Uutinen

Muutoksia todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviin tietoihin

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Arviointi ja todistukset
Ammatillisten perustutkintojen tutkintotodistusten arvosanojen korotukset on mahdollista huomioida korkeakoulujen todistusvalinnoissa heinäkuusta 2023 alkaen. Silloin tulee voimaan valtioneuvoston asetuksen muutos, joka edellyttää, että todistuksiin merkitään tarvittavat tiedot tutkintotodistuksen arvosanojen korottamisesta ja uudesta tutkintotodistuksen painotetusta keskiarvosta.
Kuvituskuva, ruusu ojennetaan valmistuneelle

Vuonna 2020 toteutetun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita on valittu opiskelijoiksi ammattikorkeakouluun todistusvalinnan perusteella. Ammattikorkeakoulut eivät kuitenkaan ole pystyneet huomioimaan todistusvalinnoissaan ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen tehtyjä arvosanan korotuksia, sillä korotuksiin johtaneilta suorituksilta vaadittavat todistusmerkinnät eivät ole olleet tarpeeksi yksiselitteisiä ja riittäviä niiden automaattiseen hyödyntämiseen KOSKI-tietovarannon kautta.

Tilanteen korjaamiseksi on työskennelty jo pidemmän aikaa. Joulukuun puolivälissä julkaistuun ammatillisen koulutuksen asetuksen 14 §:n muutokseen on lisätty määräys, joilla arvosanan korotuksiin johtaneista suorituksista syntyy jatkossa tarvittavat merkinnät niin suorituksesta annettavalle todistukselle kuin KOSKI-tietovarantoon.

Jatkossa tutkintotodistuksen arvosanan korotuksesta tulee antaa todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu, ja mikä on tutkintotodistuksen uusi painotettu keskiarvo korotuksen jälkeen. Asetusmuutoksen mukaan todistukseen tutkinnon osan suorittamisesta tulee merkitä myös tieto siitä, mille viitekehyksen tasolle sijoittuu se tutkinto, johon suoritetut tutkinnon osat kuuluvat.

Opetushallituksen määräykseen todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa muutokset tehdään virkatyönä. Ohjeet KOSKI-tietovarantoon tallennettavista tiedoista ja Opetushallituksen määräys todistuksiin ja liitteisiin merkittävistä tiedoista julkaistaneen alkuvuonna 2023.

Asetuksen muutos tulee voimaan 1.7.2023. Muutos koskee vain sen voimaan tulon jälkeen tehtäviä arvosanan korotuksia.