Uutinen

Oppilaitoksen henkilöstön osaaminen kehittyy kansainvälisessä toiminnassa

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Rahoitus
Henkilöstön liikkuvuus on osa Erasmus+ -ohjelmaa ja tärkeä osaamisen kehittämisen muoto. Oppilaitoksen henkilöstö voi osallistua kansainväliseen toimintaan myös osallistumalla Erasmus+ -kumppanuushankkeisiin sekä lähettämällä opiskelijoita ulkomaille tai vastaanottamalla opiskelijoita yhteistyöoppilaitoksista ulkomailta. Ohjelmakaudella 2021-2027 ohjelmassa uutena toimintona on opettajille suunnatut kurssit. Haastattelimme artikkelia varten kahta kokenutta kansainvälisten asioiden toimijaa, Anne Patanaa Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta ja Eerika Kantosta Helsingin kaupungilta. Heidän mukaansa henkilöstön osallistuminen oppilaitoksen kansainväliseen toimintaan on monipuolista ja merkityksellistä.
Hehkulamput

Itseluottamus vahvistuu, kun huomaa, että on voinut kehittää jotain merkityksellistä

Kysyimme mitä osaamista kansainvälinen toiminta tuo henkilöstölle. Molemmat haastateltava totesivat, että kysymys on hyvin laaja. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelevä Eerika Kantonen kertoo, että kokemuksen mukaan henkilöstön kansainväliseen toimintaan osallistuminen lisää oppilaitoksessa yleistä kiinnostusta sekä kansainvälisyyttä kohtaan, että kansainvälisen toiminnan edistämiseen. Kansainväliseen toimintaan osallistuminen voi olla henkilöstölle myös merkittävä täydennyskoulutuksen muoto. Tärkeitä tuloksia ovat oman ammattitaidon kehittyminen, verkostojen luominen, pedagogiikan kehittäminen, sekä hankehallinnon osaaminen. Kohtaamiset ulkomaisten kollegojen kanssa tuntuvat varsinkin koronapandemian jälkeen erityisen merkityksellisiltä. Erasmus+ -ohjelma mahdollistaa henkilöstön job shadowing -jaksot ulkomaisissa organisaatioissa. Suurta kiinnostusta on myös herättänyt Erasmus+ -ohjelman tarjoama mahdollisuus osallistua erilaisille omaa ammattitaitoa kehittäville kursseille eri puolilla Eurooppaa.

Anne Patana Tredusta kertoo, että kansainväliseen toimintaan osallistuessaan opettajat saattavat olla monien asioiden äärellä ensimmäistä kertaa, matkajärjestelyistä lähtien. Keväällä 2022 Tredun henkilöstöä ja opiskelijoita oli liikkuvuusjaksolla hankkeessa, jonka teemana on hyvinvointiteknologia. Annen mukaan Erasmus+ -yhteistyöhankkeessa mukana olevien henkilöiden itseluottamus vahvistuu, kun huomaa että on voinut kehittää jotain merkityksellistä. Oppilaitoksessa on tällä teemalla käynnissä myös kansallisia hankkeita ja näiden hankkeiden ja verkostojen välisestä yhteistyöstä ovat hyötyneet kaikki osapuolet, kun uusia ideoita ja työkaluja on lainattu puolin ja toisin, uusia kumppanuuksiakin on solmittu.

Verkostot auttavat kehittämään ja kehittymään

Opettajien omilla kansainvälisillä, alakohtaisilla verkostoilla on suuri merkitys oppilaitokselle. Opettaja voi kannustaa ja tukea opiskelijoita vaihtojaksolle valmistautumisessa ja jakson aikana, kun tuntee vaihtokohteen. Myös jakson tavoitteista sopiminen on silloin helpompaa. Suorat opettajakontaktit ulkomaisiin oppilaitoksiin ovat mahdollistaneet Stadin ammatti- ja aikuisopistossa virtuaalisen yhteistyön koronapandemian aikana. Tästä esimerkkinä on mm. teatterimaskeerauksen virtuaalinen yhteistyö espanjalaisen oppilaitoksen kanssa, Eerika kertoo.

Kansainväliseen toimintaan osallistuminen voi olla tärkeää työmotivaation kannalta. Oman alan verkostot mahdollistavat ammattitaidon kehittymisen, osaamisen jakamisen ja yhdessä kehittämisen. Kansainvälisissä verkostoissa oma näkökulma laajenee. Kokemus verkostoissa toimimisesta vaikuttaa myönteisesti oppilaitoksen kansainväliseen toimintaan yleensä, Anne kuvailee.

Kansainväliseen toimintaan osallistuminen hyödyttää koko organisaatiota

Kansainvälinen toiminta lisää henkilöstön motivaatiota ja edistää hyvinvointia. Motivoitunut henkilöstö auttaa henkilöstön veto- ja pitovoimaan ja on näkyvyystekijä koko ammatilliselle koulutukselle. Ammatillisen koulutuksen arvostus lisääntyy kansainvälisen toiminnan kautta, Eerika pohtii. ”Kansainvälisen toiminnan täytyy kytkeytyä tutkinnon perusteisiin, se lisää halua hyödyntää saatuja oppeja arjen työssä. Sellaiset hankeideat ovat parhaita, jotka tulevat opettajilta omasta arjesta. Silloin toiminta kytkeytyy aidosti siihen, mitä halutaan muuttaa omassa arjessa ja nähdään toiminnan vaikutus”.

Annen mukaan kansainvälisen toiminnan teemat ja merkitys kytkeytyvät Tredussa kiinteästi oppilaitoksen kansainvälisyysstrategiaan. Näin kansainvälisessä toiminnassa osaamista voidaan hankkia strategiassa määriteltyjen painopistealueiden kautta. Kansainväliset hankkeet voivat tarjota ratkaisuja arjen ongelmiin. Tämä pätee esimerkiksi digitaalisuuden kysymyksissä. Hyvinvointiteknologian tematiikka ja hankkeet Tredussa ovat tuoneet onnistumisia. Koronapandemia pakotti digitaalisuuteen ja uusien asioiden haltuunottoon. Anne toteaa, että kansainvälisissä hankkeissa toimivat henkilöt ovat usein muita kuin kansallisissa hankkeissa, mikä laajentaa oppilaitoksessa pohjaa hanketoimintaan osallistumiselle yleensä.

Molemmat haastateltavat kannustavat ammattioppilaitoksia kansainväliseen toimintaan. Vinkkinä Anne kertoo, että tärkeintä on aloittaa tavoitteista, eli siitä mitä halutaan saavuttaa. Toiminnan onnistumiseksi kaikkien osapuolten mukaan ottaminen suunnitteluun on tärkeää, samoin kansainvälisen toiminnan näkyväksi tekeminen oman organisaation sisällä.

 

Haastateltavat:

Anne Patana, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu:

Anne on toiminut Erasmus+-hankkeissa projektipäällikkönä yli kymmenen vuotta; sosiaali-ja terveysalan kv-vastaava, vastaa myös lähtevien opiskelijoiden kieli- ja kulttuurivalmennuksesta.

Eerika Kantonen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto:

Eerika on pedagoginen asiantuntija Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja hallinnoi kaikkia Stadin ammatti- ja aikuisopiston kansainvälisiä hankkeita. Tämän lisäksi Eerika edistää kansainvälisyyttä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.