Tiedote

Opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisen koulutuksen määräyksen opiskeluhuollon osuuksia uudistettiin vastaamaan vuodenvaihteessa voimaan astuvia lakimuutoksia

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat Oppilas- ja opiskelijahuolto
Perusteisiin ja määräykseen tehdyt muutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialueille tammikuussa 2023.
Valtakunnallinen koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin.

Opetushallitus on julkaissut 13.12.2022 uudistetut opetussuunnitelmien perusteet ja ammatillisen koulutuksen määräyksen. Opiskeluhuoltoa koskeviin lukuihin on tehty muutoksia, jotka vastaavat vuodenvaihteessa voimaan astuvia oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksia.

Muutokset koskevat yhteensä kymmentä eri koulutusmuotoa: esiopetus, kaksivuotinen esiopetus, perusopetukseen valmistava opetus, perusopetus, lukiokoulutus, aikuisten perusopetus ja lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, tutkintoon valmentava koulutus sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaa sivistystyö.

Yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yhteisöllistä työtä ja opiskeluhuoltopalveluita, joilla tuetaan yksittäisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan oppimisen, hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä pyritään vahvistamaan koko koulu- tai oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Opetushallitus määrää opetussuunnitelman perusteissa ja määräyksessä opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvista opiskeluhuollon tavoitteista sekä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa opiskeluhuoltopalveluja koskevien osuuksien valmistelusta perusteisiin ja määräykseen. Opiskeluhuoltopalveluihin kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut.

Mikä muuttuu?

Vastaisuudessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä, kuten kunnilla, on oltava omat opiskeluhuoltosuunnitelmansa. Suunnitelmaa edellytetään myös muilta opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä, kuten yksityisiltä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä valtion oppilaitoksilta. Koulu- ja oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma poistuu lainsäädännöstä ja Opetushallituksen antamista valtakunnallisista määräyksistä.

Myös määräyksissä käytettyihin käsitteisiin on tehty tarkennuksia. Esimerkiksi ilmaus kunta vaihtuu käsitteeseen hyvinvointialue, jos asiayhteys sitä edellyttää. Esi- ja perusopetuksessa siirrytään käyttämään käsitteen oppilashuolto sijasta oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista termiä opiskeluhuolto, mikä yhtenäistää käytännöt eri koulutusmuodoissa.

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten kunnassa ja paikallisesti päätetyllä tavalla koulussa tai oppilaitoksessa tehdään yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä, miten yksilökohtaista tukea järjestetään tai miten lasten, oppilaiden, opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja yhteistyötahojen kanssa tehdään yhteistyötä. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa linjataan myös toimintatavat kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan sekä kriisitilanteiden varalle.

Opiskeluhuoltopalvelut ja toteutus pysyvät kouluissa ja oppilaitoksissa

Vaikka opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisvastuussa tapahtuu muutoksia vuodenvaihteessa, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto järjestetään myös jatkossa ensisijaisesti kouluissa ja oppilaitoksissa lähipalveluna, jolle opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee tarjota asianmukaiset tilat. Toisen asteen opiskeluterveydenhuollon palveluja voidaan järjestää oppilaitoksen lisäksi myös keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä. Tällöinkin palvelun on oltava helposti opiskelijoiden saavutettavissa.

Myös koulu- tai oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät ja yksittäisen oppilaan tai opiskelijan tueksi koottavat monialaiset asiantuntijaryhmät jatkavat työtään entiseen tapaan.

– Oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille vuodenvaihteen muutokset eivät juurikaan näy, vaan suurin ero aiempaan koskee nimenomaisesti opiskeluhuollon suunnitelmien valmistelua. Koulutuksen järjestäjille tulee päätettäväksi esimerkiksi se, miten opiskeluhuoltosuunnitelmassa tarvittavat tiedot kouluilta tai oppilaitoksilta jatkossa kootaan tai miten tätä työtä ohjataan, sanoo opetusneuvos Kristiina Laitinen.

Keväällä 2022 alkaneessa perustetyössä on tehty yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ottavat uudet opiskeluhuoltosuunnitelmat käyttöön elokuussa 2023. Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjien työtä webinaareilla, aamukahvitilaisuuksilla ja tukiaineistoilla.

Uudistetut opetussuunnitelmien perusteet ja ammatillisen koulutuksen määräys lisätään ePerusteet-palveluun lähipäivien aikana.

Lisätietoja:

Yleissivistävä koulutus: Opetusneuvos Kristiina Laitinen, p. +358 29 533 1244
Ammatillinen koulutus: Opetusneuvos Mia Vartiainen, p. +358 29 533 1187
Lukiokoulutus, aikuisten lukiokoulutus ja tutkintoon valmentava koulutus: Opetusneuvos Kati Taipale, p. +358 29 533 1214
Ruotsinkieliset tiedustelut: Opetusneuvos Christine Söderek, p. +358 29 533 1805
Sähköpostit etunimi.sukunimi [at] oph.fi