Uutinen

Päivitetty 3.3.: Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutus käynnissä oleviin EU-ohjelmien hankkeisiin sekä kansainväliseen liikkuvuuteen

Ajankohtaista Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Ukraina
Käynnissä oleviin Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista rahoitettuihin hankkeisiin ja kansainvälisiin liikkuvuuksiin sovelletaan Ukrainan kriisin johdosta ns. force majeure -sääntöä.
Euroopan unionin lippu

Uutista päivitetty 3.3.: Lisätty ohjeistus EU-komission hallinnoimien Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -toimintojen osalta. 

Hankkeet ja liikkuvuudet, joihin force majeure -sääntöä käytetään, käsitellään tapauskohtaisesti. Force majeure -säännön soveltaminen koskee Ukrainan ja Venäjän lisäksi myös muita Ukrainan naapurissa sijaitsevia Euroopan unioniin kuulumattomia valtioita.

Edellä mainituissa maissa käynnissä olevat EU-ohjelmien hankkeet tai liikkuvuusjaksot on mahdollista keskeyttää. Keskeyttämisestä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset voidaan hyväksyä joko poikkeuksellisina kuluina (exceptional costs), organisaatiotukena tai tuen siirtoina saman tukikorin maiden välillä.

Force majeure -sääntöä sovellettaessa edunsaajat voivat peruuttaa tai siirtää suunniteltuja liikkuvuuksia tai hankkeita taikka vaihtaa niiden kohdemaita joustavasti. Tämä pätee sekä lähteviin että saapuviin kansainvälisiin liikkuvuuksiin. 

Liikkuvuusjakson keskeyttävien ja asuinmaahansa palaavien henkilöiden kohdalla tulee selvittää, onko vaihtojaksoa mahdollista jatkaa vastaanottaneen organisaation kanssa virtuaalisesti.   

Mikäli Erasmus+ -tai Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien Suomessa toteutettaviin hankkeisiin osallistuu ukrainalaisia, suositellaan, että hankkeissa tarkastellaan mahdollisuutta pidentää ukrainalaisten osallistujien oleskelun kestoa ohjelmien sääntöjen puitteissa.  

Parhaillaan avoinna olevien ja muiden tämän kevään hakujen suhteen tulee sekä Venäjän että Valko-Venäjän osalta noudattaa äärimmäistä pidättyväisyyttä näiden maiden ollessa hankkeessa kumppanina tai kohdemaana. Ulkoministeriö on asettanut molempiin maihin tiukat matkustusrajoitukset. Lisäksi käytännön yhteistyö ja esimerkiksi rahaliikenteen hoitaminen näihin maihin saattaa olla hyvin vaikeaa. 

Seuraa ulkoministeriön matkustusohjeita

Opetushallitus kehottaa ulkomaanjaksoja suunnittelevia seuraamaan ulkoministeriön matkustusohjeita. Lähettävän suomalaisen tahon kannattaa ottaa tarkasti huomioon myös vastaanottavan tahon näkemys paikallisesta tilanteesta. Tällä hetkellä Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmat korvaavat force majeure -menettelyllä matkojen perumisia vain Ukrainan naapureina oleviin EU:hun kuulumattomiin maihin (Euroopan komission linjaus).

Opetushallitus tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja toivoo Ukrainaan välitöntä rauhaa. Asiaan liittyvät linjauksemme kohdistuvat Ukrainan tueksi; eivät yksittäisiä venäläisiä henkilöitä kohtaan.

Jos jokin asia askarruttaa EU-ohjelmiin ja Ukrainan kriisiin liittyen, ota yhteyttä Opetushallitukseen, joka on Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallinen toimisto Suomessa. Mikäli asia koskee EU-komission hallinnoimia Erasmus+ -tai Euroopan solidaarisuusjoukot -toimintoja, ole yhteydessä hankkeesi yhteyshenkilöön Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastossa (EACEA) tai toiminnon yleisosoitteeseen.

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot:
•    Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi
•    Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
•    Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava [at] oph.fi
•    Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus [at] oph.fi
•    Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso [at] oph.fi
•    Erasmus+ Sport: Sport [at] oph.fi
•    Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso [at] oph.fi