opetukseen liittyvä käyttö, mutta häiritsevä käyttö voidaan kieltää järjestyssäännöissä.

Välitunneilla mobiililaitteen käyttöä ei voida täysin kieltää, mutta silloinkin häiritsevään käyttöön koulun tulee puuttua. Jos koulu rajoittaa mobiililaitteen käyttöä välitunnilla, sen tulee huolehtia, että oppilaalla on mahdollisuus ottaa yhteys esimerkiksi huoltajiinsa kiireellisessä asiassa.

Koulussa on tärkeä olla käytössä käytännöt, jotka mahdollistavat keskittymisrauhan oppitunnilla ja riittävästi aikaa ilman mobiililaitteita koulupäivän aikana. Lapset tarvitsevat välitunneilla aikaa sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja liikunnalle.

Missä tilanteessa opettaja voi ottaa laitteen pois oppilaalta?

Opettaja voi ottaa laitteen oppilaalta, jos laite häiritsee opetusta eikä oppilas tottele pyyntöjä laitteen pois laittamisesta. Opettajan on ilmoitettava laitteen poisottamisesta oppilaan huoltajille. Laite on palautettava oppilaalle tunnin tai koulupäivän jälkeen.

Voiko opettaja ottaa laitteet kännykkäparkkiin tunnin tai välitunnin ajaksi?

Eduskunnan oikeusasiamies antoi kännyköiden poiskeräämisestä ratkaisun 2020. Ratkaisu kiinnittää huomiota perusopetuslain noudattamiseen. Kännykkäparkkia voidaan käyttää, jos se perustuu vapaaehtoisuuteen. Oppilaaseen ei voida kohdistaa kurinpitokeinoja pelkästään siitä syystä, jos hän ei laita kännykkää kännykkäparkkiin.

Oppilaalla on oltava myös päivän aikana mahdollisuus pitää tarvittaessa itse yhteyttä huoltajaansa. Jos oppilas ei tuo laitetta parkkiin, se laitetaan esimerkiksi omaan reppuun tai taskuun. Kännykällä ei saa häiritä tunnilla omaa eikä muiden oppimista. Jos oppilas ei kehotuksesta huolimatta laita laitetta pois, opettaja voi sen poistaa. Järjestyssääntöjen kiellon tai opettajan kehotusten vastaisesta toiminnasta voidaan käyttää kasvatuskeskustelua tai kurinpitokeinoja.

Katso eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu kännykkäparkin käytöstä 2020 alla olevista linkeistä.

Lisätietoja