Uutinen

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen jaossa 15,5 miljoonaa euroa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen Oppimateriaali
Oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle, alati yksilöllisempien opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen erilaisissa työ- ja elämäntilanteessa oleville opiskelijoille tai opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä ammatillisen koulutuksen tämänhetkisestä arjesta. Koulutustoimialalla tapahtuu nopeaa uudistumista ja oppilaitosten henkilöstöltä edellytetäänkin jatkuvaa oman osaamisen päivittämistä. Täydennyskoulutusta tarjotaan myös valtion rahoittamana. Kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt ja säätiöt sekä korkeakoulut voivat hakea Opetushallituksesta rahoitusta opetustoimen henkilöstön kouluttamiseen. Tammikuussa käynnissä oleva haku jatkuu 10.2.2022 asti, ja haettavana on 15,5 miljoonaa euroa.
Opettaja on tietokoneen ääressä ja hymyilee puhelimelle joka videokuvaa häntä.

Ammatillista koulutusta on kehitetty viime vuosina monin tavoin. Uudistusten tavoitteena on ollut koulutuksen laadun parantaminen. Laadun kehittäminen ja koulutusuudistusten toimeenpano onnistuvat vain, jos oppilaitosten työyhteisöltä löytyy muutosten tekemisen edellyttämää osaamista. Esimerkiksi oppilaitosten johtajien ja esimiesten johtamisosaamiselle, laatutyöosaamiselle sekä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakointitaidoille on nyt kysyntää.

Opetushallitus pitää tärkeänä myös sitä, että valtionavustustoiminnalla voidaan tarjota opetustoimen henkilöstölle yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Koulutus on mainio keino parantaa hyvinvointia, olipa kyse oppilaitosten työyhteisöistä tai opiskelijoista.   

Täydennyskoulutuksen ajankohtaiset teemat

Opetushallituksen vuoden 2022 alussa toteuttamalla hakukierroksella opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutushankkeille on varattu 15,5 miljoonaa euroa. Rahoitettavaksi valikoituvien koulutushankkeiden odotetaan sisällöllisesti kytkeytyvän koulutuksen kehittämisen kannalta ajankohtaisiin aihealueisiin.

Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät voivat vahvistaa osaamistaan esimerkiksi        

  • oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanossa  
  • jatkuvan oppimisen mahdollistamisessa
  • yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistamisessa 
  • opiskelijoiden arvioinnissa sekä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 
  • osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä
  • opinto-ohjauksen kehittämisessä  
  • johtamisessa ja yhteisöllisessä kehittämisessä
  • toiminnan arvioinnissa ja laadunhallinnassa. 

Täydennyskoulutusta voidaan suunnata myös osaamiseen, jolla vahvistetaan kestävää elämäntapaa ja avarakatseisuutta sekä parannetaan tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista koulutuksessa.

Alakohtainen osaaminen vaatii päivittämistä 

Työn sisältöjen ja tekemisen tavat muuttuvat, ja ammatillisessa koulutuksessa opettajien ja ohjaajien on jatkuvasti päivitettävä alakohtaista substanssiosaamistaan. Tarpeet täydennyskoulutukseen voivat liittyä esimerkiksi alan säädösmuutoksiin tai tekniseen kehitykseen. Täydennyskoulutukseen tarkoitettua valtionavustusrahoitusta voidaankin suunnata myös koulutukseen, jolla vahvistetaan opetustoimen henkilöstön aineenhallinta tai ammattialakohtaista osaamista.  

Ammatilliseen koulutukseen kytkeytyviä täydennyskoulutuksen teemoja voivat olla myös esimerkiksi osaamisperusteisuus, työpaikalla järjestettävä koulutus sekä sen ohjaaminen ja arviointi tai yhteisiin tutkinnon osiin liittyvän osaamisen vahvistaminen. 

Haku jatkuu 10.2.2022 asti

Valtionavustusrahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt ja säätiöt sekä korkeakoulut, joilla on näyttöä henkilöstökoulutusosaamisesta opetustoimen alalta. Ne voivat jättää hakemuksensa Opetushallitukseen viimeistään torstaina 10.2.2022.

Valtionavustuksella rahoitettavat hankkeet toteutetaan vuosina 2022 – 2023.

Lisätietoa