Uutinen

MPASSid:n kasvu jatkuu menestyksekkään vuoden 2021 jälkeen

Palvelut Digitaalisuus MPASSid
Opetushallituksen omistama ja hallinnoima tunnistuksenvälityspalvelu MPASSid koki viime vuonna historiansa suurimmat kehitysaskeleet ja käyttäjämäärien harppaukset. Kerromme tässä jutussa vuoden 2021 merkittävimmistä kehitysaskelista ja tärkeimmistä näkymistä tälle vuodelle.
Nuoret oppijat makaavat ringissä lattialla kannettavien tietokoneiden ääressä

Vuoden 2021 aikana MPASSid:n ylläpito ja viestintäkanavat siirrettiin onnistuneesti Opetushallituksen hallintaan. Siirron yhteydessä MPASSid:lle perustettiin uudet verkkosisällöt oph.fi-verkkopalveluun ja eDuuni-wikin sisällöt siirrettiin Opetushallituksen palvelukokonaisuus -wikin alle. MPASSid-luottamusverkoston liittymissopimukset saatiin myös uudistettua lähes kaikkien jäsenten kanssa. Tärkeimpänä edistysaskeleena kuitenkin näemme ennennäkemättömän kasvun palvelun käytössä.

Kirjautumisennätykset rikki lähes jokaisena kuukautena

MPASSid:n käyttö oli kasvanut jo vuonna 2020 moninkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna, kun monissa kouluissa siirryttiin koronapandemian alkuvaiheessa etä- ja hybridiopiskeluun ainakin osaksi vuotta. Kuitenkin viimeistään vuonna 2021 MPASSid:n paikka koulujen arjessa alkoi todella vakiintua. Palvelun käyttö kasvoikin huomattavasti vuoden lähes jokaisena kuukautena; ainoastaan huhtikuussa jäätiin aavistuksen verran jälkeen edellisvuoden määrästä. Sama trendi on iloksemme jatkunut myös alkaneen vuoden ensimmäisinä kuukausina. 

Viime vuoden aikana MPASSid:n kautta kirjauduttiin eri oppimispalveluihin yli yhdeksän miljoonaa kertaa, mikä on noin kolme ja puoli miljoonaa kirjautumista enemmän kuin edellisvuonna! MPASSid on tällä hetkellä käytössä 291 koulutustoimijalla. Noin 70 prosenttia Suomen kunnista kuuluu MPASSid:n luottamusverkostoon.

MPASSid-palvelun käyttäjämäärien nousua vuosina 2019-2022 kuvaavia käyriä ja kuvaajia
Taulukossa näkyy MPASSid:n käyttäjämäärien kasvu ja kuukausittainen vaihtelu viime vuosien aikana

Kasvun taustalla toimintaympäristön muutokset ja palvelun kehittyminen

Poikkeusolojen lisäksi digitaalisten oppimateriaalien – ja sitä myötä myös MPASSid:n – käytön kasvua on vauhdittanut laajennetun oppivelvollisuuden voimaan astuminen. Toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuusvelvoite teki sähköisistä oppikirjoista ja -materiaaleista entistä suositumpia erityisesti lukioissa. Tämä kehitys on näkynyt suoraan myös MPASSid:n käyttäjämäärissä.

Tuemme MPASSid:n vahvaa kasvutrendiä kehittämällä palvelua entistä toimivammaksi ja paremmin palvelevaksi. Esimerkkinä tästä kehityksestä olemme laajentaneet palvelun hyväksymiä käyttäjärooleja: oppilaiden ja opettajien lisäksi palveluun voivatkin tätä nykyä kirjautua myös esimerkiksi rehtorit ja sijaisopettajat.

Teknisten kehitysaskelten rinnalla MPASSid:n tunnettuutta ja houkuttelevuutta kasvattavat tietysti sen kanssa yhteensopivat oppimis- ja muut palvelut, joita verkostoomme liittyy lisää tasaiseen tahtiin. Kerromme erikseen MPASSid-verkostoon liittyvistä suurista ja tunnetuista toimijoista, joita olemme näillä näkymin saamassa MPASSid-yhteensopiviksi palveluntarjoajiksi useampia tulevan vuoden aikana. Lisäämme kaikki MPASSid-yhteensopivat palvelut myös erilliselle palveluesittelysivullemme.

Tulevalle vuodelle odotettavissa kasvua, kehittymistä ja laajentumista

Vuodelle 2022 on siis odotettavissa suuria asioita MPASSid:n kasvun ja kehityksen saralla. Tavoitteenamme on saada palvelu päivittäiseen käyttöön mahdollisimman moneen Suomen kouluun ja oppilaitokseen ja laajentaa samalla verkostoamme sekä oppilaitostyyppien että yhteensopivien palveluiden osalta. 

Näitä kunnianhimoisia tavoitteita kohti etenemme tänä vuonna uudistamalla MPASSid:n visuaalista ilmettä entistä tunnistettavammaksi, kertomalla itsestämme aktiivisemmin suoraan loppukäyttäjille sekä tietysti varmistamalla, että itse palvelu toimii mahdollisimman luotettavasti kaikilla osapuolilla.

Mikä MPASSid?

MPASSid on tunnistuksenvälityspalvelu, jonka avulla oppijat, opettajat ja muu kouluhenkilökunta voi kirjautua sähköisiin oppimispalveluihin käyttämällä omia koulusta saamiaan (esim. Wilman, Googlen tai Microsoftin järjestelmissä toimivia) käyttäjätunnuksia. Palvelun tarkoituksena on tehdä kouluarjesta sujuvampaa ja vähentää käyttäjätunnuksien pyörittämiseen liittyvää hallinnollista työtä niin koulutuksen järjestäjien kuin palveluntarjoajien päässä.

MPASSid siirtyi Opetushallituksen hallintaan keväällä 2021, josta alkaen palvelun ylläpitoa ja kehitystä on hallinnoitu OPH:ssa yhdessä CSC:n teknisten kehittäjien kanssa. OPH:n MPASS-tiimiin kuuluu palveluvastaava Kiira Noponen ja viestintävastaava Olli Kauppila. Asiakaspalveluosoitteemme on mpass [at] oph.fi.

MPASSid auttaa digiloikan kanssa kipuilevia 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin tuore ”Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen eri koulutusasteilla” -selvitys vahvistaa käsitystä siitä, että digitaalisten oppimispalveluiden helppokäyttöisyys ja tasa-arvoinen saatavuus ovat avainasemassa koulutuksen tasa-arvoisuuden toteutumisessa niin oppijoiden kuin henkilöstön näkökulmasta. 

Tämä on korostunut erityisesti viime vuosina: digimateriaalien käytön kasvu erityisesti poikkeusolojen aikana on nostanut esiin suuriakin eroja materiaalien käyttötavoissa ja käyttäjien osaamistasossa, raportissa todetaan. 

MPASSid on ollut osaltaan edistämässä yllä mainittua tasa-arvoistamistavoitetta tarjoamalla ilmaisen, kaikille koulutuksen järjestäjille saatavilla olevan kirjautumisratkaisun digitaalisiin oppimateriaaleihin.