Uutinen

Nuorten mielenterveystyön painopiste siirtymässä ongelmien ehkäisystä hyvinvoinnin edistämiseen

Kansainvälisyys Kansalaistoiminta Nuorisotyö Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Hyvinvointi Kansainvälistyminen
Mental Health in Youth Work -hanke edistää myönteisen mielenterveystiedon lisääntymistä, kehittää nuorisotyöntekijöiden osaamista sekä lisää nuorisolähtöisyyttä nuorten mielenterveyden tukemisessa. Pitkäkestoinen yhteistyöhanke on Suomen kansallisen Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien toimiston koordinoima.
Vaalea nainen puhuu tummalle miehelle. He istuvat penkillä metsän edessä.
Liettualainen Aurelija Auškalnytė ja turkkilainen Kadir Ergün keskustelevat mielenterveyslukutaidon edistämisestä. 

Alkukesän viileydessä 60 eurooppalaista kokoontui Kirkkonummelle Majvikin kartanoon pohtimaan, miten tulevat vuodet tulisi käyttää nuorten parissa tehtävän mielenterveystyön edistämiseen. Paikalla oli nuoriso- ja mielenterveystyön asiantuntijaorganisaatioiden ohella Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen edustajia. Alkamassa on monivuotinen taival nuorisotyöllisen mielenterveystyön kehittämisen parissa.

Seminaarissa luotiin yhteinen ymmärrys nykytilanteesta: koronapandemia on kärjistänyt nuorten pahoinvointia kaikkialla Euroopassa samalla kun opiskelu- ja työelämä ovat muuttuneet entistä kuormittavammaksi. “Olemme normalisoineet stressin ja kiireen”, sanoo Maria Agorastou, psykologian tohtori New Hamptonin yliopistosta. Tarve mielenterveyden edistämiselle on polttava.

Nuorisotyöntekijän rooli mielenterveystyössä

Nykytilanteesta keskustellessa nousi usein esiin, että monissa maissa halutaan tehdä mielenterveyden ongelmia ehkäisevää työtä nuorten kanssa. Ajatukset keskittyvät usein nimenomaan ongelmiin, mikä on yleistä koko mielenterveyskeskustellulle. Hyvinvointi, toimiva arki, kaverisuhteet ja tunteiden kanssa eläminen jäävät sivurooliin, kun erilaiset diagnoosit ja ongelmat valtaavat ihmisten mielen.

Seminaarin aikana alkoikin löytyä yhteisymmärrys, että keskiöön pitää nostaa hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvoinnin lisääminen koskettaa meitä kaikkia ja on aina ajankohtaista. Esimerkiksi Mieli ry:n Mielenterveyden käsi listaa helposti asiat, joista keskustelu auttaa hahmottamaan oman hyvinvoinnin tilaa: arvot, lepo, ravinto, ihmissuhteet ja tunteet, liikunta sekä harrastukset ja luovuus. Moni aikoikin käännättää hienon julisteen omille kielille osana Mental Health in Youth Work -hanketta.

Painopisteen siirtämistä hyvinvoinnin tukemiseen kannattaa myös Erika Karstinen, Nuorten mielenterveysseura Yeesin asiantuntija. “Mielenterveyden häiriöiden syntyminen on monimutkainen prosessi, ja on hankala saada näyttöä siitä, olisiko jokin ongelma ollut ehkäistävissä. Yksilötasolla puhe ennaltaehkäisystä voi myös tuntua leimaavalta, joten siksikin hyvinvoinnin edistämisestä puhuminen on parempi vaihtoehto”, summaa Karstinen.

Nuorisotyöntekijän rooli nuorten mielenterveystyössä on mielen hyvinvoinnin edistämisen ohella toimia ensikontaktina, kun nuori oireilee pahaa oloaan, kokee jotain kurjaa tai haluaa puhua asioistaan. “Nuorisotyöntekijän tehtävä on validoida nuoren kokemus tai kertomus ja auttaa oikean avun äärelle”, kertoo tutkija ja nuorisotyöntekijä Pål Isdahl Solberg Norjasta.

Tietoisuuden lisääminen, osaamisen vahvistaminen ja nuorten osallisuus

Mental Health in Youth Work -hankkeen väki päätyi pitkällisen ajatustenvaihdon jälkeen keskittymään nuorisotyöntekijöiden osaamisen kasvattamiseen, yleisin tietoisuuden lisäämiseen ja nuorisolähtöisyyteen. Luvassa on ainakin:

  • Tietoisuutta lisäävät verkkotapahtumat, joissa laajennetaan mielenterveyden käsitettä ja esitellään nuorten mielenterveyden tukemiseen liittyviä toimintoja. Verkkosessiot alkavat 10.10.2022 Maailman mielenterveyspäivänä.
  • Seminaari Turkissa toukokuussa 2023: nuoret, asiantuntijaorganisaatiot, päättäjät ja kansalliset toimistot kokoontuvat opiskelemaan mielenterveyden lukutaitoa ja mielenterveyttä edistävä toimintatapoja, jakamaan hyviä käytänteitä ja luomaan nuorisolähtöistä yhteistyötä nuorten, nuorisotyöntekijöiden, organisaatioiden ja päättäjien välille.
  • Lisäksi on luvassa opintovierailuja asiantuntijaorganisaatioihin ja koulutuksia nuorten mielenterveystyön toimintatavoista ja materiaaleista. Suomalaiset Yeesi ry ja Mieli ry herättivät suurta kiinnostusta, ja muun muassa näiden organisaatioiden osaamista jaetaan hankkeen aikana Eurooppaan.

Hankkeen koordinaattori ohjelma-asiantuntija Paavo Pyykkönen sanoo: ”Kick Off -seminaari antoi hyvät ohjeet tulevaisuuden toiminnalle. Voimme olla iloisia siitä, että EU:n nuoriso-ohjelmien rahoituksella voidaan edistää nuorten mielenterveyttä ja tukea konkreettisesti nuorisotyön kenttää. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, ja jokainen nuorten parissa toimiva voi tukea niillä sekä omaa että nuortensa hyvinvointia.”

Mental Health in Youth Work  on yksi Suomen kansallisen toimiston koordinoimista pitkäkestoisista yhteistyöhankkeista.

Kirjoittaja: Ysi Valve