Uutinen

Osaajapulaan vastaamiseksi digiosaamistarpeiden määrittelyä ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen osien hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Koulutuksen kehittäminen Tutkinnon perusteet Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Luonnontieteet Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteiskunnalliset alat
Digitalisaatiokehitys uudistaa työn tekemisen tapaa ja nopeuttaa erityisesti ammatillisen koulutuksen sisältöjen kehittämistä. Nopea teknologian kehitys koskettaa kaikkia toimialoja ja työn tekemisen tapoja eri aloilla. Suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyky niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin on riippuvainen koulutustasostamme ja valmiuksistamme kehittää osaamista vastaamaan työelämän tarpeita.
Kuvituskuvassa leijailee hiukkasia

Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen -projekti koostaa sisältöjä hyödynnettäväksi eri tutkinnon perusteiden uudistamisprojekteissa  
  
Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Hämeen ammatti-instituutti Oy:n (Hami) ja HAMK Edun kanssa digiosaamisen -projektin. Projektissa tehdyissä selvityksissä tarkastellaan ammatillisen koulutuksen eri alojen ja tutkintojen sisältöjen kehittämistarpeita kestävän digitalisaation näkökulmasta. Teemoja ovat mm.  
•    Digitalisaation johtaminen ja tiedolla johtaminen,   
•    Kyberturvallisuus,   
•    Data, tekoäly, robotiikka ja automaatio,   
•    Alusta- sekä jakamis- ja elämystalous,     
•    Lisäarvon tuottaminen digitalisaatiota hyödyntäen mm. yhteisöllinen työskentely online.  

Osana projektia ammatillisen koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi toteutimme digiosaamistarvekyselyn. Olemme saaneet runsaasti opetushenkilöstön vastauksia, kiitoksia kaikille vastaajille. Kyselyn vastauksia hyödynnetään eri alojen ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteita uudistettaessa. Kyselyn tuloksia esitellään Opetushallituksen järjestämässä Digioppimisen areena -konferenssissa 30.11.-1.12.2022.  

Toukokuussa 2022 Opetushallitus järjesti Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkoston avajaistilaisuus teemalla osaaminen. Avajaistilaisuuden puheenvuorojen ja tilaisuudessa käydyn keskustelun sekä havaintojen mukaan on tärkeää, että koulutuksen sisältöjä edelleen kehitetään vastuullisuuden ja digitalisaation hyödyntämisosaamisen näkökulmasta. Erityisesti myös verkkokauppa-, data- ja alustatalousosaamista sekä digitalisaation johtamisosaamista tulee jatkossa kehittää.

Uusimmat tutkinnon osat käyttöön

Ammatillisen koulutuksen eri alojen tutkintojen perusteissa on jo useita tutkinnon osia, jotka mahdollistavat uusia työskentelytapoja sekä mahdollistavat uusimpien teknologioiden hyödyntämistä. Myös kiertotaloustoimintojen hyödyntäminen ja alan vastuullinen toiminta on kirjoitettu sisään tutkintojen osiin. Esimerkiksi tekstiili- ja muotialan tutkintojen perusteiden sisältöjä (perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) on voimakkaasti uudistettu viime aikoina. Alalla on osaamispulaa, josta kertovat mm. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n selvitykset. Silti uusimpia tutkinnon osia tarjotaan oppilaitoksissa suhteellisen vähän (Koski-tietovaranto, Opetushallitus, Tutkinnon osien suoritustiedot 2021). Ottamalla uudistettuja tutkinnon osia koulutustarjontaan tekstiili- ja muotialan yrityksiin olisi mahdollista saada osaajia osaamispulaan vastaamiseksi.   

Tarvitaan rohkeutta kokeilla ja ottaa käyttää uusia teknologioita  


Erilaisten teknologioiden käyttäminen työssä edellyttää ennakkoluulotonta tapaa kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja ja rohkeutta ottaa uusia teknologioita käyttöön. Kaikissa organisaatioissa tarvitaan kannustavaa, ennakkoluulotonta kokeilukulttuuria, jonka avulla voidaan selvittää ja uusien laitteiden sekä sovellusten hyötyjä käytännössä. Toimintatavat uudistuvat parhaiten yhteisten kokeilujen kautta. Uudesta kiinnostuneet kehittäjähenkiset toimijat voivat myös laajemmin jakaa tietoa ja tukea uusien teknologioiden käyttöönottoa. Uusia teknologioita ja muuttuvia työtehtäviä on haastavaa sanoittaa ilman käytännön kokeiluja ja havaintoja. 

Kaikkien ammatillisen koulutuksen uudistettujen tutkintojen perusteiden toimeenpanossa keskeistä on koulutuksen ja työelämäyhteistyön edelleen tiivistäminen sekä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien osaamisen kehittäminen. Opettajien osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ovat moninaiset (työelämäjaksot, ammatillisen koulutuksen perus-, ammatti-, ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon osien opiskelu oppisopimuksessa tai täydennyskoulutuksessa). Uusien tutkinnon osien osaamisen hankkimiseksi tulisi hyödyntää monimuotoisia alan oppimis- ja työympäristöjä sekä verkkoympäristöjä. Erityisen tärkeää tämä on täysin uusien tutkinnon osien kohdalla. Tarvitaan uusien teknologioiden käyttöä ja soveltamista tukevia kokeilevaa kehittämistä ja sen kautta työelämän työprosessien ja työtapojen uudistamista alalla.   

Lisätietoja

Lisätietoja saa artikkelin kirjoittajilta, voit myös ottaa meihin yhteyttä ja kertoa meille ammatillisen koulutuksen eri alojen kehittyvistä osaamistarpeista.  
  
Opetusneuvos Minna Taivassalo, Opetushallitus, Ammatillinen koulutus-yksikkö  
Puh. 029 5331294  
   
Kehittämispäällikkö Henry Paananen, HAMK Edu  
puh. +358503207950