Uutinen

Pedagogisia ratkaisuja oppimateriaaleihin

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Oppimateriaali Maa- ja metsätalousalat
Petra Aaltonen on korkeakouluharjoittelussa Opetushallituksella kustannustoimittajan tehtävässä. Petra opiskelee kirjallisuudentutkimusta Helsingin yliopistossa ja palauttaa pian gradunsa, jossa hän käsittelee empatian rakentumista koulukiusaamista käsittelevässä nuortenkirjallisuudessa. Lisäksi hän viimeistelee pedagogisia opintojaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Petra on opettanut viestintää ja vuorovaikutusta sekä suomenkielisille että suomea vieraana kielenä puhuville opiskelijoille helsinkiläisessä ammattiopistossa ja kouluttanut lähtötason suomea ulkomaalaisille sairaanhoitajaopiskelijoille.
Kuva Petra Aaltosesta
Petra Aaltonen

Mitä olet oppinut harjoittelussa?
Vaikka Opetushallituksen harjoittelu kestää vain viisi kuukautta, olen jo nyt oppinut valtavasti ja päässyt haastamaan itseäni erilaisten työtehtävien parissa. Onnistumisen hetkiä on enemmän kuin pystyn muistamaan, mutta ehkä tärkein täällä oppimani asia on ryhmätyön merkitys.  Oppimateriaaleja ei ole mahdollista tehdä alusta loppuun yksin, vaan jokainen tuote vaatii monen eri tahon panosta ja asiantuntijuutta. On ollut hienoa päästä osallistumaan erilaisten ryhmien toimintaan ja nähdä käytännössä, mitä yhteistyöllä voidaan saavuttaa!

Kerro hieman enemmän jonkin oppimateriaalin tekemisestä.
Olen päässyt harjoitteluni aikana osallistumaan monen eri oppimateriaalin tekemiseen. Pian julkaistava Kilinää – Lammas- ja vuohitalouden oppimateriaali on yksi niistä. Kyseisen projektin myötä olen päässyt kokeilemaan monenlaisia työtehtäviä. Olen avustanut esimerkiksi kuvatoimituksen, tekstin visuaalisen asettelun ja tehtävien muotoilun kanssa. Tekstin helppolukuisuus ja oppimista edistävät tehtävät ovatkin mielestäni yksi Lammas- ja vuohitalouden oppimateriaalin monista vahvuuksista. Uskon, että tästä kirjasta on iloa monille opiskelijoille, opettajille ja alan harrastajille!

Millä tavalla olet päässyt käyttämään opettajan koulutustasi ja kokemustasi kustannustoimittajan työssä?
Koen että koulutuksestani ja aiemmasta työkokemuksestani on ollut paljon hyötyä harjoittelussa Opetushallituksella. Harjoittelu on sisältänyt opiskelusta tuttua uusiin aiheisiin sukeltamista ja monipuolista tekstityötä, mutta myös paljon pedagogiikkaan liittyvää pohdintaa ja käytännön toteutusta. Näitä ovat esimerkiksi oppimateriaaleihin liittyvä kuvitus, käsiteltävien aiheiden näkökulma ja tehtävien toimivuus. Olen osallistunut tavalla tai toisella kaikkien näiden osa-alueiden toteutukseen, ja sen myötä päässyt vahvistamaan omaa pedagogista osaamistani. 

Mitä asioita pidät itse tärkeinä tulevaisuuden oppimateriaaleissa?
Nykypäivän ja tulevaisuuden oppimateriaalien tulisi mielestäni ottaa huomioon oppilaiden ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Tämä tapahtuu muun muassa rakenteen ja tekstien selkeydellä sekä eriyttämisen mahdollistavalla jäsennyksellä ja tehtävillä. Lisäksi nykyaikana erilaiset verkkomateriaalit ja niiden saavutettavuus ovat monille kouluille toimiva ratkaisu. Opetushallitus tähtää pitkäikäisiin oppimateriaaleihin, ja tämä näkyykin mielestäni niin, että oppimateriaaleissa otetaan huomioon kaikki mainitsemani seikat.

Millaisia oppimateriaaleja tahtoisit itse käyttää?
Olen tämän harjoittelun myötä huomannut, että kuva todellakin kertoo tuhat sanaa. Parhaimmillaan oppimateriaalien kuvitus paitsi keventää lukemista ja tukee oppimista, myös motivoi ja innostaa lukijaa. Jatkossa kiinnitänkin varmasti enemmän huomiota oppimateriaalien kuvitukseen ja teoksen visuaaliseen ilmeeseen. 

 

Kilinää – Lammas- ja vuohitalouden oppimateriaalin kansi

Kilinää on ensimmäinen suomenkielinen lammas- ja vuohitalouden oppikirja, ja se käsittelee kattavasti lampaan ja vuohen hoidon eri osa-alueita. Kirja on suunnattu maatalousalan perus- ja ammattitutkinnon eri tutkinnonosien ja osaamisalojen opiskeluun. 

Kirja esittelee alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia ja tutustuttaa eri tuotantosuuntiin. Opiskelija perehtyy Suomen yleisimpien lammas- ja vuohirotujen ominaisuuksiin ja rotujen risteytykseen, jotta osaisi valita kuhunkin tuotantosuuntaan sopivan rodun.

Kirjan tehtävät on jaoteltu oppimistehtäviin, syventäviin tehtäviin ja harrastetehtäviin.