Uutinen

Nuoret eläinsuojeluyhdistysten voimavaraksi

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen
Konkreettinen toiminta eläinten hyvinvoinnin puolesta on ykkösenä, kun nuoret kertovat Suomen eläinsuojelun kyselyissä odotuksistaan. Uusi Erasmus+ –hanke edistää nuorten osallistumista liiton vapaaehtoistoimintaan ja tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia.
Kissa ja koira kuonot vastakkain.

Miten saada kohtaamaan eläimistä ja niiden hyvinvoinnista kiinnostuneet nuoret ja keski-ikäisten pyörittämät eläinsuojeluyhdistykset, joilla on kädet täynnä työtä perustehtäviensä hoitamisessa? 

Tämän haasteen kanssa paini Suomen suurin eläinsuojelujärjestö, vuonna 1901 perustettu SEY Suomen eläinsuojelu, kun se parisen vuotta sitten alkoi kehittää nuorille suunnattua toimintaa. 

Tarve oli ilmeinen. Paikallisyhdistyksissä oli jatkuvasti pulaa tekijöistä, eikä nuoria tahtonut löytyä yhdistysten vapaaehtoisiksi. Nuorille eläimet ovat tärkeitä ja niiden suojelu kiinnostaa monia, mutta heidän on vaikea löytää tapaa saada äänensä kuuluville. 

Näin kuvaa Nuoret mukaan! –hankkeen taustaa SEYn nuorisotoiminnan koordinaattori Sohvi Silius. 

Jo ennen hanketta Silius lähti luomaan nuorille uutta toimintaa muun muassa perustamalla vaikuttajaverkoston ja oman Discord-keskustelualustan. 

-    Toimistovetoinen nuorten toiminta onkin lähtenyt ihan kivasti liikkeelle viimeisen kahden vuoden aikana, mutta kestää hetken ennen kuin uudet ideat valuvat kentälle. Paikallisyhdistysten väki toimii vapaaehtoispohjalta ja on niin tiiviisti kiinni perustyössä, ettei heille jää aikaa miettiä miten saada lisää vapaaehtoisia mukaan, Silius kertoo. 

Yhdistysten tehtäviin kuuluu monenlainen toiminta loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten auttamisesta kouluvierailuihin ja varainkeruuseen. Villiintyneiden kissojen pelastaminen ja hoito työllistävät paljon, sillä Suomessa hylätään yli 20 000 kissaa vuosittain. Moni yhdistys pyörittää paikkakunnallaan löytöeläintaloa.  

Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt ovat usein neuvottomia, miten lähestyä nuoria, sillä nuorten maailma tuntuu ylipäätään kaukaiselta. Joihinkin yhdistyksiin ei oteta mukaan alaikäisiä.  

Tiedon keruuta ja vapaaehtoistyökokeiluja

Nuoret mukaan! –hanke alkoi vuoden 2022 alussa ja on ensimmäisen puolentoista kuukauden aikana keskittynyt toiminnan suunnitteluun nuorten johtoryhmän verkkokokouksissa. Keväällä 2022 ryhmä laatii kyselyn, jossa selvitetään nuorten ajatuksia ja toiveita vapaaehtoistyöstä eläinsuojelun kentällä. Sen jäsenet tekevät myös haastatteluja omassa lähipiirissään. 

Kaksivuotisen hankekauden aikana on tulossa monenlaista: johtoryhmän valtakunnallisia verkkotapaamisia ja livekohtaamisia sekä työpajoja yhdistysten johtohenkilöiden kanssa. Nuoret tuottavat myös eläinsuojelutoiminnan oppaan, jossa on perustietoa eläinsuojelusta ja vapaaehtoistyöstä sekä vinkkejä vaikuttamiseen eläinten puolesta. 

Ilman koronapandemiaa ja sen aiheuttamia rajoituksia hankkeesta olisi tullut paikallisempi.  

-    Koronan siivittämänä lähdimme tekemään uutta digitaalista toimintaa, kertoo Sohvi Silius. 

Suuri osa keskustelusta käydään verkkotapaamisissa, mutta kasvokkain kohtaaminen on silti nuorille todella tärkeää. Työ lähtee sujuvammin liikkeelle, kun eri puolilta Suomea olevat johtoryhmäläiset tutustuvat toisiinsa. 

Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen mukana olevilla yhdistyksillä olisi tietoa nuorten kiinnostuksista ja tarpeista ja kokemusta nuorten kanssa yhdessä tehdyistä vapaaehtoistyökokeiluista. Alaikäiset nuoret eivät ehkä voi osallistua vammautuneista eläimistä huolehtimiseen, mutta esimerkiksi varainkeruu myyjäisten avulla voi toimia oikein hyvin.  

Nuorten oma ääni kuuluviin 

Nuoret ovat vahvasti mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Sohvi Silius korostaa, että nuorten johtoryhmän rooli on keskeinen hankkeen onnistumisessa. 

Yksi johtoryhmäläisistä on oululainen Noora Koukkari. 18-vuotias lukiolainen on tyytyväinen kokemuksiinsa ryhmän työskentelystä. 

-    Meillä kaikilla on sananvaltaa. Sohvi lähinnä ohjailee keskustelua ja jos meillä on ideoita, niin äänensä saa kyllä kuuluviin. 

Kuvassa vasemmalla Sohvi Silius ja oikealla Noora Koukkari.
Vasemmalla SEYn nuorisotoiminnan koordinaattori Sohvi Silius ja oikealla johtoryhmän jäsen Noora Koukkari.

Koukkari kiinnostui eläinten suojelusta omien lemmikkiensä kautta. Puuhaaminen marsujen ja kanien kanssa sai arvostamaan eläinten hyvinvointia.   

-    Vähitellen kiinnostuin myös luonnoneläimistä ja eläinten kohtelusta yleisemmin, Koukkari kertoo.   

Hän haluaa vaikuttaa erityisesti siihen, että ihmiset saisivat enemmän tietoa eläinten hyvinvoinnista. Mukavaa on myös se, että SEYn toiminnan kautta tutustuu muihin nuoriin, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista. 

-    Minulla ei oikeastaan ole kavereita, joita eläinten suojelu kiinnostaisi. Tämä on minun oma juttuni, ja olen etsinyt tietoa somesta.

Somesta, tarkemmin sanottuna Instagram storyistä, löytyi myös SEYn mainos, jossa kutsuttiin nuoria mukaan toimintaan.  

SEYn kumppani hankkeessa on Nuorten Akatemia, joka on tuonut mukaan kokeilemalla kehittämisen näkökulmaa ja jakanut osaamistaan siinä, miten nuorten osallisuutta vahvistetaan. 

Helposti mukaan toimintaan 

Jotta solahtaminen järjestötoimintaan olisi sujuvaa, on tärkeää luoda matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia ja tapoja saada tietoa siitä, mitä järjestöllä on tarjolla. Tämän Silius on halunnut näkyvän hankkeessa. 

Silius on hahmotellut kolmiportaisen mallin. Ensinnäkin nuorella tulisi olla mahdollisuus saada tietoa kiinnostavista asioista ilman sitoutumista toimintaan. Sitten pitäisi päästä osallistumaan matalalla kynnyksellä, esimerkiksi vastata kyselyihin tai seurata keskusteluja ja webinaareja. Kolmanneksi on oltava mahdollisuuksia niille, jotka haluavat olla aktiivisia tekijöitä ja pystyvät myös luomaan uusia toimintamalleja. 

-    Kaikille näille ryhmille pitäisi olla jotain tarjota, sekä liiton että yhdistysten tasolla, Silius kuvaa. 

Noora Koukkari toivoo hankkeessa syntyvän uutta toimintaa, joissa nuoret voivat olla aktiivisesti mukana. 

-    Olisi tosi mukavaa, jos saisin edistettyä nuorten vapaaehtoistyötä SEYssä. Olisi kiva päästä tekemään konkreettisia asioita eläinten hyvinvoinnin hyväksi.

Koukkari arvelee, että hankkeessa opituista taidoista, kuten esiintymisvalmiudesta ja sometaidoista, on hyötyä vapaaehtoistyötä tehdessä. 

Hankkeella kunnon harppaus eteenpäin

Nuoret mukaan! on SEY Suomen eläinsuojelun ensimmäinen Erasmus+ -hanke. Päätös hakemisesta tehtiin vain kolme viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Siinä ajassa Sohvi Silius kokosi 11 nuoren johtoryhmän, jonka kanssa suunnitteli hanketta, ideoi toimintoja yhdessä Nuorten akatemian kanssa, esitteli hankkeen hallitukselle ja kirjoitti hakemuksen. 

Rutistus oli kova ja Siliuksen vinkki muille hakijoille onkin: 

-    Mitä aikaisemmin lähtee hanketta suunnittelemaan, sitä parempi. Suosittelen ilman muuta hakemaan Erasmus-rahoja, kun on kehittämässä uudenlaista toimintaa. Emme pystyisi tekemään näin laajaa ja monipuolista kokonaisuutta ilman hankerahoitusta.

Tavoitteet kannattaa myös asettaa järjestön tilanteen mukaan. Nuoret mukaan! on matalan kynnyksen hanke, johon oli kokemattomanakin helppoa tarttua. Silius katsoo kuitenkin jo pidemmälle. 

-    Kun olemme saaneet kokemusta hankehallinnoinnista, voisi seuraavaksi olla vuorossa kansainvälinen hanke, jossa hyödynnämme sitä, mitä olemme nyt oppineet.

Oppeja varmasti kannattaa jakaa, sillä nuorten saaminen mukaan ei ole haaste vain eläinsuojeluyhdistyksille vaan monille muillekin perinteisille järjestöille ympäri Eurooppaa.

Haastattelun tekemisen jälkeen Sohvi Silius on siirtynyt SEY:ltä uusien haasteiden pariin. 
 

Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä

  • Hanketyyppi: Erasmus+ nuorisoalalle, nuorten osallistumishanke
  • Hankeaika: 01/2022 - 12/2023
  • Kumppanit: Nuorten akatemia
  • Rahoitus: 59 900 €

Mikä Kuukauden tähtihanke? 

Tämä juttu on osa Kuukauden tähtihanke -sarjaamme. Nostamme vuonna 2022 joka kuukausi esiin Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettua vaikuttavaa toimintaa ja hankkeita. Kuukauden tähtihanke juhlistaa 35 vuotta täyttävää Erasmus+ -ohjelmaa.

Kirjoittaja: Päivi Kärnä