Uutinen

Oppiaine- ja teemakohtaiset Lops-tuunaamot tukevat paikallista opetussuunnitelmatyötä

Koulutus ja tutkinnot Lukiokoulutus Koulutuksen kehittäminen Opetussuunnitelma
Opetushallitus jatkaa suuren suosion saaneita Lops-tuunaamoita talvi- ja kevätkaudella 2022–2023.
Kädet tietokoneen edessä.

Suuren suosion saaneet Opetushallituksen Lops-tuunaamot jatkuvat talvi- ja kevätkaudella 2022–2023. Tuunaamot ovat matalan kynnyksen koulutustilaisuuksia, joissa on tilaisuus kysyä ja keskustella uusiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin liittyvistä näkökulmista. Noin 30 tuunaamon sarjan toteuttavat Opetushallituksen lukiokoulutuksen asiantuntijat.

Tuunaamoita järjestetään sekä oppiaineittain että teemoittain. Teematuunaamoja on luvassa muun muassa opiskeluhuollosta, opintojaksoista, digioppimisesta ja laaja-alaisesta osaamisesta. Myös rehtoreille, apulaisrehtoreille ja Lops-vastaaville järjestetään oma tuunaamonsa, kuten myös opinto-ohjaajille. 2022–2023 Lops-tuunaamoissa tuodaan esille myös onnistuneita paikallisia käytänteitä.

Tuunaamot pidetään pääsääntöisesti suomeksi, mutta kysymyksiä voi tarvittaessa esittää ruotsiksi. Ohjelmaan tulee keväällä myös muutama kokonaan ruotsinkielinen tuunaamo. Tuunaamoihin on osallistunut tähän mennessä noin 3 000 henkilöä.

Paikallisen Lops-työn tueksi Opetushallitus on myös julkaissut verkkosivuillaan monipuolista materiaalia oppiaineittain ja teemoittain.

Tutustu monipuolisiin LOPS-tukimateriaaleihin

Selaa Lukioiden kehittämisverkoston verkkojulkaisua #2 Uutta Lopsia rakentamassa

LUKE-julkaisussa perehdytään keskeisiin Lops-teemoihin: laaja-alaiseen osaamiseen, hyvinvointiin, korkeakouluyhteistyöhön, kansainvälisyyteen sekä opettajien ja oppiaineiden yhteistyöhön. Tarjolla on hyväksi havaittuja lukiokentän kokemuksia sekä Opetushallituksen asiantuntijoiden artikkeleja ajattelun virikkeeksi.