Uutinen

Opetushallituksen tukimateriaalit lukuvuodelle 2022–2023 on pääosin julkaistu

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus Koronavirus Ukraina
Olemme jo nyt päivittäneet tukimateriaalejamme uutta lukuvuotta varten, ja ne ovat kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien käytössä, kun työhön taas lomakauden jälkeen palataan. Koronaohjeistuksissa painopisteenä on palautuminen ja myös Ukraina-ohjeistusten kokonaisuus on ajan tasalla. Lisäksi tukimateriaalimme auttavat varautumaan vallitsevan monihäiriötilanteen jatkumiseen.
Mies seisoo laiturilla, kun aurinko laskee.

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstö on tehnyt erittäin tärkeää ja hienoa työtä oppimisen, hyvinvoinnin ja arjen toiminnan turvaamiseksi pitkään jatkuneena poikkeuksellisena aikana. On onnistuttu kehittämään resilienssiä ja kriisinkestävyyttä sekä aloitettu koronatilanteesta palautuminen. On opittu uutta ja löydetty uusia toimintatapoja ja vahvuuksia hyödynnettäväksi nyt ja tulevaisuudessa. On myös voinut olla välttämätöntä ottaa käyttöön toimintamalleja, joista on syytä luopua tilanteen tasaantuessa.

Keskeistä on koko ajan ollut mahdollisimman tavallisen ja hyvän arjen turvaaminen lapsille, nuorille ja aikuisille oppijoille. Tämän eteen työskentely jatkuu myös lukuvuonna 2022–2023. Samalla on tärkeää huolehtia koko henkilöstön – myös johtajien – hyvinvoinnista ja jaksamisesta, jotta he pystyvät keskittymään opetus-, ohjaus- ja kasvatustyöhön. 

Pitkittynyt monihäiriötilanne vaatii palautumista, joten lomat tulevat tarpeeseen. Ennen uuden lukuvuoden työtä on tärkeä levätä, rentoutua ja tehdä itselle mieluisia asioita. Toivotamme oikein virkistävää ja voimaannuttavaa lomaa kaikille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille!

Olemme saaneet tukimateriaalimme suurelta osin päivitettyä lukuvuotta 2022–2023 varten jo nyt, joten ne ovat valmiina sitten, kun niitä taas omien aikataulujenne mukaan tarvitsette.

Ensi lukuvuonna kasvatus ja koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti 

Lukuvuonna 2022–2023 varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus järjestetään normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että koronatilanteen vuoksi säädetyt väliaikaiset lakimuutokset eivät ole enää voimassa.

Sivuiltamme löytyvät ohjeistukset koronatilanteesta palautumiseen, mutta myös tietoa varautumisesta siihen, että tilanne jatkuu. Koronasta palautumista koskeva tukimateriaalimme on päivitetty erilaisten tutkimusten ja selvitysten pohjalta. Varautumisen kokonaisuudesta on poistettu ennen lukuvuoden alkua vanhentuva tieto.

Kerromme kesän aikana erikseen mahdollisista muutoksista koronatilanteessa. Kaikki tukimateriaalimme löytyvät tutusta osoitteesta oph.fi/korona. 

Ukrainasta paenneiden tukeminen kasvatuksessa ja koulutuksessa jatkuu

Ukrainalaisten tukeminen varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa jatkuu myös ensi lukuvuonna. Tähän liittyvät tukimateriaalit löytyvät sivuiltamme osoitteesta oph.fi/ukraina.

Ukrainasta sotaa paenneiden määrä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on Varda- ja Koski-tietovarantojen tietojen mukaan kasvanut viikoittain. Tuoreimmat luvut Ukrainasta paenneista varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on juuri julkaistu; seuraavan kerran päivitämme niitä elokuun alkupuolella.

Seuraamme ukrainalaisten tilannetta myös kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille tehdyillä kyselyillä, joista saamme tietoa muun muassa varhaiskasvatus- tai koulutuspaikkaa odottavista sekä kunnan valmiuksista ottaa Ukrainasta saapuvia opetustoimen piiriin. Tuoreimman kyselyn mukaan vaikuttaa siltä, että ukrainalaisia on kevään kuluessa saatu melko hyvin sijoitettua suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Seuraava kysely toteutetaan alkusyksystä.

Monihäiriötilanteen jatkumiseen voi varautua osana normaalia varautumista

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä varautua monihäiriötilanteen jatkumiseen. Sen voi tehdä osana normaalia varautumista. Koronatilanteen jatkumisen sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutusten lisäksi on syytä huomioida mahdolliset hybridi- ja kyberturvallisuusuhat sekä informaatiovaikuttaminen.  

Kuntien on hyvä varautua siihen, että kasvatus ja koulutus pystytään myös kriisiolosuhteissa järjestämään mahdollisimman täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti.

Olemme julkaisseet ohjeistukset myös hybridi- ja kyberturvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen varautumisesta. Lisäksi sekä korona- että Ukraina-sivuiltamme löytyy kriisinkestävyyteen liittyvää tukimateriaalia.

Uuden lukuvuoden tilannetta ja tukimateriaaleja käytiin läpi 15.6.2022 pidetyssä webinaarissa yhdessä kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten kanssa. Webinaariin voi jälkikäteen tutustua tallenteesta ja esitysmateriaaleista, jotka löytyvät sivuiltamme.