Uutinen

Oulu2026 avasi haun suurille hankkeille

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 nimitetty Oulu hakee kumppaneita toteuttamaan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Nyt avautunut haku on avoin suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden laajamittaisille projekteille, jotka linkittyvät kolmeen pääteemaan: Villisti kaupunki, Rohkeasti Reunalla ja Vastakohtien voima. Ohjelmahaku on käynnissä 3.10. – 9.12.2022.
Open Call: Oulu2026 Culture Programme

Tulevaisuuden luova laboratorio

Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelman kantavana teemana on kulttuuri-ilmastonmuutos: tavoitteena on tuoda elinvoimaa ja positiivista kehitystä pohjoiseen Suomeen kulttuurin välityksellä.

Oulu2026:n ohjelmajohtaja Samu Forsblomin mukaan pohjoinen kulttuuri-ilmastonmuutos tehdään yhdessä laajan toimijajoukon kanssa.

- Euroopan kulttuuripääkaupungiksi tuleminen on koko pohjoiselle Suomelle valtavan suuri inspiraation lähde ja mahdollisuus nostaa luovuuden merkitystä alueellamme. Tällä hetkellä työstämme yhdessä kumppaneidemme kanssa hakuvaiheessa nimettyjä kulttuuriprojekteja eteenpäin ja valmistaudumme uuteen ohjelmahakuun. Työpöytämme ovat täynnä upeita suunnitelmia, mutta tilaa on vielä uusille avauksille, sanoo Forsblom.

Nyt avautuneessa haussa etsitään projekteja, jotka liittyvät ohjelman kolmeen pääteemaan: Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla. Pääteemojen sisällä korostuvat useat eri painopisteet. Esimerkiksi taide ja teknologia, alueen kulttuurihistoria, luovat tilat ja paikat, luonnon ja taiteen yhdistäminen, vähemmistöjen kulttuurin vahvistaminen sekä kestävä tulevaisuus ovat aihealueita, joita jo mukana olevat projektit käsittelevät. Tärkeinä visioina toimivat myös eurooppalainen yhteistyö ja uusien yhteyksien luominen, sillä luovuus syntyy ideoiden ja ihmisten kohtaamisissa.

Työpöytämme ovat täynnä upeita suunnitelmia, mutta tilaa on vielä uusille avauksille.

Forsblom kannustaakin toimijoita hakemaan mukaan kulttuuripääkaupunkiohjelman tekoon ja painottaa hankkeen merkityksellisyyttä sekä paikallisten että toimijoiden näkökulmasta.

- Euroopan kulttuuripääkaupunki on parhaimmillaan tulevaisuuden luova laboratorio. Kannustamme pohtimaan, miten taide ja kulttuuri voi vastata globaaleihin haasteisiin. Tässä epävarmassa ajassa tarvitsemme luovuutta ja yhteistyötä enemmän kuin koskaan. Tieteen, taiteen ja digitaalisuuden rajapinnoilla rakentuu myös ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen, uskoo Forsblom.

Osallistu syksyn hakuklinikoille ja -webinaareihin

Oulun ohjelmahaku on käynnissä 3.10. – 9.12.2022. Oulu2026-hanke järjestää syksyn aikana hakuklinikan ja hakuwebinaareja hakijoiden tueksi.

Mukaan toivotaan ainutlaatuisia kokemuksia ja pysyviä toimintamalleja synnyttäviä laajamittaisia projekteja. Hakuun voivat osallistua sekä suomalaiset että kansainväliset toimijat. Ohjelmaan valittujen projektien osarahoittajana toimii Oulun kulttuurisäätiö.

Vaikka nyt etsitään laajamittaisia, pidemmän suunnittelu- ja toteutusajan vaativia projekteja, myös pienemmät projektit ja yksittäiset tapahtumat ovat tervetulleita kulttuuriohjelmaan. Näille avautuu lähempänä kulttuuripääkaupunkivuotta oma, Me olemme kulttuuria -hakunsa.

Juhlavuosi nostaa kulttuurin keskiöön

Euroopan kulttuuripääkaupunki -aloite on yksi arvostetuimmista ja tunnetuimmista EU:n toimista ja aloitetta rahoitetaan EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta. Oulu on kolmas Suomesta valittu kulttuuripääkaupunki. Aiemmin titteliä ovat kantaneet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011. Kulttuuripääkaupunkialoitteen tarkoituksena on korostaa ja juhlistaa kulttuurien monimuotoisuutta Euroopassa sekä lisätä tunnetta yhteiseen kulttuurialueeseen kuulumisesta.

EU:n tuella kulttuuri nostetaan Euroopan kaupunkien ytimiin ja paikalliset saavat nauttia taiteen ja kulttuurin juhlavuodesta, jolla on pysyviä vaikutuksia myös pitkälle tulevaisuuteen. Forsblom pitääkin hanketta upeana mahdollisuutena luomiselle ja uuden rakentamiselle.

- Suomesta valitaan Euroopan kulttuuripääkaupunki harvoin, se on merkittävä mahdollisuus suomalaisille ja laajemmin eurooppalaisille taiteen ja kulttuurin toimijoille toteuttaa jotain ainutlaatuista.  


Teksti: Anni-Leena Alanen