Uutinen

NouHätä!-kampanjassa opetellaan elintärkeitä turvallisuustaitoja

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Opettajat ja kasvattajat Oppilas- ja opiskelijahuolto Turvallisuus
NouHätä! -kampanja on tukenut jo yli neljännesvuosisadan ajan kouluja pelastustaitojen opetuksessa. Noin 850 000 perusopetuksen kahdeksasluokkalaista on tänä aikana saanut kampanjaan liittyvää turvallisuusopetusta. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022-2023 NouHätään on avautunut ja jatkuu 3.2.2023 asti. Kampanjaan liittyy myös turvallisuustaitokilpailu.
Joukko yläkouluikäisiä oppilaita istumassa koulun portailla

NouHätä! on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja, jossa opetetaan nuoria ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Samalla vaikutetaan nuorten turvallisuusasenteisiin positiivisesti.

NouHätä!-kampanjan toteuttaminen on pelastustoimen ja koulujen yhteistyötä. Kampanjamateriaalien pohjalta niin opettajat kuin pelastuslaitosten turvallisuuskouluttajatkin voivat opettaa turvallisuustaitoja kahdeksasluokkalaisille. Kisaosuuden järjestelyissä ovat mukana myös pelastusliitot ja Pelastusopisto. NouHädän koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja rahoittaa Palosuojelurahasto.

Kouluyhteisön tehtäviin kuuluu ohjata nuoria ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

– NouHädässä käsiteltävät asiat kuuluvat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Paloturvallisuuden lisäksi kampanjassa opetellaan erilaisissa vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja, kertoo kampanjalähettiläs Risto Vesalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Kampanja pyrkii tavoittamaan kaikki kahdeksasluokkalaiset

Kahdessakymmenessäkuudessa vuodessa NouHädästä on kehittynyt merkittävä osa koulujen turvallisuusopetusta ja pelastustoimen turvallisuusviestintää. Lukemattomat opettajat ja pelastusalan turvallisuuskouluttajat ovat olleet parantamassa nuorten turvallisuustaitoja ja -asenteita. NouHätä! on tavoittanut tähän mennessä yli 850 000 kahdeksasluokkalaista. Se onkin yksi suurimmista peruskoulussa yhdelle ikäluokalle toteutettavista kampanjoista.

– NouHätää voisi pitää pikemmin opetusohjelmana. Toteutetaanhan sitä valtakunnallisesti ja ympärivuotisesti. Opetusmateriaalit ovat kampanjan nettisivuilla vapaasti kaikkien käytössä, kertoo Risto Vesalainen.

NouHädän tavoite on, että sen mukaista opetusta järjestetään vuosittain kaikille kahdeksasluokkalaisille. Tällä hetkellä kampanja tavoittaa noin 75 prosenttia kouluista ja kahdeksasluokkalaisista. Jotta tavoitteeseen eli sataan prosenttiin päästäisiin, tarvitaan sekä paikallisten pelastuslaitosten että koulujen sitoutumista kampanjaan organisaatioina.

– Kouluissa avainasemassa ovat rehtorit, jotka viime kädessä vastaavat koulun toiminnasta kokonaisuutena, haastaa Vesalainen.

Alkaneen lukuvuoden teemana on varautuminen

Alkaneena lukuvuonna kampanjassa tuodaan esille aiempaa enemmän varautumista häiriötilanteisiin, kuten pitkiin veden ja sähkön jakeluhäiriöihin. Jo nyt NouHädän verkkosivuilla on monipuolisia opetusmateriaaleja, ja syksyn mittaan sivustolle päivittyy uudistettuja oppitunteja. Niissä myös varautumisasia on mukana laajemmin.

NouHätä! huipentuu jälleen kevätlukukaudella valtakunnallisiin pelastustaitokilpailuihin. Tänä lukuvuonna alkukarsinnat suoritetaan verkossa. Aluekilpailut mitellään hyvinvointialueittain perinteisinä kilpailuina teoriaosuuksineen ja rastitehtävineen. Jokaisen alueen paras joukkue pääsee loppukilpailuun Kuopioon.

Ilmoittautuminen mukaan NouHätään on juuri auennut ja ilmoittautua voi 3.2.2023 asti.

– Kaikki kasiluokat opettajineen ovat tervetulleita mukaan oppimaan elintärkeitä turvallisuustaitoja, kutsuu kampanjalähettiläs Risto Vesalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.