Uutinen

Musiikkialan toisen asteen koulutukseen syntyi uusi kumppaniverkosto Gradian vetämässä hankkeessa

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Musiikkialan koulutukseen tarvittiin uudet kansainväliset yhteistyökanavat, kun musiikkialan koulutus oli siirtynyt Jyväskylässä toisen asteen oppilaitokseen Gradiaan. Erasmus+ -hankkeen avulla uudet kumppanit myös löytyivät.
MusicXchain-hankkeeseen osallistuneita henkilöitä esiintymässä keikailla.

Musiikin ja ylipäänsä taiteen kielillä voi saavuttaa universaaleja tasoja. Kansainvälisen yhteistyön voisikin nähdä musiikin saralla varsin helppona: sen kun kokoaa bändiin jäseniä eri puolilta maailmaa ja alkaa soittamaan.

Ihan tällaista kansainvälisyystyö ei sentään ollut Jyväskylässä silloinkaan, kun musiikkialan koulutus tuli vuonna 2004 osaksi toisen asteen oppilaitosta Gradiaa. Mutta jossakin määrin toiminta oli ennen vanhaan nykyistä villimpää, sanoo Gradian musiikinopettaja Markku Rinta-Pollari.

– Kansainvälinen toimintamme juontaa aina 80-luvulle, jolloin se perustui etenkin henkilösuhteisiin. Järjestimme projekteja ja esimerkiksi asiantuntijavierailuja, joissa hyviksi musiikkipedagogeiksi tiedettyjä tuttavia kävi toisillaan kylässä, Rinta-Pollari sanoo.

Sittemmin Jyväskylän musiikkikoulusta tuli musiikkiopisto. 2000-luvun alun ammatillisen koulutuksen uudistusten myötä opinahjon nimeksi tuli puolestaan Suomalainen Konservatorio, jossa alettiin järjestää musiikkialan perustutkintoja. Lopulta muusikon koulutus löysi kotinsa toisen asteen oppilaitoksesta Gradia Jyväskylästä.


Tavoitteena toisen asteen kumppaniverkosto

Oppilaitoksen historia tulee puheeksi, kun Rinta-Pollarilta tiedustelee asioista ja tavoitteista Gradian vetämän Erasmus+ -hankkeen taustalla.

Gradian musiikkialan viimeisin EU-hanke oli kolmivuotinen MusicXchain, joka päättyi vuoden 2020 lopulla.

Hankkeen keskeinen tavoite oli rakentaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa nimenomaan toisen asteen oppilaitosten kanssa. Se on ollut tarpeen, sillä Gradian musiikkialan aiemmat yhteistyökumppanit ovat olleet tyypillisesti aivan muilta koulutusasteilta, kuten kansanopisto- tai korkeakoulumaailmasta.

– Toisen asteen musiikkiopetus ei ole kovin yleinen juttu Euroopassa. Lähdimme hakemaan tasavertaisia koulutuskumppaneita samalta koulutusasteelta, sillä tämä on edellytys myös hankkeessa tehtävien opintojen virallistamiselle, Rinta-Pollari sanoo.

Etsinnässä mukana oli Kajaanin ammattioppilaitos KAO ja sen musiikkialan opettaja ja tutkintovastaava Tapani Komulainen. Tätä kartoitusta tehtiin vuonna 2013 alkaneen Musiikkipolku Eurooppaan -hankkeen avulla.

Kun potentiaalisia tahoja alkoi löytyä, suomalaiset solmivat niiden kanssa aiesopimuksia Erasmus+ strategiseen kumppanuushankkeeseen ryhtymiseksi.
 

Yhteistyölle rakennettiin työkaluja

Hankkeen nimeksi tuli lopulta MusicXchain ja mukaan hankekumppaneiksi lähtivät Gradian ja KAO:n lisäksi oppilaitokset Latviasta, Saksasta, Hollannista ja Sloveniasta.

Hankkeen pääteema oli luoda strateginen kumppanuusverkosto toisen asteen musiikkikoulutukseen ja erityisesti pop- ja jazz-musiikin opetukseen. Tavoitteena oli myös uusien verkostoitumisen ja digitaalisten taitojen omaksuminen sekä myös luovilla aloilla välttämättömän yrittäjämäisen ajattelutavan edistäminen.

Hankkeessa luotiin verkkoalusta, jota oppilaitokset ja opettajat voivat käyttää opetuksen suunnitteluun sekä verkostossa tehtävien aktiviteettien koordinointiin ja hallinnointiin. Vaihto-opiskelijoille luotiin myös 12 oppimismoduulia.

Hankkeessa jäsennettiin myös malli, jolla opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuuksia voidaan järjestää niin, että kunkin verkoston toimijan omat vahvuudet ja asiantuntemus otetaan huomioon.

– Alustalla voidaan jakaa materiaaleja esimerkiksi silloin, kun opiskelija on tulossa tai lähdössä vaihto-opiskelijaksi. Tämä on meillä pysyvässä käytössä ja alusta selkeyttänyt vaihto-opiskelujen järjestämistä, sanoo hankkeessa mukana ollut Gradian pop- ja jazz-laulun tuntiopettaja Suvi Uura.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin virtuaalinen musiikkilaboratorio, jossa osallistujilla on mahdollisuus kokeilla ja jakaa pedagogisia ideoita. Hankkeelle tehtiin verkkosivut sekä manuaali, jonka avulla uusienkin tahojen toivotaan lähtevän mukaan verkostoon.


Traditioiden yhteensovittamista

Projektin alussa kävi selväksi sekin, miten erilaisista musiikinopetuksen traditioista kunkin maan edustajat olivat yhteiseen ponnistukseen lähteneet.

– Itä-Euroopan maissa on traditionaalinen musiikin koulutusperinne. Koulutus alkaa hyvin nuorena ja jatkuu pitkään, kunnes opiskelija on ikään kuin valmis taiteilija. Toinen aste on jatkumoa perusopetuksesta, ja siinä tähdätään usein korkea-asteelle, Rinta-Pollari kertoo.

Toisaalta mukana oli hollantilaisia ja suomalaisia, joilla on toisenlainen musiikin koulutuskulttuuri. 

– Hollannissa opiskelija menee systeemissä vapaammin. On kehykset, kuten meillä Suomessakin, mutta ensisijaisesti katsotaan sitä, millaisia tarpeita opiskelijalla itsellään on.

Moninaisuus tarkoitti sitä, että hankkeessa piti rakentaa sellaisia toimintoja, jotka sopisivat eri maiden erilaisiin toisen asteen koulutuksen rakenteisiin. 


Tiivis työ hioi yhteen

Suvi Uura myöntää, että hankkeen ensimmäinen kokous Saksassa oli hänelle hyppy tuntemattomaan. Kokemusta EU-hankkeesta ei ollut sen enempää hänellä kuin monella muullakaan osallistujalla.

– Pelkästään 80-sivuisessa hankehakemuksessa oli jonkin verran sanoja, joita en aluksi englannin kielellä tajunnutkaan, Uura sanoo ja naurahtaa.

Sanastosta päästiin perille yhteistyöllä, eikä kiellettyä ollut kysyminenkään. Uura ja Rinta-Pollari korostavat myös Gradian kansainvälisten asioiden suunnittelijan Rea Tuomisen työpanosta. Onkin hyvä, jos hanketyöhön saa valjastettua mukaan oman organisaation hallinnon osaajia.

Hankkeessa riitti työtä, mutta juuri siksi porukka nivoutui tiiviisti yhteen, Uura sanoo.

– Sanoisin, että tavanomaisessa opettajavaihdossa yhteistyö ei ole lainkaan näin tiivistä. Tämä johti minun kohdallani siihen, että pääsin hyvin vahvasti mukaan siihen verkostoon.

Uuran mukaan hankkeen suurin saavutus oli kumppaniverkoston syntyminen.

– Eurooppalaisia kumppaneita on nyt löytynyt. Meillä on nyt tuttuja kouluja, jonne voi lähettää, ja joista voi vastaanottaa opiskelijoita. Pandemia aiheutti liikkuvuuksiin tauon, ja nyt onkin tärkeää saada sekä opiskelijat että henkilöstö liikkumaan hankkeessa syntyneessä verkostossa.
 

MusicXhain-hanke

  • Hanketyyppi: Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle, strateginen kumppanuushanke
  • Hankeaika: 01/2017 - 12/2020
  • Koordinaattori:  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Kumppanit: Rijn IJssel (Alankomaat), Kainuun ammatiopisto (Suomi), Neue Jazzschool München e.V. (Saksa), Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana (Slovenia), Profesionalas izglitibas kompetences centrs "Nacionala Makslu vidusskola" (Latvia)
  • Rahoitus: 242 000 €

Mikä Kuukauden tähtihanke? 

Tämä juttu on osa Kuukauden tähtihanke -sarjaamme. Nostamme vuonna 2022 joka kuukausi esiin Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettua vaikuttavaa toimintaa ja hankkeita. Kuukauden tähtihanke juhlistaa 35 vuotta täyttävää Erasmus+ -ohjelmaa.

Kirjoittaja: Matias Manner